Düzce Savaş Şehitleri 1

DÜZCE Lİ ŞEHİTLERİMİZ
 
İBRAHİM TUZCU KİMDİR
 
 
1956 Yılında Akçakoca Ayazlı mahallesinde dünyaya geldim. İlkokulu Barbaros ilköğretim okulunda , orta okulunu Akçakoca Lisesinin ortaokul kısmında , liseyi Kdz Ereğli’de o zamanın sanat okulu Endüstri Meslek Lisesi’nde okudum.1973’te mezun oldum.Okulun bitiminde  Ereğli Demir Çelik Fabrikalarında işbaşı yaptım.Çeşitli kademelerde görev aldım. 2000 yılında emekli oldum. Sporu çok sevdiğimden çeşitli kulüplerde çalıştım (Düzcespor , Akçakocaspor , YeniAkçakocaspor , Akçakoca İdmanyurdu,çeşitli görevlerde bulundum , Antaş İdmanyurdu , Ayazlı Tersane spor kulübün kurulmasında katkım çok fazladır. Bolu merkez hakem komitesinde 2 yıl çalıştım,Düzce de saha komiserliği yaptım. Çuhallı Çarşısı Güzelleştirme Derneğinin kurulmasında emeğim olmuştur.Yeşil Akçakoca ,Lazimark tan Ayazlıya,Akçakoca  43 köyü ve Cennet Düzce   ait kitaplar derledim, bunların basım ve dağıtımınıda gerçekleştırdım,2 çocuk babası ve az Fransızca bilmekteyim.Cennet Düzce yi çok seviyorum
 
ÖNSÖZ
Kurtuluş savaşında Düzceli olupta yurdun çeşitli cephelerinde düşmanla çarpışarak şehit düşmüş atalarımız vardır,bende eskiden beri bunları çok merak ederdim 8 yıldır yapmış olduğum araştırmalarımla yazmış olduğum 4 kitabımın dan sonra bu kitabımı da yazmak gelecek nesillere ışık tutacak bir kültür mirasını bırakmak beni son derece mutlu kılacaktır .
Uzun zamandır titizlikle araştırma yapmama rağmen kitap ta isimleri geçmiyen unutulmuş fedakar hemşerilerimiz muhakkak vardır, onlardan özür dileyerek bu kitapçığımı gelecek kuşaklara hediye ediyorum,sabırlarından dolayıda eşim ve çocuklarımada teşekkür ediyorum
 ÇANAKKALE SAVAŞIN NEDENLERİ
Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılıp yok oluşunu ve yıkıntıları üzerinde yeni bir bağımsız Türk Devleti'nin kurulmasını hazırlayan I. Dünya Savaşı dünya tarihi açısından olduğu kadar, Türkiye açısından da büyük önem taşır.Bu savaşın çıkışı, olayların büyük bir savaşa doğru akışı, Osmanlı İmparatorluğu'nun bu savaşa sürüklenişi tarihsel bir gelişimin bir sonucudur. Bu savaş, Fransız Devrimi ve 25 yıla yakın süren devrim savaşlarının meydana getirdiği politik, sosyal ve ekonomik gelişmelerin devamlı ve doğal sonucu oldu. Ulusalcılık hareketlerinin liberalizmden daha büyük güç kazandığı, ulusal devletlerin hammadde kaynakları ve üretim mallarına pazar bulmak için yaptıkları mücadele, sömürgecilik ve emperyalizm adı altında 19. yy.ın 20. yy.a bıraktığı kötü bir mirastı. 19. yy.ın ikinci yarısında İtalya ve Almanya siyasal birliklerinin kuruluşu Avrupa dengesini bozmakla kalmadı, özellikle Balkan uluslarının ulusalcılık ve bağımsızlık hareketlerini kamçıladı. Avrupa'daki ekonomik-politik-askeri gelişmeler Alman-Avusturya-İtalyan yakınlaşmasına, Üçlü İttifak'ın kurulmasına yol açtı. Buna karşılık İngiliz-Fransız-Rus yakınlaşması da Üçlü İtilaf'ı oluşturdu.1871'de Alman birliğinin kurulmasından sonra Başbakan Bismark, Almanya'yı Fransız-Rus birleşmesi karşısında bırakmamak, Fransa'nın Alsas-Loren'i geri almak için bir intikam savaşı çıkarmasına fırsat vermemek amacıyla barışçı bir politika izledi. Slavcılık tehlikesi karşısında 1879 yılında Avusturya ile bir Rus saldırısı tehlikesine karşı anlaştı. 1881'de Fransa'nın Tunus'u işgal etmesi, burada gözü olan İtalya'yı Almanya'nın yanına itti. 1882'de Üçlü İttifak oluştu. Bu antlaşma 1892, 1907, 1912 yıllarında üç kez yenilendi. Fakat İtalya 1902 yılında Fransa ile gizli bir antlaşma yapmıştı. Bismark'ın politikası 1890'a kadar sürdü. Yeni Alman İmparatoru II. Wilhelm, Bismark'ın politikasını beğenmediği için onu görevden uzaklaştırdı ve böylece Almanya'nın da politikası değişmiş oldu. Almanya'nın Avrupa'nın en güçlü kara devleti oluşu, endüstrisinin her geçen gün dünya piyasalarında İngiliz mallarına üstün gelmesi ve özellikle Alman savaş donanmasının denizlerde İngiltere'ye rakip olması, Kırım Savaşı'ndan beri Avrupa sorunlarıyla ilgilenmeyen İngiltere'yi uyandırdı. Üçlü İttifak'a dayanarak Avrupa'da üstünlük kurmaya çalışan Almanya, 1894'ten sonra, Fransız-Rus, Fransız-İngiliz ve en son 1907 yılında İngiliz-Rus Antlaşmalarıyla oluşan Üçlü İtilaf bloğuyla karşılaştı. Bismark'ın korkulu rüyası gerçekleşmiş oldu ve Almanya böylece Avrupa'da çember içine alınmış oldu.Güçlenen Almanya, ekonomisi için kendisine "hayat alanı" olarak Osmanlı İmparatorluğu'nu seçmişti. Bu nedenle Osmanlı Devleti ile yakın ilişkiler kurup, İngiltere'nin Hindistan yolu için büyük tehlike olan, "Bağdat Demiryolu" projesini kabul ettirmişti. Böylece Üçlü İttifak'la, Üçlü İtilaf'ın çıkarlarının çatıştığı önemli bir alan da Osmanlı İmparatorluğu oluyordu. 1905 yılından itibaren Almanya'nın her olayda karşı tarafla arası açıldı. Fas Buhranları'nda bir şey elde edemeyen Almanya, Balkan Savaşları'nın çıkmasına da engel olamadı. Oysa, Balkan Savaşı Almanya'ya ekonomik açıdan büyük zarar vermişti. Ayrıca Bağdat-Berlin Demiryolu'nun gerçekleşmesi de, Almanya ile Bulgaristan'ın dost olup olmamalarına bağlı idi.1914 yılına gelindiğinde blokların çatışmasının temel sorunları olan ekonomik çıkar, Alsas-Loren sorunu, üstünlük kurma, deniz silahlanması, Fas Buhranları, Bağdat Demiryolu sorunu, Balkanlar'da Avusturya-Rusya çatışması, Balkan Savaşı gibi nedenlerden dolayı savaşın çıkması yalnızca bir bahaneye bakıyordu. Savaşın yakın nedeni de hazırdı. Avusturya'nın Sırbistan üzerindeki üstünlüğünü sürdürmek ve kendi sınırları içindeki Sırpların yaşadığı şehirleri kaybetmemek için her fırsatta Sırbistan üzerine baskı yapıyordu. Bu sürtüşmeler, 28 Haziran'da Avusturya-Macaristan Veliahdı Franz Ferdinant ve eşinin bir Sırplı tarafından öldürülmesi nedeniyle dünyayı 4 yıl kana bulayacak bir savaşa dönüştü.Sırp sorununu kökünden çözmek isteyen Avusturya, Almanya'nın da aynı görüşte olduğunu öğrenince Sırbistan'a 23 Temmuz'da sert bir nota verdi. İçişlerine karışma hükümleri taşıyan bu nota, Rusya'nın Sırbistan'ı yalnız bırakırsa, Balkanlar ve Boğazlar üzerinde Almanya-Avusturya egemenliği kurulucağı endişesiyle Sırbistan'ı desteklemesi üzerine reddedildi. Rus desteğini sağlayan Sırbistan seferberlik ilan edince de, Avusturya Sırbistan'a 28 Temmuz'da savaş ilan etti. Almanya'nın uyarılarına rağmen Rusya'nın 30 Temmuz'da seferberlik ilan etmesi üzerine, Almanya 1 Ağustos'ta Rusya'ya savaş ilan etti. Aynı tarihlerde Fransa da seferberlik ilan etmişti. Fransa'ya Belçika üzerinden saldırmayı planlayan Almanya Belçika'ya bir nota vererek, bütün zararlarının ödeneceğini ve toprak bütünlüğüne dokunulmayacağı konusunda güvence vererek, topraklarından geçiş izni istedi. Belçika bunu reddedince de 3 Ağustos'ta Belçika'ya saldırdı. Bunun üzerine İngiltere 4 Ağustos'ta Almanya'ya bir nota vererek Belçika'yı boşaltmasını istedi. Almanya bu isteği reddedince, İngiltere aynı gece Almanya'ya savaş ilan etti. Böylece Avrupa Savaşı çıkmış oldu. Başlangıçta hemen herkes bu savaşın 19. yy.daki gibi cephe savaşları olacağını, en çok 1-1,5 yıl süreceğini sanıyorlardı. 1871'den beri Avrupa uzun bir barış dönemi geçirmişti. Bu arada ekonomik ilişkiler, teknik buluşlar savaş sanayinin gelişmesi ile yeni savaş silahlarının tahrip gücü artmış, savaş yöntemleri değişmişti. Bu savaş yalnız Avrupa topraklarında kalsaydı belki bu tahminler doğru çıkabilirdi.Fakat savaşın gerek yer, gerekse zaman bakımından sınırlarını büyüten bir olay oldu. Osmanlı İmparatorluğu kısa bir süre sonra savaşa katıldı. Bu yüzden savaş bir Dünya Savaşı oldu.Daha savaş başladığı zaman kuvvetler dengesi İtilaf Devletleri'nin tarafına ağır basıyordu. Almanya, Avusturya-Macaristan'ın toplam nüfusu 120 milyon kadardı ve savaş için tüm kaynakları Avrupa'da sahip oldukları topraklarda idi.Halbuki İngiltere, Fransa ve Rusya'nın oluşturduğu İtilaf Devletleri'nin yalnızca Avrupa topraklarındaki nüfusları 238 milyon idi. Ayrıca sömürgelerde sınırsız hammadde ve insan kaynakları bulunduğu gibi savaşın ilk üç yılında A.B.D. de kendilerine büyük ekonomik destek sağladı. Almanya'nın kara ordusu güçlü olmakla beraber, Rusya'nın da zengin insan kaynakları bulunuyordu. Denizlerde ise tek başına İngiltere bile üstün durumdaydı. Savaş başladıktan sonra İngiltere denizlerde üstünlüğü sağladı. Savaşı kim daha zengin kaynaklara sahipse onun kazanacağı daha Marn Savaşı'nda anlaşılmıştı.
 
ÇANAKKALE CEPHESİ
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ni Almanya'nın yanına iten İngiltere, Balkan Savaşı'nda perişan olmuş Osmanlı Devleti ordusunu küçük görüyor ve Çanakkale Boğazı'nın İngiliz donanmasınca kolayca geçilebileceğini, hatta İngiliz zırhlılarının büyük toplarının karşısında, Balkan mağlubu Türk askerlerinin kaçacağını sanıyordu. Bahriye Bakanı W. Churchill, İngiliz donanmasının Marmara'ya girip, İstanbul'u teslim alacağını ve Osmanlı Devleti'nin işinin biteceğini hesaplıyordu. Hatta Yunanistan'ı savaşa sokup, Gelibolu Yarımadası'nı Yunan ordusuna işgal ettirip, İngiliz donanmasını tehlikesizce Marmara Denizi'ne geçirmeyi planlıyordu. Lord Kitchener de bu işin çok kolay olacağı görüşünde idi. Kaldı ki Osmanlı Devleti ordusunun elindeki silahlar eski ve eksikti. Henüz Almanya'dan yeterli silah, özellikle büyük toplar getirilmemişti. Bütün şartlar İngilizlere Çanakkale'yi kolayca geçebilecekleri umudunu veriyordu. Çanakkale kolayca geçilince hem Osmanlı Devleti'nin işi bitecek ve "Doğu Sorunu" nu çözümlenecek, hem de boğazlar üzerinden Rusya'ya gereksinimi olan silah, cephane, malzeme gönderilecek, Almanya iki ateş arasına alınacak ve savaş kısa zamanda İtilaf Devletleri'nin galibiyetiyle sonuçlanacaktı. Gerekirse Rusların da Karadeniz kıyılarına asker çıkarması sağlanarak İstanbul teslim alınacaktı. Bu bakımdan Çanakkale Savaşı, Birinci Dünya Savaşı'na gelişmeleri ve sonucunu etkilemesi yönünden çok büyük önem taşıyordu. Irak, Suriye ve Kafkas cepheleri gibi kısmi bir cephe değil, savaşın sonucunu etkileyecek büyük bir cephe idi.
İngiltere Savaş Bakanı Lord Kitchener İngiliz Donanması'nın kara ordusuna gereksinim duymadan Çanakkale'yi geçeceğini düşünüyordu. Bu nedenle, müttefik İngiliz-Fransız filosu Şubat 1915'te Limni Adası'nın Mondros (Mudros) Limanı'nda toplandı. 19 Şubat'tan itibaren de Çanakkale Boğazı ağzına İngiliz-Fransız donanması tarafından yoğun bir bombardıman başladı. 17 Mart'ta kadar bombardıman sürdü. 18 Mart 1915'te İngiliz-Fransız filoları iki hat halinde, Boğazı geçmek için saldırıya başladılar. Bu saldırıya şu gemiler katıldı:
A Hattı
B Hattı
Queen Elizabeth
Suffen
Agamemnon
Bouvet
Lord Nelson
Charlemagne
Inflexible
Gaulois
Triumph
Cornwallis
Prince George
Canopus
 
Vengeance
 
Irresistible
 
Albion
 
Oceon
 
Swiftsure
 
Majestic
Bir gece önce, Türk mayın gemisi "Nusret" in Boğaz'a mayın döktüğünden habersiz olan bu muhteşem donanma, yoğun bir top ateşiyle Boğaz'a girdi. Yeterince büyük topları bulunmayan Osmanlı Devleti 6 saat 45 dakika süreyle, düşmanın bu üstün kuvvetine karşı amansız bir direnme gösterdi. Müttefik donanması akşama doğru, Boğaz'ı geçemiyeceklerini acı bir şekilde anlamış oldu. Fransız Bove bir mayına çarparak, bütün personeli ile sulara gömüldü ve iki İngiliz zırhlısı da aynı şekilde battı. Diğer zırhlılar ise ağır veya hafif yaralar aldılar. Donanmalarının yarısının işe yaramaz duruma geldiğini gören müttefikler, akşam üstü savaş alanını terk ettiler. Yedi gemi kaybeden İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı'nı geçemiyeceklerini anladılar ve Gelibolu Yarımadası'nı işgal etmeye karar verdiler. Mısır'dan getirdikleri Tümenlerini Limni ve İmroz Adası'na yığdılar. Nisan 1915 başında 40.000 Fransız, 50.000 İngiliz askeri toplandı. 25 Nisan'da Boğaz'ın Anadolu yakasındaki köşesine çıkarma denemesi yapan İtilaf askerleri başarısızlığa uğradı. Fakat asıl çıkarmayı Seddülbahir kıyılarına yaptılar. 28 Nisan'daki 1.Kitre Savaşı'nda ağır kayıplar verdiler. 1 Mayıs'tan itibaren İngilizler, asker çıkarmaya devam ettiler ve 6 Mayıs'ta başlayan büyük saldırıya (11. Kitre) 50.000 kişilik İngiliz-Fransız askeri katıldı. Türk askeri bu büyük kuvveti durdurdu ve bu saldırı da İtilaf kuvvetleri için düş kırıklığı ile sonuçlandı. Bunun üzerine İtilaf Devletleri Gelibolu Yarımadası'na sürekli asker çıkarttı. Tarihin en kanlı savaşlarından birisi, bu küçük yarımada üzerinde amansız bir şekilde sürdü. İtilaf kuvvetleri özellikle Anafartalar Savaşları'nda Yarbay Mustafa Kemal'i karşılarında buldular.
1908'den sonra İttihat Terakki liderleriyle anlaşamadığı için yalnızca askerlik mesleğine kendisini veren Mustafa Kemal, son olarak atandığı Sofya Askeri Ataşeliği'nden gönüllü olarak cepheye atanmasını istedi. Tekirdağ'da bulunan 19. Tümen Komutanlığı'na atandı. Yeni kurulan bu kuvvet bir aylık bir eğitimden sonra savaşa katıldı. İşte İngiliz-Fransız ordusu bu genç subayın askeri başarıları karşısında çaresiz kaldılar. Cephanesiz kaldıkları için düşman önünden kaçan askeri, süngü saldırısına kaldırarak düşman saldırısını engelleyen Mustafa Kemal, 57. Alay'ın da gelmesinden sonra, çok üstün düşman ordusuna, karşı saldırıya kalktı ve emrindeki birliklere "Size ben saldırıyı emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum... Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde, yerimizi başka kuvvetler ve başka komutanlar alabilir..." emrini veren Mustafa Kemal'in, bu emrini yerine getiren 57. Alay tamamen şehit oldu. Fakat düşman çıkartması da Anafartalar'da başarısız oldu.
Çok kanlı savaşlar sonunda İngiliz-Fransız ordusu, Anafartalar-Conkbayırı gibi Türk direnişleri karşısında yenilgiyi kabullendiler. 19-20 Aralık 1915'te askerlerinin bir bölümünü çeken düşman, 3-9 Ocak 1916'da da diğer kuvvetlerini çekerek yarımadayı boşalttılar. Bu savaşta Osmanlı Devleti ordusu 55.000 şehit, 100.000 yaralı, 21.500 hastalıktan ölen, 10.000 kayıp olmak üzere yaklaşık 200.000 kayıp verdi. Karşı tarafın kayıpları daha çoktu. 55.000'i ölü olmak üzere, yaralı ve esirler dahil, yaklaşık 330.000 kayıp verdiler.
Daha başlangıçtan beri Osmanlı Devleti ordusunun Alman subayların emrine verilmesine karşı çıkmış olan Mustafa Kemal, hemen her fırsatta bu durumu Savaş Bakanlığı'na yazmıştı.Çanakkale Cephesi'nde Liman von Sanders'in yaptığı savaş planını beğenmemişti. Enver Paşa'ya yolladığı yazıda, düşmanın karaya asker çıkarırken, zayıf bulunduğu bir sırada saldırarak karaya çıkmasının engellenebileceğini, oysa Sanders'in planının düşmanın karaya çıktıktan sonra durdurulmasına dayandığını, bunun da bizim aleyhimize sonuçlanacağını belirtti ve orduya Enver Paşa'nın kendisinin komuta etmesini istedi. Sanders'in planı, İtilaf Devletleri'nin büyük bir kuvvetini Çanakkale'de uzun bir süre oyalamak temeline göre yapılmıştı. Böylece İtilaf Devletleri 8,5 ay bu cephede savaştıklarına göre, Alman planı başarılı oldu. Türk askerleri Almanya'nın yükünü hafifletmek için savaştırıldı. Düşmanın yenildiğini ve çekilmek üzere olduğunu anlayan Mustafa Kemal, çekilme anında düşmana yapılacak bir saldırı ile büyük kayıplar verdirileceğini bildirdiyse de isteği Savaş Bakanlığı tarafından uygun bulunmadı. Bunun üzerine istifa etti ise de Liman von Sanders Paşa'nın isteği üzerine istifasını geri aldı.İstanbul ve Osmanlı Devleti'ni kurtarmış olan Mustafa Kemal adı Enver Paşa'nın engellemesiyle İstanbul'da duyurulmadı. Sarıkamış başarısızlığını sansür ile engelleyen Enver Paşa, Mustafa Kemal adını da duyurmadı. Mustafa Kemal, bu savaş sırasında Albay'lığa terfi etti ve bir süre sonra Diyarbakır'a atandı. Generalliğe terfi ettiği de oraya ulaşınca bildirildi. Çanakkale yenilgisi Lord Kitchener'in siyasi yaşantısını sona erdirirken, Churchill'inkini de 20 yıl geriye attı.Çanakkale'de İtilaf Devletleri yenilirken, Almanya ve Avusturya, Bulgaristan'ın yardımıyla Sırbistan'ı ezdiler ve Almanya'dan İstanbul'a demiryolu bağlantısı kuruldu. Almanya'dan sağlanan ağır silahlar nedeniyle artık Çanakkale'yi geçmek olanaksızdı. Çanakkale başarısızlığı İtilaf Devletleri'ne çok pahalıya mal oldu. Bu harekatın başarılması ile savaşı kısa sürede kazanacaklarını uman İtilaf Devletleri yanıldılar. Balkan Savaşı'nda yenilen Osmanlı Devleti ordusu genç subayları yönetiminde yeni bir dinamizm kazanmıştı. Dünyanın yenilmez sanılan donanma ve ordularının yenilebileceğini gösterdi. Çanakkale Savaşı'nı Osmanlı Devleti'nin kazanması nedeniyle Rusya'ya gereken yardım gönderilemedi ve Osmanlı Devleti savaş dışı bırakılamadı. Bu nedenle savaş iki yıl daha uzadı. Kut-ül Amara ve Seddülbahir yenilgileri, İngilizlerin prestijini çok sarstı ve özellikle sömürgelerindeki İngiliz itibarına darbe indi. Savaşa katılmakta duraksayan Bulgaristan'ın, Almanya yanında savaşa katılmasına neden oldu. Savaşın iki yıl uzaması, Rusya'da sefalet ve yokluğu arttırarak, Ekim 1917 Bolşevik Devrimi'nin çıkmasına neden oldu. Fransızların bu iki yıl içerisinde 1.766.000 ve İngilizlerin 1.607.651 daha insan kaybetmesine neden oldu. Böylece İngiliz ve Fransız ekonomileri önemli ölçüde zarar uğradılar ve bu ülkelerde hükümet bunalımları ortaya çıktı. İngiliz ekonomisinin zarara uğraması en çok A.B.D.'nin işine yaradı.
Çanakkale Savaşları
 
Çanakkale Savaşları
SAVAŞIN SONU
Rus İhtilali'nden sonra Bolşevikler Almanya ile barışa hazır olduklarını daha 21 Kasım 1917'de bildirmişlerdi. Diğer yandan, Çarlık Rusya'nın yaptığı tüm gizli anlaşmaları açıklayarak onun emperyalist isteklerini taşımadıklarını göstermek istediler. Rusya'da kurdukları yeni düzeni yerleştirmek için barışa gereksinim duyan Bolşevikler, özellikle Lenin'in baskısı ile 3 Mart 1918'de Almanya, Avusturya ve Devleti ile Brest-Litowsk Antlaşması'nı imzaladı. Avrupa'da Polonya, Kurtlan, Litvanya, Estonya üzerindeki tüm egemenlik haklarından vazgeçen Rusya Almanya'nın bütün iktisadi isteklerini kabul ediyor ve 1878 yılında ele geçirdiği Kars, Ardahan ve Batum'u Osmanlı İmparatorluğu'na geri veriyordu. Bu barışla büyük bir bozguna uğradıklarını kabul eden Lenin "Uluslararası proletaryanın ayaklanmasını bekleyeceklerini" belirterek yandaşlarını umutlandırıyordu. Bundan iki gün sonra da Romanya İttifak Devletleri'yle ateşkes imzalayarak savaştan çekildi. 7 Mayıs'ta da Bükreş'te barış anlaşması yapıldı.Rusya ve Romanya'nın yenilerek savaş dışı kalmaları Almanya'yı doğu cephesinde serbest bıraktı. Bu kuvvetlerini batıya kaydırması durumuna İngiltere, Mezopotamya ve Suriye'deki kuvvetlerini azaltmak zorunda kalacaktı. A.B.D. nin katılması ise zaman istiyordu. Bu durumda İngiltere Başbakanı Lloyd George 5 Ocak 1918 'de yaptığı bir konuşmada, Türklerin başkentinde gözleri bulunmadığını, Türk halkına dayanan bir Osmanlı İmparatorluğu'nun varlığına karşı olmadıklarını belirtti. Bu konuşma ve Başkan Wilson'un on dört noktası ve hatta Ekim 1917'de M. Kemal Paşa'nın, ülkenin içinde bulunduğu kötü durumu ve savaşın kazanılması umudunun bulunmadığını bildiren mektubu da Enver Paşa üzerinde barış istemesi için etkili olmadı. Irak ve Suriye cephelerindeki yenilgileri önemsemeyen Enver Paşa hala Turan hayali peşindeydi. Fakat 29 Eylül 1918'de Bulgaristan yenilerek ateşkes imzaladı.Artık Almanya ile ilişki koptuğuna göre yalnız kalınmıştı. Suriye ve Irak cephelerinde ordularımız bozulmuşlardı. Asker kaçakları sayısı 300.000'e ulaşmıştı. Filistin cephesindeki tehlike uzaktı fakat Bulgaristan'ın teslim olması ile Trakya ve İstanbul şimdi, Franchet d'Esperey'in kuvvetlerinin tehdidi altında bulunuyordu. Ayrıca İngiliz donanması, Çanakkale Boğazı'nı geçmeye hazırlanıyordu. Türkiye ise böyle iki büyük saldırıyı karşılayabilecek kuvvette değildi. 1915 'in gücü kalmamıştı. Ülkeyi yöneten İ.T.'nin liderleri umutlarını yitirmiş ve birbirlerini suçluyorlardı. Türkiye dört yıl süreyle dünyanın en büyük devletleriyle Irak, Suriye, Kafkasya, Çanakkale, Galiçya gibi cephelerde amansız bir mücadele vermiş ve 1918 yılı sonunda kaynakları tükenmişti. Filistin cephesinde yapılan ve 19 Eylül'den 26 Ekim 1918'e kadar süren İngiliz taarruzunda, yalnızca Yıldırım Orduları Grubu'nun kayıpları 75 bin esir, 360 top, 800 makineli tüfek , 210 kamyon, 44 Otomobil, 89 Lokomotif, 468 yük ve yolcu vagonu idi. Bu kadar araç ve silahı tüm Kurtuluş Savaşı'nda güçlükle,tamamlayabildiğimizi hatırlarsak, kayıpların büyüklüğü daha iyi anlaşılır. Bu koşullar altında 7 Ekim 1918 'de Hükümet Mebusan Meclisi'nde güvensizlik oyu aldı ve ertesi gün Sadrazam Talat Paşa istifa etti. Yeni Hükümeti, İttihatçıların politikasına karşı olan Ahmet İzzet Paşa 14 Ekim'de kurdu. Suriye cephesinde bulunan M. Kemal Paşa bu yeni kabine de Harbiye Nazırı olmak istedi, tavsiye ettiği Fethi Bey Dahiliye Nazırı oldu. Bahriye Nazırlığı'na da Rauf Bey seçildi. A. İzzet Paşa, Harbiye Nazırlığı'na kimseyi atamadı. Bu Hükümetin görevi, Almanya teslim olmadan önce, en kısa sürede barışı sağlamaktı. Wilson'a barış için başvuruldu, fakat yanıtını beklemeye tahammül edilecek zaman yoktu. Almanya'dan ayrı barış yapılırsa İtilaf Devletleri'nin daha yumuşak davranacağı umuluyordu. Balkanlar'dan İstanbul'a yürüyecek ordunun komutanının İngiliz mi, Fransız mı, olacağı tartışması bu ilerleyişi ertelemişti. Kut-ül Amare'de esir düşmüş olan General Tawshand acele olarak, İngiltere'nin Akdeniz Filosu Kumandanı Amiral Catrhrope ile görüşmesi için 18 Ekim'de serbest bırakıldı. 23 Ekim de Calthrope'un delegelerin gönderilmesini bildiren telgraf geldi. Padişah delege olarak Damat Ferit Paşa'yı göndermek istiyordu, Fakat İzzet Paşa'nın kararlı davranışı sonunda vazgeçti. Bahriye Nazırı Rauf Bey'in Başkanlığında seçilen bir heyet görevlendirildi. Padişah bu heyete "Hilafet-i celile ve Saltanat-ı seniye ve Osmanlı Hanedanı'nın hukukunun bütününün dokunulmazlığının sağlanması ve ayrıca bazı eyaletlere idari muhtariyet tanınması fakat siyasi muhtariyet verilmemesi" gibi son kısmı pek açık olmayan bir talimat verdi. Heyete asıl talimatı 24 Ekim'de Hükümet verdi. Wilson'un barış bildirisinin çok etkisinde kalmış bulunan Hükümet, iyimser bir biçimde, Hükümet yönetimine karışılmaması, ülkenin hiç bir yerine yabancı askeri çıkartılmaması, Alman yardımı sona erdiğine göre İtilaf Devletleri'nin para yardımı yapması, Yunan gemilerinin geçmemesi koşuluyla Boğazların açılacağını ve askerin terhis edileceğini bildirdi. Bu iyimser görüşle Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda demirli bulunan Agamemnon zırhlısına giden Osmanlı Heyeti 4 gün süren görüşmeler sonunda Amiral Calthrope'un dikte ettirdiği barış şartlarını kabul etti. "Mondros Ateşkes Antlaşması" 30 Ekim 1918'de imzalandı. Bu ateşkes ile Osmanlı İmparatorluğu fiilen tarihe karışıyordu, ülkeyi savaşa sürükleyen ve savaş içinde izledikleri yanlış uygulama ve savaş stratejisi Türkiye'yi bir uçurumun kenarına getiren İ.T. liderleri 1 Kasım 1918'de Parti Kongresi'ni topladı. Kendisini dağıtma kararı alan Parti'nin liderleri Enver, Talat ve Cemal Paşalar ise ateşkes imzalanmış olduğundan İngilizlerin her an İstanbul'a geleceklerini düşünerek 8-9 Kasım gecesi bir Alman denizaltısı ile Karadeniz üzerinden ülkeden kaçtılar. İ.T.'nin dağıtılması üzerine Parti, Teceddüt Fırkası'na dönüştürülmeye çalışıldı. Enver Paşa daha sonra Moskova'ya gelip, İtilaf Devletleri'nin de düşmanı olan Bolşeviklerle anlaşabileceklerini belirtti. Oysa Talat Paşa artık siyasi yaşamlarının sona erdiğini, haklı veya haksız, ulusun kin ve gazabını kazandıklarını söyleyerek, Avrupa'ya kaçmalarının gereğini daha gerçekçi bir biçimde açıklıyordu. Birinci Dünya Savaşı boyunca birbirinden binlerce kilometre uzaklıklarda, her çeşit olanaksızlıklar içinde savaşan Türk orduları dört yıl boyunca 2.850 .000 kişiyi askere aldı. Bunlardan 550.000'i savaşlarda şehit düştü. 891.000'i yaralanarak sakat kaldı. 240.000 hastalıktan öldü. 103.731 kayıp ve 129.000'i esir oldu. Diğer yaralılarla beraber bu rakam 2.167.841'e varır. Ayrıca savaşta düşman işgalinden kaçan Türk göçmenlerden yaklaşık 500.000'nin ve 250.000 Ermeni'nin tehcir sırasında, 200.000 Rum'un da geri hizmetlerde amele taburlarında çeşitli sebeplerden öldükleri tahmin edilmektedir. Balkan Savaşı'nın yıkıntıları da eklenince Anadolu'da, savaşlarda çocuklarını kaybetmemiş aile yok gibiydi Yokluk, açlık, hastalıktan perişan savaş yılgını bir ulus kalmıştı geride. Bu ulusa vurulmak istenen kölelik zincirinin parçalanışı olayına, "Türk Mucizesi" olan Türk İstiklâl Savaşına geçmeden önce 1909-1918 arasındaki on yıl içinde İ.T.'nin "Yenileşme ve milli ekonomi" uygulamalarına kısaca bakalım.
 
KAYNAK* Prof. Dr. Ergün AYBARS, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Cilt I, Ege Ün. Basımevi İzmir,1986,ss 73-76  
 
DÜZCE DE MİLİ MÜCADELEYE KATILIŞLAR
30-Eylül-1920 Bolu müdafai hukuk cemiyeti,Düzce li olup ta Bolu ya geçici olarak giden Kürt zade Mehmet Sıtkı bey tarafından kurulmuştur
7-11-1920 Düzce müdafai hukuk cemiyeti,Çerpanlı Salim ağanın oğlu Nuri efendi kurmuştur
7-12-1920 Akçaşehir müdafai hukuk cemiyeti Hacı yazıcı ailesinden Şakir efendi kurmuştur
 
AKÇAKOCA DA MİLLİ MÜCADELYE KATKISI
Akçakoca  halkı kurtuluş savaşında çok önemli görevlerde bulunmuştur,Atatürk bundan dolayı Akçakoca ya 2 top arabası ve birçok hediyeler vermiştir.Akçakoca ya denizden gelen mühimatları karayolu ile Düzce ve Bolu ya ,Akçakocalı vatansever kişiler tarafından sevkiyatı yapılırdı,ayrıca Bolu ve Düzce den gelen yiyecek ve mühimatları deniz yoluyla İstanbul a ulaştırırlardı.Akçakoca da kurulan milis kuvvetleri burada çok önemli görevler üstlenmişlerdir
KAYNAK: Yeşil Akçakoca kıtb.İbrahim Tuzcu Derleyen: İbrahim Tuzcu
 
AKÇAKOCA DA BASO MUSTAFA EFENDİ MİLİS KUVVETLERİNDE BULUNANLAR
 
NOT: Baso Mustafa (Makreal, 1881- 30 Ocak1954) Laz kökenli Pulya ailesindendir Mezarı Döngellidedir. Baso Mustafa’nın kurduğu milis kuvvetinde şunlar bulunuyordu.,
01.       İbrahim Kahraman                 Döngelli Köyü
02.       Şükrü Cumhur                       Döngelli Köyü            Pulya Ailesinden
03.       Mustafa Cumhur                   Döngelli Köyü            Pulya Ailesinden
04.       Rıza Cumhur                         Döngelli Köyü            Pulya Ailesinden
05.       Osman Cumhur                     Döngelli Köyü            Pulya Ailesinden
06.       Ahmet Çabuk                         Balatlı Köyü
07.       Mustafa Çınar                        Balatlı Köyü
08.       Ahmet Yavuz                         Balatlı Köyü
09.       Mehmet Kayalı                      Beyveren Köyü
10.       Mehmet Çalı                          Beyveren Köyü
11.       Mehmet Başak                       Dadalı Köyü
12.       Mahmut Durdu                      Dadalı Köyü
13.       Ömer Çakmak                                    Ayazlı Mah
14.       Ömer Sarı                               Ayazlı Mah.
15.       Mehmet Keskin                      Ayazlı Mah.    Viçeli Ailesinden
16.       Tonyalı Hasan Küçük            Gebekilise                  
17.       Osman Turhan                       Edilli   Köyü   Kahvecioğullarından
18.       Şükrü Güçlü                           Edilli Köyü
19.       Mehmet Ali Horoz                Edilli Köyü
20.       Ahmet Çavuş Ezer                 Edilli Köyü
21.       İsmail Akın                            Osmaniye Mahallesi   Emir Hacıoğulları
22.       Osman Eriş                             Osmaniye Mahallesi   Arhavili Kadının
23.       Ömer Lütfü Eriş                     Osmaniye Mahallesi   Arhavili Kadının
KAYNAK: Yeşil Akçakoca kıtb.İbrahim Tuzcu Derleyen: İbrahim Tuzcu
 
 
 
AKÇAKOCA DA İPSİZ RECEP İN MİLİS KUVVETLERİNDE BULUNANLAR
1-Ahmet Gören-Yukarı mah.
2-Muhittin Denizgez-Yukarı mah.
3-Hüseyin Denizgez-Yukarı mah.
4-Ali Karakaçan-Yukarı mah.
5-Hüseyin Karakaçan-Yukarı mah
6-Alionbaşının İsmail-Yukarı mah.
7-Mesut Goral-Hacıyusuflar mah.
8-Recep Aydın-Kapkirli mah.
9-Mehmet Aydın-Kapkirli mah.
10-Arif Denizgezen-Kapkirli mah.
11-Mehmet Şenyuva-Osmaniye mah.
12-Hüseyin Şener-Osmaniye mah.
13-Ahmet Artar-Osmaniye mah.
14-Ahmet Çelik-Osmaniye mah.
15-İlyas Denizgez-Arabacı Köyü
16-Rasim Ateşlioğlu-Çayağzı köyü
17-Osman Zobar-Uğurlu köyü
18-Ahmet Pazvant-Paşalar köyü
19-Osman Demirtaş-Kalkın köyü
20-Ahmet Seçkin-Melenağzı köyü
KAYNAK:Yeşil Akçakoca kıtb.İbrahim Tuzcu Derleyen: İbrahim Tuzcu
 
 
REİS ve KAPTANLAR
İstanbul’dan Akçaşehir’e askeri malzeme taşıyan deniz ulaşım araçları dönüşlerinde Ereğli’ye uğrayıp kömür yükleyip dönüyorlardı. Türk  gemilerinin yanında yabancı gemilerde vardı. İtalyan; Dukovina, Kostiniya,Kleopatra, Mergi,Oretina gemileri ve Fransız: Penguen, Ararat, Lanker, Vesta gemileri ile bazı Rus gemileri devamlı olarak, para karşılığı Akçakoca’ya askeri malzeme taşıyordu. Bu yabancı gemilerin dışında Türk gemileri çoğunlukta idi İstanbul’da Akçakoca’ya askeri malzeme taşıyan taka kaptanlarına Reis, gemi kaptanlarına ise kaptan denmektedir. Reis ve kaptanlardan tespit edebildiklerimiz şunlardır:
 
 
 
 
 
 
1.      Hamza Reis (DENİZ)                                               Ayazlı Köyü
2.      Emrullah Reis (DENİZ)                                Ayazlı Köyü
3.      Emin Reis (DİREK)                                      Ayazlı Köyü
4.      Bektaş Kaptan (ŞENBAŞ)                           Yukarı Mahalle
5.      Hamdi Reis (BİRİNCİ)                                Yukarı Mahalle
6.      Emrullah Reis (ÖZDENİZ)                          Yukarı Mahalle
7.      Hasan Reis (BEYAZAY)                             Yukarı Mahalle
8.      Kaşif Reis (AKBAŞ)                                    Yukarı Mahalle
9.      Gazap Ali Reis (SEVİL)                               Yukarı Mahalle
10. Kara İzzet Reis                                              Yukarı Mahalle
11. İslamoğlu İbrahim (İrtibat memuru)              Yukarı Mahalle
12. Hayrullah Sefer SARIKAYA                       Yukarı Mahalle
13. Kabaoğlu Mahmut Kaptan (KABAOĞLU) Yukarı Mahalle
14. Deli Sefer Kaptan(ERBAŞ)                          Yukarı Mahalle
15. Batıkayık Mehmet Reis(BİRİNCİ)              Yukarı Mahalle
16. Enbiya Reis (UYGUN)                                 Osmaniye Mahallesi
17. Ali Reis (UYGUN)                                       Osmaniye Mahallesi
18. Hamdi Reis                                                   Osmaniye Mahallesi
19. Ali Osman Reis (KURBAN)                        Osmaniye Mahallesi
20. Kayanın Tahsin Kaptan                                 Osmaniye Mahallesi
21. Kayanın Hakkı Kaptan                                 Osmaniye Mahallesi
22. Duran Reis (GÜVEN)                                  Osmaniye Mahallesi
23. Yusuf Reis (GÜVEN)                                  Osmaniye Mahallesi
24. Ahmet Reis (DALGIÇ)                                Osmaniye Mahallesi
25. Halim Reis (İŞGÖREN)                               Osmaniye Mahallesi
26. Temel Reis (ŞENBAŞ)                                 Kapkirli Mahallesi
27. Hurmadal Ali Kaptan (HURMA)                 Döngelli Köyü
KAYNAK: Yeşil Akçakoca kıtb.İbrahim Tuzcu Derleyen: İbrahim Tuzcu
 
 
 
KAYIKÇILAR
 
İstanbul’dan Akçaşehir’e gelen taka ve gemilerin getirdiği silah ve cephaneyi  karaya çıkarmak için kayıkçılar faaliyete geçerler. Sahilden 3-4 kilometre açıkta demirleyen gemi ve takalardaki yolcular kayıklarla karaya çıkarılır. Ayrıca gemilerin, takaların kontrolleri askeri polis tarafından yapılır ve gelenler önce kasabada misafir edilir, haklarında soruşturma yapılır. Ayrıca durum Ankara’ya bildirilir ve talimat beklenirdi. İşte bu dönemde görev yapan balıkçılarımızdan adlarını bulabildiklerimiz şunlardır:
 
 1. Hacı Durmuşun Sadık Reis (ÖZTÜRK)                   Yukarı Mahalle
 2. Hacı Durmuşun Galip Reis (ÖZTÜRK)                   Yukarı Mahalle
 3. Aşçı Ali Beyin Salim (DENİZKURDU)                  Yukarı Mahalle
 4. Hasan Reis (KARAYEL)                                         Yukarı Mahalle
 5. Molla Osman                                                             Yukarı Mahalle
 6. Hayri Efendinin Celal                                               Aşağı Mahalle
 7. Kara Sadık (SAMANCI)                                          Aşağı Mahalle
 8. Yazıcıoğlu Mehmet (BOSTANCI)                           Aşağı Mahalle
KAYNAK: Yeşil Akçakoca kıtb.İbrahim Tuzcu Derleyen: İbrahim Tuzcu
 
 
 
MAVNACILAR
 
Akçaşehir açıklarında demirleyen taka ve gemilerden askeri malzemeyi karaya taşımak üzere mavnacılarda kendi aralarında örgütlenmişlerdi Cephane taşıyan mavnacılardan tespit edebildiklerimiz şunlardır:
 
1.      Karayahyalının Şakir KARAYEL                Hacıyusuflar Mahallesi
2.      Sadık reisin Osman                                        Hacıyusuflar Mahallesi
3.      Miçoğlu Ahmet ÖZDEŞ                               Hacıyusuflar Mahallesi
4.      Koca Halit CANTEKİN                               Hacıyusuflar Mahallesi
5.      Osman Kaptan GEMİCİBAŞI                     Hacıyusuflar Mahallesi
6.      Lebibenin M. Ali ÖZKÖK                            Hacıyusuflar Mahallesi
7.      Halit Çavuşun Mehmet (EMEK)                  Hacıyusuflar Mahallesi
8.      Molla Mehmet’in Osman                              Hacıyusuflar Mahallesi
9.      Mustafa Reis (CURA)                                  Kapkirli Mahallesi
10. Ak Mustafa (GÖDE)                                    Kapkirli Mahallesi
11. Hüseyin Beyin Ahmet Reis (DENİZCİ)      Aşağı Mahalle
12. Torunların Mehmet Kaptan (TORUN)         Aşağı Mahalle
13. Hüseyin beylerin Muhittin (DENİZCİ)        Yukarı Mahalle
14. Abdiresilerin Mustafa (ŞENGÜL)                Yukarı Mahalle
15. Kara Mustafa (KESEBİR)                            Yukarı Mahalle
16. Hasan Çavuş (ÜZMEZ)                                Osmaniye Mahallesi
17. Abanozun Muhammet (ABANOZ)              Osmaniye Mahallesi
18. Kampana Mehmet (KAMBER)                    Ayazlı Mahallesi
KAYNAK: Yeşil Akçakoca kıtb.İbrahim Tuzcu Derleyen: İbrahim Tuzcu
 
 
 
KADIN KOLLARI
. Mavnalardan cephaneyi karaya çıkarmak kadınların görevi idi. Çocukları ile beraber suya girip top mermilerini mavnadan kucaklayıp sahile taşıyorlardı. Göğsüne bastırdığı mermisi ile denize düşen ve elinden mermiyi bırakmamak için çırpınıp, boğulmayı göze alan ninelerimizin hikayesi dilden dile dolaşmaktadır.Tespit edebildiğimiz Akçaşehirli Karafatmalarımızın, ninelerimizin adları şunlardır. Biz inanıyoruz ki, bu sayı çok daha fazladır. Ne yazık ki elimizdeki belgeler bu kadar.
             Güler Hanım (GÜVEN)                               Osmaniye Mahallesi
(General Kenan GÜVEN’in babaannesi)
 1. Gülfem Hanım (CİVELEK)                         Osmaniye Mahallesi
(Sami Civeleğin babaannesi)
 1. Hayriye DOĞRU                                          Osmaniye Mahallesi
(Şükrü Dönmez’in anneannesi)
 1. Seher Hanım (ŞENYUVA)                          Osmaniye Mahallesi
(Yaşar Şenyuva’nın annesi)
 1. Aliye KALYONCU                                     Osmaniye Mahallesi
(Kuyumcu İsmail ve Süleyman’ın annesi)
 1. Arife YÖNTEM                                            Osmaniye Mahallesi
( Vahit Yöntem’in annesi)
 1.  Ayşe YAMAN                                             Osmaniye Mahallesi
 2. Asiye OKTAY                                              Osmaniye Mahallesi
 3. Zeliha TUZCUOĞLU                                  Osmaniye Mahallesi
 4. Rukiye ABANOZ                                         Osmaniye Mahallesi
 5. Şükriye SARIKAYA                                   Yukarı mah.
 6.  Simitlerin Bedriye KORAY                        Yukarı Mahalle
 7.  Zahide KABA                                             Yukarı Mahalle
 8. Kerim oğullarından Hatice TOĞMAÇ         Yukarı Mahalle
 9.  Mollanın Rabia TOKGÖZ                           Yukarı Mahalle
 10. Fikriye Hanım                                               Yukarı Mahalle
 11. Zeynep PEKER                                            Yukarı Mahalle
 12. Emine PEKER                                              Yukarı Mahalle
 13. Ayşe ERKAL                                                           Yukarı Mahalle
 14. Atike AKKUŞ                                              Yukarı Mahalle
 15. Havva GÜLCAN                                          Yukarı Mahalle
 16. Fikriye ŞENBAŞ                                          Yukarı Mahalle
 17. Ümmiye BİRİNCİ                                        Yukarı Mahalle
 18. Fatma BİRİNCİ                                            Yukarı Mahalle
 19. Rasime ÇAKMAK                                        Yukarı Mahalle
 20. Ayşe BİRİNCİ                                             Yukarı Mahalle
 21. Hatice ŞENBAŞ                                           Yukarı Mahalle
 22. Hürriye AKBAŞ                                           Yukarı Mahalle
 23. Hanife TÜRDÜ                                            Yukarı Mahalle
 24. Ümmiye BEYAYAZ                                    Yukarı Mahalle
 25. Rabia ÖZMEN                                              Hacıyusuflar Mahallesi
 26. Hatiplerin Hatice EĞİNÇ                             Hacıyusuflar Mahallesi
 27. Fatma ÇAYLAK                                          Hacıyusuflar Mahallesi
 28. Yazıcıoğlu Müveddet BOSTANCI              Aşağı Mahalle
 29. Veli kızı Ayşe COŞKUN                              Kepenç Köyü
 30. Tayibe OCAKÇI                                           Kepenç Köyü
 31. Hanife ÜZMEZ                                            Osmaniye mah.
 32. Ayşe GÜLTEKİN                                         Osmaniye mah.
 33. Ayşe Atik                                                      Osmaniye mah.
KAYNAK: Yeşil Akçakoca kitb..İbrahim Tuzcu Derleyen: İbrahim Tuzcu
 
ARABACI KOLLARI
 
Arabası olup ta milis kuvvetlerine katılan kişilerin oluşturduğu ekibe arabacılar Kolu deniyordu. Bunların görevi cephaneyi, askeri malzemeyi cepheye ulaştırmaktı. Akçakocalı olup ta bu kollarda görev alanlar genellikle Dadalı, Göktepe, Döngelli ve Doğancı köyleri ile Osmaniye Mahallesinden idiler. Arabacı Kollarında görev alan kadın Akçaşehirli ler de vardı. Örneğin; Dadalı Köyünden Piroğlu Kızı Asiye, SabriyeBaşak, Hürmüz Sunarbu gruba örnektir. Yine halk arasında anlatılanlara göre; Kepenç Köyünden Veli Kızı Ayşe Coşkun, kışın cephane taşırken ellerinin donup, ihtiyacını gideremeyecek kadar bitkin düştüğüdür. Yine Doğancılar Köyünden adını saptayamadığım bir kadının hikayesi özetle şöyle: Kocası, babası askere giden Doğancı Köyünden kahraman kadın, kağnısı ile Akçaşehir’den Düzce’ye cephane taşımaktadır. Yanında 11 yaşında oğlu vardır. Kadın hamiledir. Kestane bayırında sancısı tutar.Burada, Karadereye sapılan yerde meşe ağacının dibinde doğum yapar. Mermiler cepheye gidecektir. Kadını zorla kasabaya yollarlar ama kadın cephaneyi götürmek için oğlunu görevlendirir. Cephane kafile ile birlikte zamanında yerine ulaşır.
Akçaşehirli olup ta arabacılar kolunda görev yapanlardan tespit edebileceklerimiz  şunlardır;      
 1. İbrahim KARAYAĞIZ                                Dadalı Köyü
 2. Mehmet BAŞ                                                Dadalı Köyü
 3. Ahmet SANCAKTAR                                 Dadalı Köyü
 4. Ahmet GÜLSEFEROĞLU                          Dadalı Köyü
 5. Ahmet SERHAT                                           Dadalı Köyü
 6. Piroğlu Ahmet kızı Ayşe                               Dadalı Köyü
 7. Hacı Raşit BAŞAK                                       Dadalı Köyü
 8. Ahmet ACAR                                                           Dadalı Köyü
 9. Sabriye BAŞAK                                           Dadalı Köyü
 10. Hürmüz SUNAR                                          Dadalı Köyü
 11. Gülsüm KURBANOĞLU                            Dadalı Köyü
 12. Mehmet KARATÜRK                                 Dadalı Köyü
 13. Muhacir ÖMER                                            Dadalı Köyü
 14. Hoca Halim AYDIN                                     Dadalı Köyü
 15. Hüseyin SOLAK                                          Göktepe Köyü
 16. Oflu Hüseyin BEŞİROĞLU                        Göktepe Köyü
 17. Sametoğlu Ali SARI                                    Göktepe Köyü
 18. Cafer KABA                                                Döngelli Köyü
 19. İzzet LOKUM                                              Döngelli Köyü
 20. Hafız Mehmet CUMHUR                            Döngelli Köyü
 21. Osman CUMHUR                                       Döngelli Köyü
 22. Hüseyin AYDIN                                           Döngelli Köyü
 23. Çortoğlu Mustafa LOKUM                         Döngelli Köyü
 24. Eyüpoğlu Mehmet ÇAKIR                          Döngelli Köyü
 25. Ali Osman ÇÜRÜK                                     Doğancılar Köyü
 26. Nazmi USTAOĞLU                                    Doğancılar Köyü
 27. Hocaoğlu Mustafa İLHAN                          Osmaniye Mahallesi
 28. Emirhacıoğlu Dursun AKIN                        Osmaniye Mahallesi
 29. Emirhacıoğlu Hakkı Akın                             Osmaniye Mahallesi
 30. Emirhacıoğlu Mustafa AKIN                                  Osmaniye Mahallesi
 31. Emirhacıoğlu Haydar AKIN                        Osmaniye Mahallesi
 32. Şirinin Halim YAKIŞ                                              Osmaniye Mahallesi
 33.  Mehmet OKTAY                                        Osmaniye Mahallesi
 34. Kasanın İbrahim GÜÇLÜ                             Osmaniye Mahallesi
 35. Kasanın İbrahim GÜÇLÜ                             Osmaniye Mahallesi
 36. İsmail Kaptan (TAŞKIRAN)                                    Osmaniye Mahallesi
 37. Hacı Abdioğlu Fatma ÖZDEMİR
 38. Basmacı
 39. Sarıoğlan
 40. Çavuşoğlu Mustafa FIRAT                           Kepenç Köyü
 41. Ana kuzuların Niyazi SARICA                    Kepenç Köyü
 42. Hacı Ahmet KARTAL                                 Yukarı Mahalle
 43. Köse Bilal ARABACI                                  Yukarı Mahalle
 44.  Gebekiliseli Mehmet MUTLU                     Yukarı Mahalle
 45. Mehmet AKÇA                                            Yukarı Mahalle
 46. Kasanın İbrahim GÜÇLÜ                             Yukarı Mahalle
 47. Karaibrahim BADANOZ                             Yukarı Mahalle
 
KAYNAK: Yeşil Akçakoca kıtb.İbrahim Tuzcu Derleyen: İbrahim Tuzcu
 
KURTULUŞ SAVAŞINDA AKÇAKOCAYA SEVKİYAT YAPAN  GEMİLER
 
Musa Kaptan’ın gemisi Melenağzın’da batmıştır. Silahları Akçakoca’ya tahliye eder.Dönerken Şahin Vapuru Trabzon’dan Akçakoca’ya silah , mühimmat getirmiştir.(1921) Ümit Vapuru savaş eşyası getirmiştir.(1921) Gazal Remörkörü 3. Kafkas Tümeni gelmiştir(1921). Alemdar Gemisi İstanbul’dan silah mühimmat getirmiştir.(1921) İnönü Vapuru top getirmiştir.(1921) Kırım Vapuru savaş mühimmatı getirmiştir(1921) Penguen Vapuru Fransız gemisi top mermisi getirmiştir Öğretmen evi önünde batmıştır. (1921) Şileli Ahmet kaptan kömür getirmiştir (1924 )Mustafa Kaptan gemisi kömür getirmiştir. (1924)
 
KAYNAK: Yeşil Akçakoca kıtb.İbrahim Tuzcu Derleyen: İbrahim Tuzcu
 
ŞİMDİ ÇANAKKELE ŞEHİTLERİMİZİ AŞAĞIDA SIRASI İLE İNCELİYELİM
 
NOT:O zamanlar soyadı kanunu çıkmadığı için soy adları kullanılmıyordu lakap ve baba adları ile anılmaktaydı
 
DÜZCE MERKEZ
 
Çanakkale Savaşı Şehidi ABDULLAH
Kayıt no:
9.272
Adı:
ABDULLAH
Doğum yılı:
1309
Şehit olduğu tarih:
06.08.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
KANLISIRT`DA
Baba adı:
HACI MUSTAFA
Lakabı:
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
 
Köyü:
 
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
1
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
6
Fırka:
 
Alay:
47
Tabur:
2
Bölük:
7
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi ABDULLAH
Kayıt no:
9.273
Adı:
ABDULLAH
Doğum yılı:
1302
Şehit olduğu tarih:
11.07.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
ŞİMAL GRUBU AĞIR MECRUHİN SEYYAR HASTAHA
Baba adı:
İSMAİL
Lakabı:
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
MERKEZ
Köyü:
DARICI
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
PİYADE
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
 
Fırka:
 
Alay:
16
Tabur:
3
Bölük:
1
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi ABDULLAH
Kayıt no:
9.274
Adı:
ABDULLAH
Doğum yılı:
1295
Şehit olduğu tarih:
22.04.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
SIĞINDERE`DE
Baba adı:
MUSTAFA
Lakabı:
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
 
Köyü:
 
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
PİYADE
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
4
Fırka:
 
Alay:
32
Tabur:
2
Bölük:
 
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi ABDULLAH
Kayıt no:
9.270
Adı:
ABDULLAH
Doğum yılı:
1295
Şehit olduğu tarih:
15.03.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
ARIBURNU MUHAREBESİ
Baba adı:
OSMAN
Lakabı:
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
 
Köyü:
 
Askerlik şubesi:
DÜZCE
 
 
Sınıfı:
PİYADE
Rütbesi:
ÇAVUŞ
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
3
Fırka:
9
Alay:
27
Tabur:
3
Bölük:
4
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi ADEM
Kayıt no:
9.275
Adı:
ADEM
Doğum yılı:
1301
Şehit olduğu tarih:
31.03.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
KİRTE HARBİNDE
Baba adı:
OSMAN
Lakabı:
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
 
Köyü:
 
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
PİYADE
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
4
Fırka:
 
Alay:
32
Tabur:
1
Bölük:
2
Özel Birlik:
MİSAFİR
Çanakkale Savaşı Şehidi AHMET
Kayıt no:
9.276
Adı:
AHMET
Doğum yılı:
1307
Şehit olduğu tarih:
03.08.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
KANLISIRT HARBİ
Baba adı:
ADEM
Lakabı:
FESAT OĞULLARI
 
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
 
Köyü:
 
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
1
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
 
Fırka:
 
Alay:
47
Tabur:
1
Bölük:
 
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi AHMET
Kayıt no:
9.277
Adı:
AHMET
Doğum yılı:
1300
Şehit olduğu tarih:
15.04.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ
Baba adı:
AHMET
Lakabı:
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
MERKEZ
Köyü:
OVAPINAR
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
PİYADE
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
1
Fırka:
 
Alay:
8
Tabur:
3
Bölük:
 
 
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi AHMET
Kayıt no:
9.279
Adı:
AHMET
Doğum yılı:
1304
Şehit olduğu tarih:
25.05.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
ARIBURNU MUHAREBESİ
Baba adı:
AZİZ
Lakabı:
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
 
Köyü:
 
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
PİYADE
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
2
Fırka:
 
Alay:
18
Tabur:
3
Bölük:
 
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi AHMET
Kayıt no:
9.280
Adı:
AHMET
Doğum yılı:
1305
Şehit olduğu tarih:
27.05.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
ARIBURNU MUHAREBESİ
Baba adı:
FEYZİ
Lakabı:
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
MERKEZ
Köyü:
ÜÇYOL
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
PİYADE
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
2
Fırka:
19
Alay:
18
Tabur:
3
Bölük:
 
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi AHMET
Kayıt no:
9.281
Adı:
AHMET
Doğum yılı:
1304
Şehit olduğu tarih:
25.05.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
CESARET TEPESİ SİPERLERİNDE
Baba adı:
HALİL
Lakabı:
AYVAZ OĞULLARI
İli:
İlçesi:
Bucağı:
 
Köyü:
 
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
PİYADE
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
2
Fırka:
 
Alay:
18
Tabur:
1
Bölük:
1
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi AHMET
Kayıt no:
9.282
Adı:
AHMET
Doğum yılı:
1303
Şehit olduğu tarih:
15.04.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ
Baba adı:
KAŞİF
Lakabı:
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
 
Köyü:
 
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
PİYADE
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
1
Fırka:
 
Alay:
8
Tabur:
3
Bölük:
 
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi AHMET
Kayıt no:
9.285
Adı:
AHMET
Doğum yılı:
1295
Şehit olduğu tarih:
17.04.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ
Baba adı:
MEHMET
Lakabı:
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
MERKEZ
Köyü:
ASAR
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
PİYADE
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
2
Fırka:
 
Alay:
17
Tabur:
3
Bölük:
9
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi AHMET
Kayıt no:
9.283
Adı:
AHMET
Doğum yılı:
1302
Şehit olduğu tarih:
24.06.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
ANAFARTALAR MUHAREBESİ
Baba adı:
MAZLUM
Lakabı:
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
 
Köyü:
 
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
PİYADE
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
2
Fırka:
 
Alay:
16
Tabur:
3
Bölük:
12
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi AHMET
Kayıt no:
9.286
Adı:
AHMET
Doğum yılı:
1290
Şehit olduğu tarih:
04.05.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
ŞİMAL GURUBU AĞIR MECRUHİN HASTAHANESİ
Baba adı:
MEHMET
Lakabı:
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
 
Köyü:
 
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
PİYADE
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
2
Fırka:
 
Alay:
14
Tabur:
1
Bölük:
2
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi AHMET
Kayıt no:
9.287
Adı:
AHMET
Doğum yılı:
1302
Şehit olduğu tarih:
25.05.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
CESARET TEPESİ SİPERLERİNDE
Baba adı:
MEHMET
Lakabı:
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
 
Köyü:
 
Askerlik şubesi:
DÜZCE
 
 
Sınıfı:
PİYADE
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
2
Fırka:
 
Alay:
18
Tabur:
1
Bölük:
1
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi AHMET
Kayıt no:
9.284
Adı:
AHMET
Doğum yılı:
1290
Şehit olduğu tarih:
19.04.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ
Baba adı:
MEHMET
Lakabı:
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
MERKEZ
Köyü:
BEYCİLER
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
PİYADE
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
1
Fırka:
1
Alay:
70
Tabur:
3
Bölük:
 
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi AHMET
Kayıt no:
9.288
Adı:
AHMET
Doğum yılı:
1304
Şehit olduğu tarih:
30.09.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
BANDIRMA HASTAHANESİ
Baba adı:
MEHMET ALİ
Lakabı:
 
 
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
 
Köyü:
 
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
1
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
1
Fırka:
 
Alay:
39
Tabur:
2
Bölük:
7
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi AHMET
Kayıt no:
9.290
Adı:
AHMET
Doğum yılı:
1293
Şehit olduğu tarih:
28.04.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
ZONİK TEPEDE
Baba adı:
MUSTAFA
Lakabı:
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
 
Köyü:
 
Askerlik şubesi:
1
Sınıfı:
1
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
1
Fırka:
 
Alay:
70
Tabur:
3
Bölük:
12
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi AHMET
Kayıt no:
9.289
Adı:
AHMET
Doğum yılı:
1293
Şehit olduğu tarih:
29.04.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
ZONİK TEPEDE
Baba adı:
MUSTAFA
Lakabı:
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
 
Köyü:
 
Askerlik şubesi:
1
Sınıfı:
1
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
1
Fırka:
 
Alay:
70
Tabur:
3
Bölük:
12
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi AHMET
Kayıt no:
9.291
Adı:
AHMET
Doğum yılı:
1298
Şehit olduğu tarih:
20.04.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
MEYDAN-I HARPDE
Baba adı:
MUSTAFA
Lakabı:
AHMET OĞULLARI
İli:
İlçesi:
Bucağı:
MERKEZ
Köyü:
İHSANİYE
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
PİYADE
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
 
Fırka:
 
Alay:
 
Tabur:
 
Bölük:
3
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi AHMET
Kayıt no:
9.293
Adı:
AHMET
Doğum yılı:
0
Şehit olduğu tarih:
09.10.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
15.FIRKA SIHHİYE BÖLÜĞÜ
Baba adı:
NURİ
Lakabı:
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
 
Köyü:
 
Askerlik şubesi:
1
Sınıfı:
BOMBACI
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
 
Fırka:
 
Alay:
124
Tabur:
2
Bölük:
3
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi AHMET
Kayıt no:
9.292
Adı:
AHMET
Doğum yılı:
0
Şehit olduğu tarih:
08.10.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
---
Baba adı:
NURİ
Lakabı:
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
 
Köyü:
 
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
BOMBACI
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
 
Fırka:
 
Alay:
124
Tabur:
2
Bölük:
3
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi AHMET
Kayıt no:
9.294
Adı:
AHMET
Doğum yılı:
1301
Şehit olduğu tarih:
18.08.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
HİLAL-İ AHMER BEYOĞLU HASTAHANESİ
Baba adı:
OSMAN
Lakabı:
KOCA İBRAHİM OĞULLARI
İli:
İlçesi:
Bucağı:
 
Köyü:
 
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
1
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
3
Fırka:
6
Alay:
18
Tabur:
2
Bölük:
6
Çanakkale Savaşı Şehidi AHMET
Kayıt no:
9.295
Adı:
AHMET
Doğum yılı:
1308
Şehit olduğu tarih:
23.04.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
GÜMÜŞSUYU HASTAHANESİ
Baba adı:
ÖMER
Lakabı:
KARABEKİR OĞULLARI
İli:
İlçesi:
Bucağı:
MERKEZ
Köyü:
ŞAZİYEKÖY
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
1
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
1
Fırka:
 
Alay:
5
Tabur:
2
Bölük:
6
Çanakkale Savaşı Şehidi AHMET
Kayıt no:
9.297
Adı:
AHMET
Doğum yılı:
1295
Şehit olduğu tarih:
22.07.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
KANLITEPE`DE
Baba adı:
ŞERİF
Lakabı:
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
MERKEZ
Köyü:
ÜÇYOL
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
PİYADE
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
2
Fırka:
 
Alay:
13
Tabur:
5
Bölük:
12
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi AHMET ADNAN EFENDİ
Kayıt no:
9.298
Adı:
AHMET ADNAN EFENDİ
Doğum yılı:
1304
Şehit olduğu tarih:
19.05.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
MEYDAN HARBİ
Baba adı:
HIRŞAN BEKİR
Lakabı:
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
 
Köyü:
 
Askerlik şubesi:
DÜZCE
 
 
Sınıfı:
1
Rütbesi:
ÇAVUŞ
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
6
Fırka:
 
Alay:
48
Tabur:
1
Bölük:
 
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi AHMET EYÜP
Kayıt no:
9.299
Adı:
AHMET EYÜP
Doğum yılı:
1297
Şehit olduğu tarih:
02.06.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
ANAFARTALAR MUHAREBESİ
Baba adı:
İSHAK
Lakabı:
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
 
Köyü:
 
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
PİYADE
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
3
Fırka:
 
Alay:
20
Tabur:
2
Bölük:
6
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi AHMET ŞEMSETTİN
Kayıt no:
9.300
Adı:
AHMET ŞEMSETTİN
Doğum yılı:
1310
Şehit olduğu tarih:
05.03.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
ARIBURNU MUHAREBESİ
Baba adı:
HACI İSHAK
Lakabı:
HALİL OĞULLARI
 
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
 
Köyü:
 
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
1
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
 
Fırka:
 
Alay:
 
Tabur:
 
Bölük:
 
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi ALİ
Kayıt no:
9.301
Adı:
ALİ
Doğum yılı:
1294
Şehit olduğu tarih:
13.08.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
15.FIRKA SEYYAR HASTAHANESİ
Baba adı:
ADEM
Lakabı:
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
 
Köyü:
 
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
PİYADE
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
5
Fırka:
 
Alay:
42
Tabur:
2
Bölük:
8
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi ALİ
Kayıt no:
9.302
Adı:
ALİ
Doğum yılı:
1305
Şehit olduğu tarih:
01.09.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
ANAFARTALAR MUHAREBESİ
Baba adı:
AHMET
Lakabı:
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
KONURALP
Köyü:
AYNALI
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
PİYADE
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
2
Fırka:
 
Alay:
18
Tabur:
2
Bölük:
5
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi ALİ
Kayıt no:
9.303
Adı:
ALİ
Doğum yılı:
1294
Şehit olduğu tarih:
25.05.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ
Baba adı:
ALİ
Lakabı:
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
 
Köyü:
 
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
PİYADE
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
5
Fırka:
 
Alay:
42
Tabur:
2
Bölük:
 
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi ALİ
Kayıt no:
9.305
Adı:
ALİ
Doğum yılı:
1309
Şehit olduğu tarih:
07.10.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
ARIBURNU MUHAREBESİ
Baba adı:
DURMUŞ
Lakabı:
TÜNEK OĞULLARI
İli:
İlçesi:
Bucağı:
 
Köyü:
 
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
1
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
6
Fırka:
 
Alay:
72
Tabur:
1
Bölük:
1
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi ALİ
Kayıt no:
9.306
Adı:
ALİ
Doğum yılı:
1308
Şehit olduğu tarih:
28.06.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
MEYDAN HARBİ
Baba adı:
HALİL
Lakabı:
SİVAZ OĞULLARI
İli:
İlçesi:
Bucağı:
 
Köyü:
 
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
İSTİHKAM
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
 
Fırka:
 
Alay:
 
Tabur:
3
Bölük:
4
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi ALİ
Kayıt no:
9.307
Adı:
ALİ
Doğum yılı:
1295
Şehit olduğu tarih:
22.04.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
SIĞINDERE`DE
Baba adı:
HÜSEYİN
Lakabı:
BEKCİ OĞULLARI
İli:
İlçesi:
Bucağı:
 
Köyü:
 
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
1
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
 
Fırka:
 
Alay:
32
Tabur:
2
Bölük:
5
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi ALİ
Kayıt no:
9.309
Adı:
ALİ
Doğum yılı:
1297
Şehit olduğu tarih:
12.07.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
ARIBURNU MUHAREBESİ
Baba adı:
İSMAİL
Lakabı:
ORUÇ OĞULLARI
İli:
İlçesi:
Bucağı:
MERKEZ
Köyü:
KÖPRÜBAŞI
Askerlik şubesi:
BOLU
Sınıfı:
1
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
 
Fırka:
 
Alay:
57
Tabur:
1
Bölük:
 
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi ALİ
Kayıt no:
9.308
Adı:
ALİ
Doğum yılı:
1309
Şehit olduğu tarih:
05.08.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
ANAFARTALAR MUHAREBESİ
Baba adı:
İSMAİL
Lakabı:
HACIOSMAN OĞULLARINDAN
İli:
İlçesi:
Bucağı:
MERKEZ
Köyü:
DURAKLAR
Askerlik şubesi:
BOLU
Sınıfı:
PİYADE
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
2
Fırka:
 
Alay:
18
Tabur:
1
Bölük:
1
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi ALİ
Kayıt no:
9.310
Adı:
ALİ
Doğum yılı:
1301
Şehit olduğu tarih:
25.05.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ
Baba adı:
MEHMET
Lakabı:
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
MERKEZ
Köyü:
DEĞİRMENBAŞI
Askerlik şubesi:
DÜZCE
 
 
Sınıfı:
PİYADE
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
2
Fırka:
 
Alay:
11
Tabur:
2
Bölük:
6
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi ALİ
Kayıt no:
9.311
Adı:
ALİ
Doğum yılı:
1302
Şehit olduğu tarih:
08.11.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
MEKTEB-İ HARBİYE HASTAHANESİ
Baba adı:
MEHMET
Lakabı:
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
 
Köyü:
 
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
PİYADE
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
 
Fırka:
 
Alay:
16
Tabur:
3
Bölük:
2
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi ALİ
Kayıt no:
9.312
Adı:
ALİ
Doğum yılı:
1307
Şehit olduğu tarih:
29.05.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
DAMAKÇILIK BAYIRINDA
Baba adı:
MEHMET
Lakabı:
KADI OĞULLARI
 
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
 
Köyü:
 
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
PİYADE
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
3
Fırka:
7
Alay:
20
Tabur:
3
Bölük:
10
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi ALİ
Kayıt no:
9.313
Adı:
ALİ
Doğum yılı:
1308
Şehit olduğu tarih:
14.06.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
ŞİMAL GURUBU AĞIR MECRUHİN 1.SEYYAR HAST
Baba adı:
MUSTAFA
Lakabı:
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
 
Köyü:
 
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
PİYADE
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
6
Fırka:
 
Alay:
72
Tabur:
2
Bölük:
4
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi ALİ
Kayıt no:
9.314
Adı:
ALİ
Doğum yılı:
1305
Şehit olduğu tarih:
25.05.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
CESARET TEPESİ`NDE
Baba adı:
OSMAN
Lakabı:
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
 
Köyü:
 
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
PİYADE
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
2
Fırka:
 
Alay:
18
Tabur:
1
Bölük:
2
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi ALİ
Kayıt no:
9.315
Adı:
ALİ
Doğum yılı:
1290
Şehit olduğu tarih:
28.05.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
CONK BAYIRINDA
Baba adı:
SÜLEYMAN
Lakabı:
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
 
Köyü:
 
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
PİYADE
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
 
Fırka:
 
Alay:
14
Tabur:
1
Bölük:
2
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi ALİ MEHMET
Kayıt no:
9.317
Adı:
ALİ MEHMET
Doğum yılı:
1302
Şehit olduğu tarih:
07.09.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
MEKTEB-İ HARBİYE MECRUHİN HASTAHANESİ
Baba adı:
NAZİF
Lakabı:
BAKİ OĞULLARI
İli:
İlçesi:
Bucağı:
 
Köyü:
 
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
1
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
2
Fırka:
6
Alay:
16
Tabur:
3
Bölük:
2
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi ALİ OSMAN
Kayıt no:
9.318
Adı:
ALİ OSMAN
Doğum yılı:
1305
Şehit olduğu tarih:
25.05.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
ARIBURNU MUHAREBESİ
Baba adı:
MUSTAFA
Lakabı:
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
 
Köyü:
 
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
PİYADE
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
2
Fırka:
 
Alay:
18
Tabur:
3
Bölük:
 
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi AŞIR
Kayıt no:
9.320
Adı:
AŞIR
Doğum yılı:
1304
Şehit olduğu tarih:
22.02.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ
Baba adı:
HAMİS
Lakabı:
HAMİL OĞULLARINDAN
İli:
İlçesi:
Bucağı:
MERKEZ
Köyü:
TAŞKÖPRÜ
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
1
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
1
Fırka:
 
Alay:
31
Tabur:
2
Bölük:
8
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi AŞİR
Kayıt no:
9.321
Adı:
AŞİR
Doğum yılı:
1304
Şehit olduğu tarih:
06.03.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ
Baba adı:
HAMİS
Lakabı:
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
MERKEZ
Köyü:
TAŞKÖPRÜ
Askerlik şubesi:
1
Sınıfı:
PİYADE
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
4
Fırka:
3
Alay:
31
Tabur:
2
Bölük:
8
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi AZİZ
Kayıt no:
9.323
Adı:
AZİZ
Doğum yılı:
1309
Şehit olduğu tarih:
25.05.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
MESTANTEPE MUHAREBESİNDE
Baba adı:
BATTAL
Lakabı:
KOÇ OĞULLARI
İli:
İlçesi:
Bucağı:
 
Köyü:
 
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
1
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
 
Fırka:
 
Alay:
31
Tabur:
2
Bölük:
10
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi AZİZ
Kayıt no:
9.322
Adı:
AZİZ
Doğum yılı:
1309
Şehit olduğu tarih:
25.05.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
KUMKALE
Baba adı:
HACI YATA
Lakabı:
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
 
Köyü:
 
Askerlik şubesi:
KASTAMONU
 
 
Sınıfı:
PİYADE
Rütbesi:
ÇAVUŞ
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
1
Fırka:
 
Alay:
31
Tabur:
2
Bölük:
8
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi BARIK
Kayıt no:
9.324
Adı:
BARIK
Doğum yılı:
1302
Şehit olduğu tarih:
18.06.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
ŞİMAL GRUBU AĞIR MECRUHİN SEYYAR HASTAHA
Baba adı:
MUSTAFA
Lakabı:
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
MERKEZ
Köyü:
BOSTANYERİ
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
PİYADE
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
 
Fırka:
 
Alay:
16
Tabur:
2
Bölük:
7
Çanakkale Savaşı Şehidi BASİT
Kayıt no:
9.325
Adı:
BASİT
Doğum yılı:
1297
Şehit olduğu tarih:
22.04.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
SIĞINDERE MUHAREBESİNDE
Baba adı:
İSMAİL
Lakabı:
 
 
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
 
Köyü:
 
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
PİYADE
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
4
Fırka:
 
Alay:
32
Tabur:
2
Bölük:
2
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi BEKİR
Kayıt no:
9.327
Adı:
BEKİR
Doğum yılı:
1300
Şehit olduğu tarih:
1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
İSMAİLOĞLU TEPESİ
Baba adı:
ÇERKEZ AHMET
Lakabı:
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
 
Köyü:
 
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
PİYADE
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
3
Fırka:
9
Alay:
25
Tabur:
3
Bölük:
12
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi BEKİR
Kayıt no:
9.328
Adı:
BEKİR
Doğum yılı:
1305
Şehit olduğu tarih:
26.03.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
MEYDAN HARBİ
Baba adı:
MUSTAFA
Lakabı:
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
MERKEZ
Köyü:
SALLAR
Askerlik şubesi:
1
Sınıfı:
1
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
1
Fırka:
 
Alay:
31
Tabur:
2
Bölük:
5
Çanakkale Savaşı Şehidi BEKİR
Kayıt no:
9.329
Adı:
BEKİR
Doğum yılı:
1291
Şehit olduğu tarih:
12.09.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
MEHMET ÇAVUŞ SİPERLERİ MUHAREBESİ`NDE
Baba adı:
OSMAN
Lakabı:
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
 
Köyü:
 
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
1
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
6
Fırka:
 
Alay:
72
Tabur:
2
Bölük:
1
Özel Birlik:
---
Çanakkale Savaşı Şehidi DAVUT
Kayıt no:
9.330
Adı:
DAVUT
Doğum yılı:
1291
Şehit olduğu tarih:
27.05.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
ÇOBAN YERİ
Baba adı:
EMİN
Lakabı:
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
 
Köyü:
 
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
PİYADE
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
 
Fırka:
 
Alay:
14
Tabur:
1
Bölük:
2
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi DAVUT
Kayıt no:
9.331
Adı:
DAVUT
Doğum yılı:
1300
Şehit olduğu tarih:
12.07.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
ANAFARTALAR MUHAREBESİ
Baba adı:
PİŞMAN
Lakabı:
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
 
Köyü:
 
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
PİYADE
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
2
Fırka:
 
Alay:
16
Tabur:
1
Bölük:
3
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi DAVUT
Kayıt no:
9.332
Adı:
DAVUT
Doğum yılı:
1292
Şehit olduğu tarih:
23.11.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
HAYDARPAŞA ZÜEFA VE MECRUHİN SEVK KOMİSY
Baba adı:
RÜSTEM
Lakabı:
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
 
Köyü:
 
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
PİYADE
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
1
Fırka:
1
Alay:
71
Tabur:
2
Bölük:
4
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi DAVUT
Kayıt no:
9.333
Adı:
DAVUT
Doğum yılı:
1303
Şehit olduğu tarih:
14.07.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
ANAFARTALAR MUHAREBESİ
Baba adı:
SÜLEYMAN
Lakabı:
SORBUH OĞULLARI
İli:
İlçesi:
Bucağı:
 
Köyü:
 
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
1
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
 
Fırka:
 
Alay:
16
Tabur:
1
Bölük:
3
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi DAVUT
Kayıt no:
9.334
Adı:
DAVUT
Doğum yılı:
1303
Şehit olduğu tarih:
17.04.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
ARIBURNU MUHAREBESİ
Baba adı:
TAZGUR
Lakabı:
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
 
Köyü:
 
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
1
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
 
Fırka:
 
Alay:
 
Tabur:
 
Bölük:
 
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi DURMUŞ
Kayıt no:
9.335
Adı:
DURMUŞ
Doğum yılı:
1293
Şehit olduğu tarih:
16.04.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
TERYANDAFİL ÇİFTLİĞİNDE
Baba adı:
MUSTAFA
Lakabı:
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
MERKEZ
Köyü:
BALLICA
Askerlik şubesi:
BOLU
 
 
Sınıfı:
PİYADE
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
1
Fırka:
1
Alay:
71
Tabur:
3
Bölük:
10
 
 
Çanakkale Savaşı Şehidi DURSUN
Kayıt no:
9.337
Adı:
DURSUN
Doğum yılı:
1302
Şehit olduğu tarih:
29.04.1915
Şehit olduğu yer / Şekli:
ARIBURNU BOMBATEBESİ
Baba adı:
İSMAİL
Lakabı:
 
İli:
İlçesi:
Bucağı:
 
Köyü:
 
Askerlik şubesi:
DÜZCE
Sınıfı:
PİYADE
Rütbesi:
ER
Kuvvet:
K
Ordu:
 
Kolordu:
3
Fırka:
19
Alay:
57
Tabur:
1
Bölük:
3