Düzce Laz Göçleri 2

MAHALLEYE İLK GELEN SÜLALELER
 
       LAKABI                      ŞİMDİKİ SOYADLARI           GELDİKLERİ YERLER
BEKAROĞLU                       ATİK                          ARTVİN/HOPA/LİMAN
PENTOĞLU                          OKTAY                      ARTVİN/HOPA/LİMAN
EMİRALİOĞLU                   AKIN                          ARTVİN/HOPAS/KEMALPAŞA
ABANOZOĞLU                   ABANOZ                   ARTVİN/HOPA/LİMAN
ÇORBACIOĞLU                 MADENCİ                  ARTVİN/HOPA/AZLAĞA
SAMETOĞLULLARI (SARI) AYDOĞAN            ARTVİN/HOPA/LİMAN
ŞİRİNOĞLU                           YAKIŞ                      ARTVİN/HOPA/KEMALPAŞA
TUZCUOĞULLARI              TUZCU                      ARTVİN/HOPA/AZLAĞA
                                               İLHAN                       ARTVİN/HOPA/KEMALPAŞA
            MUTİREİSOĞLU                GÜÇLÜ                       ARTVİN/HOPA/LİMAN
                                               TETİK                        ARTVİN/HOPA/LİMAN
AŞIKOĞULLARI                  TURANLI                 ARTVİN/HOPA/AZLAĞA                                                                      İŞGÖREN                                                                ARTVİN/HOPA/ORTAKÖY                                             
SALİHOĞULLARI               ÜZMEZ                     ARTVİN/HOPA/LİMAN
 ŞENOĞULLARI                   ŞEN                          ARTVİN/HOPA/KEMALPAŞA
                                               ÖZTAŞ                      ARTVİN/HOPA/KEMALPAŞA
ARHAVİLİOĞULU              ERİŞ                          ARTVİN/ARHAVİ
ŞİŞMANOĞULLARI           ŞENER                       ARTVİN/HOPA/LİMAN
 
Kaynak         
Coğrafi bölgesi :İbrahim Tuzcu
Mah. ismi :      Mustafa Kocadon,Şükrü Dönmez,Mustafa Oktay, Vikipedi özgür sitesi,Mah.sakinleri.Derleyen İbrahimTuzcu
Tarihi Yerler      Mustafa Oktay,Kenan Okan,Akçakoca.Kaymakamlık.Sitesi,Mah. sakinleri,Derleyen İbrahimTuzcu
Coğrafi durumu:Şükrü Dönmez, Kenan Okan,Mustafa Kocadon,.Derleyen İbrahim Tuzcu
Turizm              : Akç.Kaymakamlık Sitesi,Mustafa Oktay,Kenan Okan,Mah. sakinleri,Vikipedi özgür sitesi,Derleyen İbrahim Tuzcu
Camii ve Mez.  : Kenan Okan,Mustafa Oktay ,Mah. sakinleri.Şükrü Dönmez,Derleyen İbrahim Tuzcu
Ekonomi           : Mustafa Kocadon,Şükrü Dönmez,Kenan Okan,İlçe.Tarım Md,Akç.Kaymakamlık Sitesi Mah. sakinleri,Vikipedi özgür sitesi,,Derleyen İbrahim Tuzcu
Kültür               : Vedia Emiroğlu,Kenan Okan,Recai Özgün,Akç.Kaym.Sitesi,Vikipedi özgür sitesi,Görsel yayınları S.4,Derleyen İbrahim Tuzcu
Spor                  : İbrahim Tuzcu
K.Alt yapısı      : Akç.Kaym.Sitesi,Mustafa Kocadon,Mustafa Oktay, Mah.sakinleri.Vikipedi özgür sitesi, ,Derleyen İbrahim Tuzcu
İstiklal savaşı   .: Şükrü Dönmez ,Geltog net sitesi,Mah. sakinleri,Mustafa Oktay,Derleyen İbrahim Tuzcu
Temettuat          : Dr Zeynel Özlü
Sülaleler            : Mustafa Oktay,Hüsamettin Kaya,Mah. sakinleri,Derleyen İbrahim Tuzcu
 
AKTAŞ KÖYÜ
 
Aktaş köyünden görüntü
COĞRAFİ BÖLGESİ   : Karadeniz Bölgesi
İLİ                                   : Düzce
İLÇESİ                           : Akçakoca
KAYMAKAMI             :  Yasin Öztürk
TELEFONU                   :   03806114001
B. BAŞKANI                  :  Cüneyt Yemenici
TELEFONU                    :  03806114002    
KÖY MUHTARI           : Orhan Çakırlı
POSTA KODU               : 81650
TELEFONU                   : 05377419529    EV-    03806233194
NÜFUSU                         : 150 Hane  377 nüfusa sahiptir
ESKİ MUHTARLAR    : 2013-Orhan Çakırlı,2009-Orhan Çakırlı, 2004- Turan Ünal 1999-Fuat Üzmez,1994- Fuat Üzmez,1990-Fuat Üzmez
COĞRAFİ DURUMU   : Düzce iline 48 km Akçakoca’ya 8 km uzaklık tadır. köyün 5513 dekar fındıklık, 28 dekar ormanlık alanı vardır.Akçakoca’nın Güney Batısındadır
Komşu köyleri Tahirli,Koçullu,Arabacı,Hemşin,dir.Koordinatlar E-41.033,B-31.065,Rakım-261mt
TARİHİ
KÖYÜN İSMİ NEREDEN GELİYOR
1204 yılında 4. Haçlı orduları Türkiye’ye gelirler Karadeniz kıyılarında bazı memleketler kurdular bunlardan bir taneside Akçakoca’da Ceneviz kalesidir,fakat daha sonra ,1261 yılında Latin imparatorluğu çökünce tekrar Ceneviz kalesi Bizanslıların eline geçti, 1204-1261 yılında Cenevizliler ve Bizanslılar,Akçakoca’ya gelirler bazı köyler kurarlar.Buraya daha sonra 1243 yılında,Kastamonu’dan Moğol baskısından ve yenilgisinden sonra Oğuz Kınık boyundan üçok obaları 130.000 kişi batıya göç yapar bunlardan bazıları Akçakoca’ya gelirler bu Ceneviz ve Bizanslıların kurdukları köylerin yanına yerleşirler,fakat buraları talan ederler zarar verirler bunlardan bıkan Cenevizliler İmparatora şikayet eder ve İmparatorda o sıralarda Romanya’da bulunan Gagavuz Türklerinden silahşör obaları buraya getirtir ve yerleştirir buraların güvenliğini sağlar ve bu kavimler yıllarca iç içe yaşarlar. Neticede Cenevizli,Bizanslı,Oğuz Kınık boyu üçok obaları,Romanya’dan getirilen Gagavuz Türkleri,,Doğu Karadeniz’den gelen Lazlar yaşamışlardır.Akçakoca’da M.Ö. 1200 yılında Frik,M.Ö. 670 Lidya,M.Ö.395 te Roma Pontos,M.Ö.1200 de Hitit ama bu kesin bilinmiyor bu kavimler yaşamışlardır,Osmanlı zamanında  buraya 1877 Osmanlı Rus harbinde doğu Karadeniz’den Laz göçü gelir buraya yerleşirler,buradaki yabancı kavimler burayı terk etmişlerdir az da olsa kalan aileler Müslümanlığı kabul edip Osmanlı imparatorluğuna katılır,buradaki yeni kurulan köylülerle iç içe yaşamlarını sürdürmüşlerdir ,1890 yılında 64 hane 375 nüfusu vardır 1990 yılında 84 hane 375 nüfusu vardır Bizans ve Cenevizlilerden kalma köy, kalıntılardan münkariz olmuştur.1877 yılında Ayazlı’ya gelen Çakmak’lar kız alıp verme dolayısıyla bir kolu Aktaş köyüne yerleşmişlerdir köyün kurulmasında öncülük etmişlerdir. Aklaşın deniz iskelesi Karaburun’daki sahil iskelesiydi bu köyün ESKOT –ESKİYURT –GEBEKİLİSE-AKTAŞ, T IR ,1972 yılında Aktaş olmuştur.Eskot olan yerde şuanda Reisoğulların fındık bahçeleri vardır,ilk kurulan köydür,fındık bahçesi yapılırken burada çok çanak çömlek kiremit topraklarına rastlanmıştır halen buralar fındık bahçeleri olarak durmaktadır.Gebekilise denilen yer ise şimdilerde Turan Ünal lara ait fındık bahçeleri vardır,burada eskiden Bizanslılar kilise ve eğitimlerini görmeleri için medrese yapmışlardır,tabıkı şimdilerde buraların tarihi yönden çok değeri olmasına rağmen duyarsız kalınmış fındığın iyi para etmesi buraların fındık bahçelerine çevrilmiştir buradaki tarihi yerler yok edilmiştir.Eskiyurt ise yine burada Bizanslılardan kalma demir yığınları kiremit artıkları çıkmıştır ondan dolayı da buraya Eskiyurt denmiştir ,daha sonra tekrar Gebekilse olur bu ismi köylü benimsemez Hiristiyan ismi diye 1972 yılında Ali Üzmez  zamanında köyün ismini Aktaş olarak değiştirirler ve böylece bu isim kalır ,Aktaş ismi ise burada çok beyaz şeklinde taşlar vardır,köylünün dikkatini çeker bundan dolayı bu ismi verirler,bu taşların incelenmeye alınması durumunda jeolojik olarak belki bir katkısı olabilir düşüncesindeyim.Köyde Memişağa diye zat Türkmen soyundan burada ün yapmıştır,hatta dereye de Memişağa deresi diye bunun adını vermişlerdir köye çok hizmetleri olmuştur.Köy dışardan başka karışık göç almamıştır
TARİHİ YERLER
Köyün bilinen şimdi tarihi yönü kalmamıştır hep munkariz olmuştur buraya ilave edeceğimiz değirmenler vardır bunlarda munkariz olmuştur köyde ortak Lazların değirmeni vardı bunu ortak olarak kullanırlardı 10 hane idiler,Salih Çakır’ a ait Doktor Hüseyin’e ait MustafaTandoğan’a ait değirmenler vardı,tabiki Güççe deresinde de su azalınca değirmencilikte tarihe karışmıştır,buradaki taşların jeolojik olarak incelenmesi lazımdır.Köy içinde  bir rivayete göre Murat Tandoğan’a ait fındık bahçesi aile mezarlığı yanında ve üstündeki tepede geceler eri bir ışık saçıldığı görülmüştür,yazın otlar yanmakta kışın,bu otlar aynı kalmaktadır bu çok dikkat çekicidir,bunun yanında da  şelalenin tam karşısında tepede büyük bir kuyu vardır buraya çok hayvanların düştüğü gözlenmiştir,bu tepeye yapma tepe denmektedir bu tepe huni şeklindedir burası taşıma toprakla bu hale getirildiği söylenmektedir.Şimdiki şelalenin yukarısında 150 mt yukarıda bir mağara kapısı vardır buraya köylüler tarafından girilmiştir içeride su yatağının olduğu görülmüştür 1984 yılında bu suyun üzerine yağ ve mazot dökülmüştür acaba bu akar nereye gidiyor diye ve bu yağ ve mazot şelaleye gelmemiştir bu suyun nereye gittiği anlaşılmamıştır,bu mağaraya 100 mt sürünerek girilmiştir,ufak gölcükler ve su şırıltısı akarı vardır
 
AKARSU VE DERELERİ
Aktaş şelalesi
Aktaş şelalesi bu köyden  Arabacı ve  ,Koçulu’dan gelen su  ile birleşir Edilli’den denize dökülür .Şelaleye Derebaşı deresi denir,Sarıyayla’dan gelen Güççe deresi vardır bu dere Derebaşı deresi ile birleşir denize dökülür bu dereyi değirmenciler kullanmıştır,ayrıcada Memişağa deresi de vardır. Sualtı seviyeleri çok değişkendir,pınar ve kuyu suları faydalıdır ancak çok kireçlidir,serttir koli(mikrop) bakımından zengindir içilmesi mahsurludur,sıcak su ve göl yoktur.
 
DAĞ VE TEPELERİ
Kaplan dede (1158) mt, Kaplan tepesi (1o66) mt,Sivri tepesi etekleri altında kurulmuştur
 
KÖYÜN İKLİMİ
En fazla yağış Eylül-Kasım-Aralık-Ocakta olur,kar Aralık ve Ocak ayında yağar ama uzun sürmez,Mayıs-Haziranda Karayel,Temmuz-Ağustos-Eylül ayında Poyraz eser,kış aylarında lodos eser,Temmuz- Ağustos-Eylülde güneş kendini daha iyi gösterir,Aralık,Mart ayları arası en düşük sıcaklık olur ılımaman Karadeniz iklimine sahiptir.
 
JEOLOJİK DURUMU
Kum,taş,marn kısmen kireçlidir,dere vadi tabanları alüvyon yamaçların büyük bölümü silis formasyonu tepelerin kumlu,çakıllı tabakaları vardır.Depreme karşı sağlam zeminlidir,3. derecededir,dağlar deniz kıyısına paralel uzanır,kıyılar düzdür, ,çevre şist ve kristalin şistlerle kaplıdır.Paleozoik ve Tersiyer arazilerden ibarettir,.Jeolog Dr.Ervin Lan,Mühendis Zeki Eriştir.
 
TURİZM
Aktaş şelalesi
 Aktaş şelalesi, köye çok önem kazandırmıştır 3.5 km şelale yolu turizme açılmış buraya turistlerin gelmesi sağlanmıştır. Tv belgesellerine konu olmakla beraber turistlerin ilgisini çekmekte geziler düzenlenmektedir. Bizans ve Cenevizliler zamanında Hıristiyanlara ait demirci dükkânları ve mezar kalıntıları son zamana kadar rastlandıysa da bu kalıntılar daha sonra munkariz olmuştur. Kilise artıklarında rastlanmaktadır. Köy çok temiz şirin bir köydür Aktaş şelalesi  Edilli köyünden denize dökülmektedir. Buranın en meşhur yeri Aktaş Şelalesi. Aktaş Köyü'ne ulaşmak için Akçakoca'daki Beş Yol ayrımında bulunan BİM süpermarketin önündeki yolu takip etmelisiniz. Bu yoldan hiç bir yere sapmadan giderseniz, bir müddet sonra bir anayolu kesiyorsunuz. Bu anayoldan direk karşıya geçiyorsunuz. Buradan sonra sağlı sollu fındık bahçelerinin arasında devam ediyorsunuz. Yol üzerinde Arabacı Köyünden geçiyorsunuz. Buradan sonra karşınıza Aktaş köyü çıkıyor.Aktaş Köyünden Aktaş Şelalesi 3 km. Şelalenin girişine kadar araba yolu bulunuyor. Girişte şirin bir dinlenme alanı var. İşletmenin ismi Aydın Kamping. Normalde sadece dinlenmek için kullanılabilecek bir alan. Fakat istenirse çadırda kalınabileceğini söylediler. Tesisi Rasim Aydın işletiyor. Telefon : 0 535 789 0354 Tesiste 3-4 tane çardak var ve yaz sıcağında bu çardaklarda dinlenip, yörenin meşhur Mancarlı Pidesinden yiyebilirsiniz. Özellikle şelaleyi ziyaret edip döndükten sonra Şelaleye buradan yürüyerek 15 dakikada gidiliyor. Şelalenin denizden yüksekliği 350m. Şelalenin 25 m yükseklikte olduğunu söylüyorlar. Şelaleye kadar bir patika var. Yalnız burada yakın 2009 yaz başlarında bir sel yaşandığından, yer yer patikanın bozulduğunu ve tüm yolun kaya parçacıklarından oluştuğunu görüyorsunuz. Yol boyunca 1-2 tane tahta köprüden geçiyorsunuz. Ayrıca yol üzerinde dinlenmek için çardaklar veya sadece tahta masalar bulunuyor. Tam şelalenin yanında da bir çardak var fakat çardağın içindeki tahta masa düşen bir kaya yüzünden parçalanmış. Aktaş Şelalesinin dökülüşünü izlemek üzere orman içine inen patikadan yürüyüş başlıyor. Yol boyunca kaldirik ve kabalak bitkisiyle kaplı nem oranı yüksek orman yolunda üç küçük köprü geçilerek dere paralelinde ilerlerken kireç taşı gözenekli yapısıyla minik bir mağara, yosun tutmuş kayalar, yüksek dallarından sarkan sarmaşıklarıyla anıt ağaçlar, su sesine karışan görünmeyen orman kuşlarının korosu, balta girmemiş Amazon Ormanlarında olduğunuz hissi uyandırıyor. Şelalenin dökülüş yerine ulaştığınız anda 40-50 metrelik kambur bir kaya üzerinden gelen şelale suyu, dere olup yoluna devam edişini görüyorsunuz. Düz ve yüksek duvar görünümlü, doğal kayalardan oluşan çevreniz bitkilerle kaplı gökyüzünü görmenize çok küçük bir pencere bırakıyor. Şelalenin ışık aldığı saatlerin 11.00, 15.00 arası olduğunu anlıyor, kestane, meşe, kayın, ardıç ağaçları, eğrelti otu, karayemiş, orman gülleri eşliğinde dönüşe geçiyorsunuz. Enerjinizi ekonomik kullandıysanız indiğiniz zorlu yokuştan tırmanıyor, soluğu girişte bulunan çay ocaklı barakada alıyorsunuz. Çay bahçesi olarak hizmet veren kulübede tost benzeri yiyecekler, köy kahvaltı çeşitleri, Robinson hayatı yaşamak isteyenler için kamp sahası da bulunuyor. Medeniyetten uzak kalacak olanlar için, pat pat aracıyla kamp sahasına çıkmak isteyenler Rasim Aydın'ı 0535 789 03 54 no lu telefondan arıyorlar. 450 rakımlı Derebaşı çadır yerinden önce yeşil bir orman denizi, Akçakoca sahilleri, Alaplı, Zonguldak Ereğlisi, Karadeniz görülüyor. Rasim, bölgeye gelenlere rehberlik yapıyor, şelalenin üzerinde ki kademelerde yer alan göllere götürüyor, sarkıt dikitlerle süslü mağarayı gösteriyor, dağ yürüyüşü yapmaya doyuruyor
CAMİSİ
Köyün ilk imamı Hurşit bey’dir. Soğuk pınar camii 1970 yılında tuğla yapıdan yapılmıştır 100 cemaatli kapasitelidir. Merkez cami. 1984 yılında beton örme yapıdır mimarı Ramazan Güneş’tir 700 cemaat kapasitelidir minaresi tek Şerifelidir. Köyde daha önce kilise vardır münkariz olmasına rağmen kalıntıları da vardır.1315 yılında çandı camii yapılmıştır fakat buda münkariz olmuştur.Buradaki eski türler tarafından yapılan ağaç yapıyı Lazlar 1935 yılında söküp harmanlık mevkiinde yeni cami yaparlar tek şerefelidir buraya yıldırım düşmesi sonucunda parçalanır yıkılınca daha sonra Nazmi Çakmak zamanında harmanlıkta 1984 yılında bu yapıyı yaptırır,Gümüşhane’den gelen hoca burada imamlık yapmıştır
 
MEZARLIKLAR
Köyde  iki mezarlık vardır birincisi Nazmi Çakmak’ın evin az uzağındadır ikincisi de 100 metre ileride fındık bahçesi yanındadır köyün eski mezarlığıdır,ayrıca köyde aile mezarlıkları vardır Bizanslılardan kalma eski mezarlıklar fındık bahçesine çevrilmiştir bu kalıntılardan eser yoktur.Mezar taşlarındaki konular erkek mezar başlarına başlık,kadın mezarında süslemeler ön plandadır,erkek mezarlığında büyük sarıklı olanlar ulema ve paşaları,uzun külah üzerine sarık tasvirler,derviş ve tarikat şeyhlerini,sadece ince sarıklılar köy ağalarını,üstü geniş ve altı dar kavuk biçiminde olanlar yeniçeri ağalarını işaret etmektedir
 
EKONÖMİ
HUBUBAT                   :Buğday, Mısır ,Arpa,
 BAKLİYAT                  :Fasülye, Bezelye, Bakla, Soğan, Lahana, Marul  Pırasa,,Ispanak ,              Kaldırık, Patates  ,Patlıcan Kara lahana,Biber,Kabak                                                                                                                     
MEYVE                        :Elma,Armut,Kestane,Ceviz,Siyah,Üzüm,Dağ Çileği,Fındık,Muşmula,Kızılcık Ayva.
 Ekonomisi Tarım  Hayvancılığa  Turizme dayanır..Artık günümüzde fındığın para etmemesi insanları başka işlere meşguliyetine zorluyor.Büyükbaş hayvancılığı revaçtadır,eski manda,malak,vb gibi hayvanlar kalmamıştır,yalnız sağman inekler vardır,elde edilen sütler pazara götürülüp satılmaktadır., tavuk kümesi olmasına rağmen kümes hayvancılık da yok olmaya yüz tutmuştur.Köyde eskiden kesif ormancılığı yapılıyordu ama şu an kanunlar buna el vermiyor, .Köyün erkekleri sanayi bölgelerine çalışmaya giderler,nakliyatçılıkla uğraşanlar vardır,artık köylü son zamanlarda endüstri kollarına yönlenmiştir,köydeki dokuma tezgahları da münkariz olmuştur,.Köyde eskiden keten dokuması da yapılıyordu. Köy çok göç veriyor
HAYVANCILK
Az sayıda Koyun,Keçi,Sığır,Tavuk,Arıcılık yapılmaktadır,her evde hemen hemen sağman inek mevcuttur,süt besiciliği yoktur süt mandıra üretim tesisleri yoktur,köylü kendi süt mamullerini kendisi yapardı ama maalesef büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde düşüş yaşanmıştır.köyde kaz,ördek,tavuk bazı aileler vardır,tavuk kümesçiliği canlılığını yitirmiştir
 
ORMANCILIK
Çam,Kayın,Meşe,Kestane,Gürgen,İhlamur,Kavak,Çinar,Defne,Kocayemiş,Muşmula,Ayı üzümleri,Orman gülleri,Yer gülü,Erica ağaçları,Eğrelti otu,Çoban püskülü diye orman ürünleri var ,.Eskiden devlet orman arazisini talan edip fındık ekimi yapılmıştır,son zamanlarda orman kanununa göre kesif ormancılığı yapılmamaktadır orman işletme şefliği tarafından bölge kontrol edilmektedir,köyde su hızar makinesi yoktur  Aktaş orman bölgesinin içinde olduğu için köylü istihsal işinde çok çalışmıştır maden direği,travers,yakacak odun,kayık kerestesi,buradan temin edilirdi
 
AVCILIK
Bölgede göçmen kuşlara daha çok rastlanmaktadır,Sarıkuş,Çulluk,Bıldıcın,Ördek,Üveyikördek,Kaz,Kuğu,Tarakçın,Karakçun,Sığırcık,Bozbakal,Karabakal bulunur.Son zamanlarda,gerek ilaçlama gerek yanlış avlanma neticesinde çok azalma olmuştur ,ördek,çulluk avı çok meşhurdur. Dere kenarında dışarıdan gelen avcılar burada ördek avı yapmaktadır,Daimi kuşlar kestanekargası,Çulluk,Ördek,Üveyik,Sığırcıktır.Tavşan,Çakal,Tilki,Domuz, Ayı,Su samuru,Kunduz,Geyik,Karaca vardı ne yazık ki bunlara da az rastlanmaktadır.Domuz avı devamlı yapılmaktadır.Köydeki devamlı hayvanlar Domuz,Ayı,Kurt,Tilki,Çakal dır,Köyde domuz sansar ve tavşan avı çok yapılmakta idi.Avcılık turizmi açısından zengindir
 
EVLERİ
Evler genellikle bahçe içinde olur.Avlu,avlu ağla çevrilidir,çünkü sebze meyve yetiştirilir,, ,okul ve cami yanlarında evler yapılmıştır,az dağınık meskenlerde cepheleri sokak tarafına doğrudur Arabacı köyü gibi,Mısır ziraatı çok olduğu için her evin yanında hemen hemen 1’şer adet serender yapı vardır,ahırlar evlere uzaktadır,ahır ile samanlık yan yanadır
 
SPOR
Bu köyde bayramlarda 4 gün güreş olurdu bu güreşlerin burada çok önemi vardı, köyün eni yi güreşçisi Ali Aydın dır köyün federe ve gayri federe kulübü olmamıştır ,yalnız kaymakamlık voleybol müsabakalarında başarılar elde etmiştir kaymakamlık futbol müsabakalarına iştirak etmiştir köyde spora ilgi azdır köylü çarşı merkezine göç gitmesiyle ilginin azlığı söz konusu olmuştur
KÖYÜN ALT YAPI BİLGİLERİ
7 km köy yolu asfaltlanmıştır 16.000 mt lik kilitli parke taşı döşenmiştir Aktaş,Hemşin 4 km yolu stabilize edilmiştir. 27 adet büz 36 mt karice boru döşenmiştir 2 cami vardır. İçme suyu sabit telefonu,elektriği vardır.kanalizasyon yoktur.köy taşımalı eğitim sistemden faydalanmaktadır. Ptt acentesi vardır, ptt şubesi yoktur, sağlık ocağı sağlık evi yoktur.Mobil sağlık sisteminden faydalanılıyor.İlk okul 1942 yılında açılmıştır köy (kum,taş,marn-gre) jeolojik yapıya sahiptir Kaplan tepe ve Sivri tepe yamacındadır.Fiskobirlik üye sayısı:357 dir.1871 de arazi yoklama defterinde adı geçmektedir1844 de-20 hane 125,.1871 de 308,1935 te 245,1940 te 266,1945 te 273,1950 de 287,1955de 315,1960da 335,1965 de  452 ,1997 de-265,2000 de-409 nüfusu vardır .Karışık az,,dağınık köy statüsündedir, tarla alanı yok,fındık alanı 4.578,orman alanı 872 dönümdür,meyvecilik bakımından ileridir ormancılığın önemli rol aldığı köydür Kurukavak, Karatavuk  bu orman bölgesi içinde bulunmuştur.Birinci arazi yoklama defteri,Bolu salnamesinde kaydı vardır.Bu köyde 20 yıl öncesinde su yoktu Turan Ünal  bu köye Memişağa deresinden bin bir güçlükle bu köye suyu getirmiştir,muhtarlığı döneminde köye çok büyük hizmetleri olmuştur köy onun sayesinde çağdaş görünüme sahip olmuştur,Edilli ve Aktaş aynı muhtarlıktı daha sonra bu köyler birbirinden ayrılmışlardır.
Aktaş köyü kalkındırma ve güzelleştirme derneği vardır.İlk fındık ekimi 1905 yılında ekilmiştir,Akçakoca fisko birliğine bağlıdır
İSTİLAL SAVAŞINA KATILANLAR
 
BASO MUSTAFA ÇETESİNDE OLANLAR      : TONYALI HASAN KÜÇÜK
ÇEPHANE TAŞIYANLAR                                   : MEHMET MUTLU
GAZİLER                                                               : HASAN YEMENİCİ -ALİ    D. 1901
                                                                                  : AHMET CAN YEMEN GAZİSİ
                                                                                  : MEHMET CAN  YEMEN GAZİSİ
                                                                                  :  NAZMİ ÇAKMAK KORE GAZİSİ
                                                                                  : ÖMER ÇAKMAK RUSYADA ESIR KALMIŞ VE DAHA SONRA KÖYE DÖNMÜŞTÜR
 
ŞEHİTLER
 
ŞARK KAFKAS CEPHESİ : HASANOĞLU RAŞİT  :  D .1886-Ö.1906
BALKAN HARBİNDE        : AHMETOĞLU HASAN   D .1890-Ö.1912
ÇANAKKALE HARBİ         MUSTAFA ÜNAL            D. 1895-Ö.1915
ÇANAKKALE HARBİ         ALİ ÜNAL                         D. 1895-Ö.1915
ÇANAKKALE HARBİ         ABDULLAH ÇAKIR        D. 1896-Ö.1915
ÇANAKKALE HARBİ         ALİ ŞEN İN BABASI       D. 1894-Ö.1914
ÇANAKKALE HARBİ         ÖMER KÜÇÜK                 D. 1896-Ö.1915
                                                 MUSTAFA ÜNAL            D. 1895-Ö.1915
 
18.19. YÜZYILDA KÖYDE TEMETTUAT DEFTERİNDE BİLGİ YOK
Camide hitabet görevini Hurşit adlı kişi yapmıştır.Tahirli divanı altında idi
 
KÖYE İLK YERLEŞEN SÜLALELER
 
1-REİS OĞLULARI--------     (ARSLAN)            YERLİ
2-HAYTA OĞLULARI--------(ÖZTÜRK)            YERLİ
3-HACI AHMETLER---------- (CAN)                   YERLİ
4-OSMAN OĞLULARI--------(AYDIN)               YERLİ
5-ÖMER OĞLULARI----------(CANTAŞ)            YERLİ
6-RIZALAR----------------------(İNCE)                  YERLİ
7-YAHYA OĞLULARI--------(AYDIN)               YERLİ
8-ZEYBEK OĞLULARI-------(TOPUZ)               YERLİ
9-HALİT OĞLULARI----------(ARSLAN)            YERLİ
10-DURSUN OĞLULARI-----(BAŞARAN)          HOPA
11-UÇALAR-------------------- (BAŞOL)                YERLİ
12-İMNELER--------------------(GÜNDÜZ)            YERLİ
13-CENEPLER------------------(AYDIN)                 YERLİ
14- ŞEN                                    ( HOPA SARP GELME )
15-ÇAKIRLAR----------------- (HOPADAN GELME)
16-YEMENİCİLER-------------(HOPA-LİMAN DAN GELMELER)
17-KÜÇÜKLER-----------------(HOPA-LİMAN DAN GELMELER)
18-ÜNALLAR-------------------(RIZE  MERKEZ )
19-ÇAKMAKLAR--------------(HOPA-KEMAL PAŞADAN GELME)
20-TANDOĞANLAR----------(HOPA-MAKREAL DEN GELME)
21-ÜZMEZLER-----------------(HOPA SARP TAN GELME)
22-KARALİŞİ-------------------(HOPA-SARP TAN GELME)
23- KURAL                              ( HOPA SARP TAN GELME )
NOT  : REİSOĞULLAR İLE BAŞOLLAR AMCA ÇOCUKLARIDIR,OSMAN TANDOĞAN UĞURLU KÖYDEN BU KÖYE YALNIZ GELİR,UĞURLU KÖYDE SITMA ÇOK OLDUĞU İÇİN ORDAKİ AKRABALARINI BIRAKIR VE YALNIZ GELİR BURAYA YERLEŞİR,İBRAHİM ÇAKIR KURUKAVAKTAN AKTAŞA GELİR YERLEŞİR ODA LAZ KÖKENLİDİR,EDİLLİ KÖYÜNDEN PEHLİVANLARIN MEHMET ARSALARINI VE EVİNİ  RİZEDEN GELME CAFER ÜNALA SATMIŞTIR KENDİSİ KARASU DEMİRAÇMA KÖYÜNE YERLEŞMİŞTİR BUNLARDA LAZ KÖKENLİDİR.HASAN TOPUZ BU KÖYDEN TAHİRLİ KÖYÜNE GİTMİŞTİR
NOT: Değerli büyüyüm Sadık Arslan ağabeyime katkılarından dolayı teşekkür ederim
Kaynak         
Coğrafi bölgesi :İbrahim Tuzcu
Köyün ismi :      Mustafa Kocadon,Şükrü Dönmez,Sadık Arslan Vikipedi özgür sitesi,Köy sakinleri.Derleyen İbrahimTuzcu
Tarihi Yerler      SadıkArslan,Kenan Okan,Akçakoca.Kaymakamlık.Sitesi,Köy sakinleri,Derleyen İbrahimTuzcu
Coğrafi durumu:Şükrü Dönmez, Kenan Okan,Mustafa Kocadon,.Derleyen İbrahim Tuzcu
Turizm              : Akç.Kaymakamlık Sitesi,Sadık Arslan,Kenan Okan,Köy sakinleri,Vikipedi özgür sitesi,Derleyen İbrahim Tuzcu
Camii ve Mez.  : Kenan Okan,SadıkArslan,Köy sakinleri.Şükrü Dönmez,Derleyen İbrahim Tuzcu
Ekonomi           : Mustafa Kocadon,Şükrü Dönmez,Kenan Okan,İlçe.Tarım Md,Akç.Kaymakamlık Sitesi,Köy sakinleri,Vikipedi özgür sitesi,,Derleyen İbrahim Tuzcu
Kültür               : Vedia Emiroğlu,Kenan Okan,Recai Özgün,Akç.Kaym.Sitesi,Vikipedi özgür sitesi,Görsel yayınları S.4,Derleyen İbrahim Tuzcu
Spor                  : İbrahim Tuzcu
K.Alt yapısı      : Akç.Kaym.Sitesi,Mustafa Kocadon,Sadık Arslan,Köy sakinleri.Vikipedi özgür sitesi, ,Derleyen İbrahim Tuzcu
İstiklal savaşı   .: Şükrü Dönmez ,Geltog net sitesi,Köy sakinleri,Sadık Arslan,Derleyen İbrahim Tuzcu
Temettuat          : Dr Zeynel Özlü
Sülaleler            : Sadık Arslan,Hüsamettin Kaya,Köy sakinleri,Derleyen İbrahim Tuzcu
 
DÖNGELLİ KÖYÜ
Döngelli köyün den görüntü
COĞRAFİ BÖLGESİ     : Karadeniz Bölgesi
İLİ                                     :  Düzce
İLÇESİ                             :  Akçakoca
KAYMAKAMI                : Yasin Öztürk
TELEFONU                      : 03806114001
 
B. BAŞKANI                   :  Cüneyt Yemenici
TELEFONU                     :  03806114002    
KÖY MUHTARI            :  Şenol Yazgan
TELEFONU                    :  0 532 355 14 68
POSTA KODU               :   81650
NUFUSU                         :   150 Hane,539
ESKİ MUHTARLARI   :  2013-Şenol Yazgan,2009-Osman Lokum,2004-Osman Lokum,1999-Osman Lokum,1994, Şükrü Lokum,1989,Naim Sarı
COĞRAFİ DURUMU   : Düzce ye 36 km,Akçakoca’ya 7 km uzaklıktadır,en yüksek yeri 100 mt dir 5610 dekar fındıklık,32 dekar ormanlık alanı vardır,.Komşu köyleri Dadalı,Doğancı,Fakıllı,Çiçekpınar,Çayağzı’dır.Koordinatları Akçakoca’nın Doğusunda E-41.077,B-31.177,Rakım 83 mt
TARİHİ
 
KÖYÜN İSMİ NEREDEN GELİYOR
M.Ö. 377 yılında Batı Anadolu Trakya dan gelen Bitinyalılar da buraya gelir bazı köyler kurarlar,bunların Kralları Bias tır,kurdukları köylerden biride Döngelli köydür.Ayrıca 1243 yılında Kastamonu’da Moğol istilasından ve savaşından bıkan 130.000 bin Oğuz  Kınık boyu  obaları batıya göç ederek Akçakoca’ya gelir ve burada yeni köyler kurarlar bunlardan bir tane’side Döngelli köyüdür,daha sonra 1877 yılında Osmanlı –Rus savaşından bıkan Doğu Karadeniz halkı batıya göç ederek Akçakoca’ya gelerek bazı köylere yerleşmişlerdir bunlardan yine bir tanesi Döngelli köydür ,daha sonra 1975 yılında buraya yine Kastamonu İnebolu dan göçler gelerek burada yaşamışlardır,neticede burada Bitinya ,Oğuz Kınık boyu obaları,Doğu Karadeniz’den gelen Lazlar ve Kastamonu İnebolu’dan gelenler yaşamaktadırlar..Akçakoca’da M.Ö. 1200 yılında Frik,M.Ö. 670 Lidya,M.Ö.395 te Roma pontos,M.Ö.546 Makedon kralı,M.Ö.708 Pers M.Ö.1200 de Hitit ama bu kesin bilinmiyor bu kavimler yaşamışlardır.Akçakoca-Ereğli arasında.Bitinya kralı ile Hereklia kralları arasında yıllarca savaşlar yapılmıştır,Pers imparatorluğu da bu savaşlara burada katılmıştır bunları duyan  Makedon kralı büyük İskender bundan dolayı buraya gelmiş burada güvenliği sağlamıştır,daha sonra Osmanlı imparatorluğundan Orhan bey buraları zapt etmiştir,kalıntıları halen mevcuttur,karargahı Çayağzı köydür,daha sonra en son İpsiz Recep’ te buraya karargah kurmuş buradan çete savaşlarını buradan yönetmiştir,karargahı şimdiki karayolları kampın bulunduğu yerdir .Köyün eski ismi Rumlardan kalan ismi Gerişi Sagir ( Fiskodan Sevil Yamak mahallesine kadar) Gerişi Kagir ( Sapaktan Pazaryeri şimdiki Limak’ın olduğu yere kadar olan kısımdı )Köyün isminin burada çok yemiş yetiştiriliyormuş muşmula meyvesi çok olduğu için bu ismi vermişlerdir,1877 Hopa göçmenleri tarafından tekrar kurulmuştur,15-20 yıllarında İnebolu göçmenleri artmıştır ,köy çok göç almaktadır,köy ilk önce şimdiki Sevil borunun bulunduğu yerin 1 km içerdedir takalarla buraya dere kenarına gelinir buradaki dere eskiden çok büyüktü son zamanlarda  suyu azalmıştır takalarla içeriye doğru gidilir ve burada yerleşim yapılır fakat burada içmek için temiz su yoktur ayrıca bataklık olduğu için çok sinek vardır sıtma ve denizde de ölü verilince burayı terk edip yukarı çıkarlar şimdiki Memedali Cumhur.un yerine yerleşirler ve burada bir kuyu vardır bu kuyu yüzünden komşu köylerle kavga yaparlar ilk yerleşilen yerde Ak kazak korsanları tarafından yok edilen Fadıl köy burada idi.Köyde Yamak mahallesi ( Koçak,Orhan),Pulya mahallesi ( Cumhurlar) Çortoğlu mahallesi ( Lokumcular) Yangın mahallesi ( Çelik,Başkan,Başak) diye 4 mahallesi vardır.,Yazgan’lar Abaza kökenlidirler,Lokumcular,Gürcü kökenlidirler. Pulya sülalesinden Osman efendi ve akrabaları 1876 yılında Hopa Kemalpaşa’dan takalarla,Melenağzı köyü iskelesine çıkarlar oradan Uğurlu köyüne giderler çünkü orda Lazlar vardır buraya yerleşirler fakat zaman içerisinde kızları melen deresinde boğulur burası bize uğursuz geldi derler kalkıp Akçakoca’ya gelirler devlet ten arazi isterler devlet bunlara şimdiki iki çarşı arasını gösterir fakat Osman efendi biz çok kalabalığız der kabul etmez,o zaman devlet ,devlet arazisi olan şimdiki aşağı köy  Sevil borunun bulunduğu yere giderler burada daha önceleri Fadıl köyü vardı burası münkariz olmuştu,Pulya sülalesi buraya takalarla Uğurludan şimdiki Sevil borunun bulunduğu dere kenarına gelir yerleşir fakat yine denizde boğulma,sıtma hastalığı ve susuzluk yüzünden burayı terk etmek zorunda kalırlar bir gün şimdiki Memedali Cumhur’un evin olduğu yere ava gelirler burada Bizanslılar zamanından kalan bir kuyu görürler akrabalarını alır bu tepeye gelir yerleşirler,bu kuyu suyu yüzünden bazı köylülerle sürtüşmeler yaşarlar kalabalık oldukları için bunlara daha dokunamazlar buraya yerleşirler,daha sonra Pulya Osman memleketten tanıdığı Yunusoğullarının kızları Çerkez olan o zamanın padişahın yanında vezir olan kişi ile evlidir bu vezir Çerkezleri de çok severmiş onun için Çerkez kızı ile evlenmiş Pulya Osman devreye girer vezire ulaşır vezirim biz çok kalabalığız Döngelli köye yerleştik bize köyün tapusunu veririmsin der ve Yunusoğullarının kızı devreye girer köyün tapusunu Osman efendi alır, vezirde çok kalabalık oldukları için bunlara Cumhur adını verir (Cumhur kalabalık halk demek yani oba,divan gibi ) ayrıca Pulya demek te dumanlı demektir.Pulya Osman köyün tapusunu alınca köyde Lazlar çoğalsın diye memlekete haber gönderir ve buraya artık göçler başlar.Pulya Osman amcasına amca buradan gidelim der fakat amcası Dursun efendi gelmez  ben Ruslarla mücadele edecem  der. Osman bunun çocuklarını ailesini alır ve amcası ile kavga eder amcası kızar gidin gözüm görmesin der ve Osman efendi aileyi alarak köye gelir Rus savaşı sonrası Dursun efendi hasretliğe dayanamaz ve oda orda ölür,mezarı  Kemalpaşa Koha’ dadır,tam 133 yıl olmuştur buraya geldikleri.Pulya Osman Lazlar burada çoğalsın diye tanıdıklarını tek tek memleketten buraya çağırır şimdi bu sülaleleri tanıyalım,Gürcüden dönme Çortoğulları ( Lokumcuları) Hopa Kemalpaşa Dere içinden  buraya getirtir yerleştirir bu arada Çortoğulların oturduğu yerde Çelikler vardır bunlar biraz asilik yapınca bunların yerine memleketten gelen Çortoğullarını yerleştirir,bu arada köye bir Abaza gelir ve Çortoğuların bir kızını alır içgüveyi girer bu kişi Vezir efendidir ,bunlar Mollaoğluları (Yazgan’lar dır)  Hopa Kemalpaşa dan gelmişlerdir   .Abaza’dan dönmedirler bunları da Osman efendi Çortoğlu mahallesine yerleştirir.Pulya Osman gelirken Sametoğulları Alinin annesini alarak gelmiştir,bunlar Uğurlu dönüşünde Ayazlıdaki o zamanın Göçürler(Gökçeli) köyüne gelir yerleşirler Pulya Osman’dan ayrılırlar burada Topaloğulları vardır bir gün bir inek yüzünden tartışırlar Pulya Osman olaya el koyar ben savaştan bıktım kavga istemiyorum der,Sametoğlu Deli Mehmet o zaman biraz asi imiş Osman efendiyi dinlemez o Osmaniye mahallesine gider ,Ali efendide şimdi oturdukları yere yerleştirir, bunlar soyadı kanunu çıkınca Sarı soy ismini alırlar,Osmaniye’deki de Aydoğan soy ismini alırlar.Sarıoğlu Ömer efendi memlekette tüccar imiş.Ömer amcanın hanımı bu tarafa gelmek istermiş fakat Ömer amca hanımını bu tarafa göndermek istemezmiş.Pulya Osman  kadına sahip çıkar ve kadını alır köye getirir ve yerleştirir.Buna mukabil Ömer efendi memleketten Pulyalara para gönderir.Ömer Efendi daha sonra Ayrıca bu mahalleye Ahmadınaşı( Aydın) Hopa Peroniti den gelir yerleşirler.Daha sonra Hopa Liman köyünden Aşağı köye Yamaklar (Orhanlar) Hopa Limandan   Karaman (Koçaklar ) Hopa Kemalpaşa dan gelir bunlarda sivrisinekten barınamazlar yukarı çıkıp şimdiki yerlerine yerleşirler bu mahalleyi kurarlar.Hocaoğullu ( Başkanlar ) Hopa Kemalpaşa, Viçe’ li Mehmet  ( Gençler ) Rize Fındıklıdan gelir şimdiki yerlerine yerleşirler Hocaoğullu mahallesini kurarlar fakat burada 3 ev yanmıştır daha sonra buraya yangın mahallesi denmiştir ,daha sonra buraya Hopa Kemalpaşa’dan Habazoğlu (Çelikler)  Çelik sülalesi ilk önce Samsun Ünye’ye gelirler burada 2.5 yıl kalırlar kardeşleri Osman hastalanır yolculuk yapamazlar bir süre burada kalırlar ve kardeşi ölünce Memiş yalnızca yola devam eder İzmit’e gelirler fakat burada çok sıtma hastalığı vardır buradan Akçakoca’ya gelir yerleşirler bir kolları’da İzmit Bahçecik kazasında kalırlar bir koluda Yalova’dadır Akçakoca’ya gelir yerleşirler,Hopa dan Bayramoğlu ( Barışlar),Hopa dan, Paşaloğlu (Başaklar) Hopa dan,Mısırlıoğlu( Özerler),Hopa dan  Paşaloğlu  ( İyiyazıcı ) Hurmadaloğlu ( Hurmadal) Hopa dan  gelmişlerdir.Hopa Sarp ten
KabaMehmetoğulları ( Kabalar) gelir bunları da Pulya Osman Pulya mahallesine yerleştirir Cafer efendiye de Sametoğulların kızını verirler bunlarda çoğalırlar.Pulya Dursunun oğlu Baso Mustafa cesur atik aynı babasına benzermiş çok kuvvetli imiş bunun için 1919 yılında Akçakoca milis küvetlerine katılmıştır,İpsiz Recep’e katılıp çok çatışmalara girmiştir,hatta Karasu çıvarında yaralanmıştır onu oradan Ayazlı mahallesinden Ömer Sarı ve Ömer Çakmak, Kahvecioğlu Osman taka ile Ereğli’ye kaçırmışlardır burada iyileştikten sonra Akçakocaya geri döner bu sırada Abazalar Akçakoca belediyesini ele geçirmişlerdir bunun üzerine Baso Mustafa İpsiz Recepten yardım ister beraberce bu Abazaları geri püskürtürler,yine bu arada Kılsuyunda İvan adlı Rum çetesi vardır buda Haciz dağında çok tahribat yapmaktadır İpsiz Recep çetesi  buraya gider burayı da çetelerden temizler ve Akçakoca’yı bütün çetelerden temizlerler Akçakoca’yı ele geçirirler, bundan dolayı  hükümet  Milis kuvvetlerinden Baso Mustafa’ya 57 şer bin lira para verir bu arada Atatürk ün yanına giden Baso Mustafa ya köyden haber gelir Dursun efendi ölmüştür bunun üzere bu para bize uğur getirmedi ben almam der ve geri döner,ayrıca maaşı da kabul etmez,köye geldikten sonra Akçakoca karakolunda da görev alır buraya girer çıkar kimse sese etmezdi silahını buraya bırakıp kahvede otururdu,kimseyi ezdirmez haksızlığa tahammülü yoktu.20 yıl önce İnebolu’ dan göçmen gelir bunlar çoğunlukla Yangın ve Yamak mahallesine yerleşirler,yalnızca Pulya,Çortoğlu,mahallesi İnebolu ve başka göç almamıştır.Şuan da fiskobirliğin arka tarafında bir mahalle kurulmuştur.Bu mahallede karışık göç  vardır.Pulya ve Çortoğlu mahalleleri genel merkez yerleşim durumundadır. Osmanlı zamanında daha sonra buraya 1877 Osmanlı Rus harbinde doğu Karadeniz’den laz göçü gelir buraya yerleşirler ,1890 yılında 24 hane 130 nüfusu vardır 1990 yılında 84 hane 375 nüfusu vardır Bitinyalılar’dan kalma köy, kalıntılardan münkariz olmuştur
TARİHİ YERLER
Şimdiki Limak’ın bulunduğu yerde 1 fil, 3 sandal ,10 mt büyüklüğünde 7 mt uzunluğunda kayadan tekne şeklinde taşlar vardı,2 adet kuyuda son zamanlarda kapatılmıştır Memedali Cumhurun evin önündeki kuyu 18 mt uzunluğunda 4 mt enindedir su yoktur kullanılmamaktadır öbürü ise Göçürler köyündedir ama oda kapanmıştır Haydar Çakmak tarlasındadır,ayrıca bu köyden Limak’ın olduğu yerden ve köyün içinden Göçürler köyüne 2 yol vardır halen kullanılmaktadır,üst yol Teknik liseye ,alt yol hapishane köprüsüne çıkmaktadır,Şimdiki DSİ kampın olduğu yerde Kurtuluş savaşında Akçakoca’ya büyük hizmeti olan İpsiz Recep’in karargahı vardı münkariz oldu burada iskele vardı buradan nakliyecilik yapılırdı bu iskelenin çok önemi vardı halen bu isim le burası anılmaktadır İpsiz Recep’in karargahın bulunduğu yerde büyük kavlan ağaçları vardı burada Ayazlı mahallesi ve Döngelli köyü halkı Hıdırellez’lerini burada kutlarlardı,bazı büyük düğünlerinde burada yapıldığı söylenmektedir
AKARSU VE DERELERİ
Dadalı köyünden çıkan,yani eski Karahasan kışlası dediğimiz yerden çıkan dere Döngelli deresi olarak Sevil borunun önünden denize dökülmektedir Sualtı seviyeleri çok değişkendir,pınar ve kuyu suları faydalıdır ancak çok kireçlidir,serttir koli(mikrop) bakımından zengindir içilmesi mahsurludur,sıcak su ve göl yoktur.
 
DAĞ VE TEPELERİ
Yıldırım sırtları ve  Tepebaşı  ( 468 ) mt tepesi etekleri altında kurulmuştur
 
JEOLOJİK DURUMU
kum,taş,marn kısmen kireçlidir,dere vadi tabanları alüvyon yamaçların büyük bölümü silis formasyonu tepelerin kumlu,çakıllı tabakaları vardır.Depreme karşı sağlam zeminlidir,3. derecededir,dağlar deniz kıyısına paralel uzanır,kıyılar düzdür,çevre şist ve kristalin şistlerle kaplıdır.Paleozoik ve Tersiyer arazilerden ibarettir,.Jeolog Dr.Ervin Lan,Mühendis Zeki Eriştir.
TURİZM
 
DSİ Kampı önü
 
 Köyde turizm çok canlıdır Döngelli deresi ve Çayağzı deresi arasında kalan çok güzel kumsalı vardır bu kumsal yaya parkuru olarak değerlendirmelidir, bu kum insan vücuduna yapışmayan bir kumdur,Akçakoca belediyesi burayı modern bir plaj haline getirirse buranın önemi artacaktır ayrıca Yaşar Aydına ait banklow tipi evler vardır kafeteryası vardır,çadır turizmi de yapılmaktadır buraya çok çadır kurulmaktadır,yazın buraya çok yerli turist gelmektedir.Ayrıca Sevil borunun yukarısında dere kenarında ördek avcılığı yapılmaktadır,buladada av turizmine önem verilmelidir, bu köy birazda sanayiye doğru kaymaktadır,buradaki kuruluşlar buraya modern görünüm kazandırmaktadır,köy artık mahalle olmaya aday bir köydür,petrol istasyonları marketleri sanayi kuruluşları vb gibi kuruluşlar buranın önemini artırmaktadır.Şimdiki karayollarının bakım evinin bulunduğu yerde İpsiz Recep’in karargahı bulunuyordu,bu karargah kalıntıları ve deniz kenarındaki tahta iskele 1945 yılına kadar vardı bunlar sökülüp atılmıştır ,bir rivayete göre’de ayrıca Ereğli-Akçakoca arsında yapılan savaşlarda.Makedon kralı Büyük İskender bu bölgede savaşmıştır ve buradaki iskeleyide bu kral tarafından yapıldığı söylenmektedir,bu iskele munkariz olduktan sonra tahta iskeleyide İpsiz Recep tarafından da yapılmıştır.Bu bölgede 4 adet büyük kavlan ağaçları vardı bu ağaçlar kesilip buraya karayolları bakım evi ve kampı yapılmıştır
 
KÖYÜN CAMİSİ
1917 yılında ahşap camii yapılmıştır.Bu cami yıkılıp 1984 Yılında betonarme 350 cemaatli tek şerefeli yapıdır,mimarı İlhami Güçlü dür,sapak camisi 1975 yılında betonarme 150 cemaatli tek şerefeli yapıdır, mimarı Yakup Kalaycıdır
 
MEZARLIKLAR
Köyün tek temiz büyük mezarlığı vardır, eski Bitin yalılarında kullanmış oldukları mezardır, bu mezarlığı dağınık köy statüsünde olmakla beraber herkes bu mezarlığı kullanmaktadır çok eski bir mezarlıktır. Mezar taşlarındaki konular erkek mezar başlarına başlık, kadın mezarında süslemeler ön plandadır, erkek mezarlığında büyük sarıklı olanlar ulema ve paşaları, uzun külah üzerine sarık tasvirler, derviş ve tarikat şeyhlerini, sadece ince sarıklılar köy ağalarını, üstü geniş ve altı dar kavuk biçiminde olanlar yeniçeri ağalarını işaret etmektedir
EKONÖMİ
TARIM
HUBUBAT: Buğday, mısır, Arpa, Pirinç
      BAKLİYAT: Fasülye, bezelye, bakla, soğan, lahana, marul pırasa, ıspanak, Kaldırık, Patates,      Patlıcan Karalâhana, Biber, Kabak                                                                                                                     
MEYVE: Elma, armut, kestane, ceviz, siyah, üzüm, dağ çileği, fındık, muşmula, kızılcık ayva.
 Ekonomisi Tarım ve Hayvancılığa sanayi kuruluşlarına dayanır..Artık günümüzde fındığın para etmemesi insanları başka işlere meşguliyetine zorluyor,,büyükbaş hayvancılığı revaçtadır,eski manda,malak,vb gibi hayvanlar kalmamıştır,yalnız sağman inekler vardır,., tavuk kümesi olmasına rağmen kümes hayvancılık da yok olmaya yüz tutmuştur.,artık köylü son zamanlarda endüstri kollarına yönlenmiştir,köydeki dokuma tezgahları da münkariz olmuştur,.Köyde petrol istasyonları ekmek fırınları marketler ufak bakkallar Fiskobirlik binası sanayi kuruluşları   vb gibi kuruluşlardan çok gelir elde edilmektedir ekonomik açıdan yüksek,köyümüz den dır.,fındık bahçesinin gelişmesi buraya ayrı bir önem kazandırmıştır.. Fındık üretimi dışında kasaplık tavuk üretimi, büyükbaş hayvan üretimi,  arıcılık,  mantar üretimi önemli tarımsal faaliyetler arasındadır.
HAYVANCILK
Az sayıda Koyun Sığır,Tavuk,,Arıcılık yapılmaktadır,her evde hemen hemen sağman inek mevcuttur,süt besiciliği yoktur süt mandıra üretim tesisleri yoktur,köylü kendi süt mamüllerini kendisi yapardı ama maalesef büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde düşüş yaşanmıştır.köyde kaz,ördek,tavuk bazı hayvanlar vardır,tavuk kümesçiliği canlılığını yitirmiştir
ORMANCILIK
Çam,Kayın,Meşe,Kestane,Gürgen,İhlamur,Kavak,Çinar,Defne,Kocayemiş,Muşmula,Ayı üzümleri,Orman gülleri,Yer gülü,Erica ağaçları,Erelti otu,Çoban püskülü diye orman ürünleri var ,.Eskiden devlet orman arazisini talan edip fındık ekimi yapılmıştır,son zamanlarda orman kanununa göre kesif ormancılığı yapılmamaktadır orman işletme şefliği tarafından bölge kontrol edilmektedir,köyde su hızar makinesi yoktur  köyde Fehmi Tan a ait palet çakma ve kereste  biçme atölyesi vardır merhum Hurmadali Ömer ait kereste biçme atelyesi vardır,ayrıca kürek sapı yapımı da burada fazla miktarda yapılmaktadır
 
AVCILIK
Bölgede göçmen kuşlara daha çok rastlanmaktadır,Sarıkuş,Çulluk,Bıldıcın,Ördek,Üveyikördek,Kaz,Kuğu,Tarakçın,Karakçun,Sığırcık,Bozbakal,Karabakal bulunur.Son zamanlarda,gerek ilaçlama gerek yanlış avlanma neticesinde çok azalma olmuştur .Ördek,Çulluk avı çok meşhurdur. Dere kenarında dışarıdan gelen avcılar burada ördek avı yapmaktadır,Daimi kuşlar kestanekargası,çulluk,ördek,üveyik,sığırcıktır.Tavşan,Çakal,Tilki,Domuz, Ayı,su Samuru,Kunduz,Geyik,Karaca vardı ne yazık ki bunlara da az rastlanmaktadır.Domuz avı devamlı yapılmaktadır.Köydeki devamlı hayvanlar Domuz,Ayı,Kurt,Tilki,Çakal dır,Sevil borunun ilerisinde ördek avcılığı yapılmaktadır burası pirinçliktir
 
EVLERİ
Evler genellikle bahçe içinde olur.Avlu,avlu ağla çevrilidir,çünkü sebze meyve yetiştirilir,, ,okul ve cami yanlarında evler yapılmıştır,az dağınık meskenlerde cepheleri sokak tarafına doğrudur Arabacı köyü gibi,Mısır ziraatı çok olduğu için her evin yanında hemen hemen 1’şer adet serender yapı vardır,ahırlar evlere uzaktadır,ahır ile samanlık yan yanadır
 
SPOR
Döngellispor
      1983 yılında Naim Sarı,Hasan Hasdemir tarafından forma rengi siyah kırmızı olarak Bolu 2 ci Amatör futbol liginde federe olarak lige iştirak etmiştir,burada 2 ci Amatör liginden 1 ci Amatör liginde 2 kere çıkmıştır,bu lige 10 yıl devam etmiş daha sonra maddi imkansızlıklar nedeniyle 2000-2001 yılında kapatılmıştır,Bolu iline bağlı iken Bolu’da,Düzce iline bağlandıktan sonra Düzce Amatör futbol liginde mücadele etmiştir,bu köyde Çetin Şahin arkadaşımız  profösyönel olmuş halen Akçakocaspor’ da futbol hayatına devam etmektedir.Ayrıca köyde Valeybol,Basketbol,Yüzme,Güreş dalında spora çok katkı yapmıştır bu dallarda gayrı federe olarak devam etmiş ve çeşitli başarılar elde etmiştir,masala Hasan Cumhur arkadaşımız İzmit’te yapılan bir şampiyonada kendi dalında birinci olmuştur köyün tanıtımında katkı sağlamıştır şuanda güreşi bırakmıştır,eskiden Çuhalı-Fakıllı arasında yapılan at yarışlarında Zeki Sarı Cavit Hasdemir  bu yarışlara katılmışlar çeşitli başarılar elde etmişlerdir.Ayrıca köyden Hasan Hasdemir arkadaşımız Amatör futbol hocası lisanslı olarak Akçakocaspor alt yapısında halen görevini sürdürmektedir,bu köyde spora ilgi çoktur örnek alınması gereken köydür bundan dolayı kutluyorum kendilerini burada gayri nizami futbol sahaları  olmasına rağmen maddi durumları nedeniyle liglere katılamamaktadır bu köye sponsor olunup değerlendirilirse yine eski günlerine kavuşacağını iyi yetenekli sporcular yetiştireceğine inanıyorum 07-08-2003 yılında kulüp kapanmıştır.
     ALT YAPI BİGİLERİ
Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur.ama mobil sağlık sigotasından faydalanıyor, Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon,2 cami1 fındık kırma fabrikası 1 yem fabrikası 1 tarım atelyesi,5 adet boru profil fabrikası 3 benzin istasyonu,Macit boru dekorasyon atelyesi,2 kereste biçme atelyesi,2 kürek sapı imalathanesi,3 kahvehanesi 2 bakkalı vardır1871 birinci arazi yoklama defterinde ismi yok ama 1922 Bolu salnamesinde kaydı vardır,göçmen dağınık köy statüsündedir,1890-130, 1935-235,1940,-281,1945-310,1950-356,1955-386,1960-424,1965-395,1997, 669,2000-562 nufusu vardır.Tarla alanı 350,fındıklık alanı 5.950,orman alanı 2.450 dönümdür,meyve sebze pirinç ve buğday fazla miktarda yetiştirilir,ilk ilkokul 1958 yılında açılmıştır.Fisko birlik üye sayısı 232 dir,paleozik,alivyonlu yer statüsündedir
 
18. 19 . YÜZYILDA TEMETTUAT DEFTERİNDEKİ DURUMU
Temettuat defterinde adı geçmemektedir.
 
KURTULUŞ SAVAŞINA  KATILANLAR
İPSİZ RECEP İN ÇETESİNDE OLANLAR :BASO MUSTAFA D.1881 Ö.1954
İBRAHİM KAHRAMAN,ŞÜKRÜ CUMHUR,MUSTAFA CUMHUR,RİZA CUMHUR,ALİ ORHAN
YELKENLİ SAHİBİ  : ALİ HURMADAL
ARABACILAR          :  ALİ SARI,CAFER KABA,İZZET LOKUM,MEHMET CUMHUR,OSMAN CUMHUR,HÜSEYİN AYDIN,MUSTAGFA LOKUM
GAZİLER                   : MUSTAFA BAŞKAN  RECEP  D.1898,OSMAN KARA AHMET D. 1900,MUSTAFA KALMAKOĞLU  MUSTAFA D.1897,HASAN KABA CAFER D.1899,AHMET TÖNGEL  MEHMET 1901,ALİ ORHAN MEMİŞ D,1891
ŞEHİT OLANLAR  :  HÜSEYİN MEHMETOĞLU  KAFKAS ŞARK HARBİ D.1894.Ö.1916
                                      KADİM MEHMETOĞLU D.1889-Ö.1912 BALKAN HARBİ ER
KÖYE GELEN İLK SÜLALELER
CUMHURLAR-                HOPA             KEMALPAŞA                     ARTVİN
YAZGANLAR-                 HOPA            KEMALPAŞA                      ARTVİN
 LOKUMCULAR,             HOPA            KEMALPAŞA    DEREİÇİ  ARTVİN
ORHANLAR                     HOPA            LİMAN                                 ARTVİN
GENÇ                                RİZE              FINDIKLI                             RİZE
AYDIN                              HOPA            PERONİTİ                            RİZE
KABA                               HOPA            SARP                                    ARTVİN
BAŞAK                             HOPA                                                          ARTVİN
ÖZER                                HOPA                                                          ARTVİN
SARI                                 HOPA            LİMAN                                 ARTVİN
BAŞKAN                          HOPA            KEMALPAŞA                     ARTVİN
HURMADALOĞLU        HOPA                                                          ARTVİN
KOÇAK                            HOPA           KEMALPAŞA                       ARTVİN
ÇELİK                               HOPA                                                         ARTVİN
İYİYAZICI                        HOPA                                                         ARTVİN
BAŞ                                   İNEBOLU                                                   KASTAMONU         
CUMUR                            HOPA             KEMALPAŞA                    ARTVİN         
ÇETİNKAYA                   İNEBOLU                                                   KASTAMONU            
ERGELEN                        KOCAALİ                                                   SAKARYA
HASDEMİR                     HOPA              LİMAN                               ARTVİN
GÖL
KİREMİTÇİ
ÖKSÜZ
TAN                                  HOPA                                                           ARTVİN 
NOT : ORHAN VE HASDEMİR SÜLALESİ AYNI SÜLALEDİR
NOT: Katkılarından dolayı Naim Sarı,Abdullah Cumhur,Hasan Hasdemir arkadaşlarıma teşekkür ediyorum
Kaynak
Coğrafi bölgesi     : İbrahim Tuzcu
Köyün ismi           : Naim Sarı,Abdullah Cumhur,Akç .K.Sitesi,Vikipedi özgür ans,.Derl.İbrahim Tuzcu
Tarihi yerler          : Muzaffer Albayrak,Selim Albayrak,Naim Sarı,Abdullah Cumhur,Köy sak.Derl.İbrahim Tuzcu
Coğrafi durumu    : Kenan Okan,Şükrü Dönmez,Mustafa Kocadon,Derl.İbrahim Tuzcu
Camii ve Mez.      : Kenan Okan,Naim Sarı,Abdullah Cumhur,Derl.İbrahim Tuzcu
Turizm                  : Akç .K.Sitesi,Köykent hb,.Naim Sarı,.Abdullah Cumhur,Vikipedi özgür  ans.,Derl.İbrahim Tuzcu
Ekonomi               : Kenan Okan,Şükrü Dönmez,Mustafa Kocadon,Abdullah Cumhur,Naim Sarı,İlçe Tarım Md,Derl.İbrahim Tuzcu
Kültür                   : Recai Özgün,Vedia Emiroğlu,Kenan Okan,Akç .K.Sitesi,Köykent hb,Vikipedi özgür  ans,Görsel yay.S.4.Derl.İbrahim Tuzcu
Spor                      : Hasan Hasdemir.İbrahim Tuzcu
Köy alt yapısı       : Mustafa Kocadon,Abdullah Cumhur,Naim Sarı,Akç .K.Sitesi,Derly.İbrahim Tuzcu
İstiklal savaşı       .  Şükrü Dönmez,Geltag net,Naim Sarı,Abdullah Cumhur,Derl.İbrahim Tuzcu
Sülaleler               : Hüsamettin Kaya,Naim Sarı.Abdullah Cumhur,Derl.İbrahim Tuzcu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDİLLİ
 
Edilliağzı plajı
COĞRAFİ BÖLGESİ   :  Karadeniz Bölgesi
İLİ                                   :  Düzce
İLÇESİ                            : Akçakoca
KAYMAKAM                 ; Yasin Öztürk
TELEFONU                      : 03806114001
B. BAŞKANI                  :  Cüneyt Yemenici
TELEFONU                    :  03806114002    
KÖY MUHTARI            : Mehmet Ertuğ
TELEFONU                    : 05327002123  EV-03806119022
POSTA KODU                : 81650
NUFUSU                          : 70 Hane   155 Nüfus
ESKİ MUHTARLAR     :  2013-Mehmet Ertuğ,2009 da -Mehmet Ertuğ,2004 de- Hasan Güçlü,1999 da-Aydın Horoz,1994 de- Hamdi Güçlü,1990- de- İsmail Güçlü
COĞRAFİ DURUMU   : Düzce ye 44 km,Akçakoca’ya 5 km uzaklıktadır,4367 dekar fındıklık,13 dekar ormanlık alanı vardır,Komşu köyleri,Tahirli,Arabacı,Kalkın, dır.Koordinatları E-Akçakoca’nın Güney Batısında E-41.066,b-31.89,Rakım 60 mt
TARİHİ
KÖYÜN İSMİ NERDEN GELMEKTEDİR
1877 yılında Osmanlı-Rus savaşından bıkan Doğu Karadeniz halkı batıya göç ederek Akçakoca’ya gelir yerleşirler. Bu köy  1877 Osmanlı Rus savaşında çok göç alır bunlar hepsi Laz kökenlidir.Edilli-Tahirli arasında 1204-1261 yılında Cenevizliler Bizanslılar ve Romanya Dobruca’dan getirilen Gagavuz Türkleri,Adana-İçel sancağından Yörükler ( yürüyen halk demek) batıya göç ederek yine Akçakoca’ya gelerek bazı köylere yerleşmişlerdir bunlardan Tahirli-Edilli arasıdır,1243 yılında Kastamonu’dan Moğol istilası ve savaşından bıkan 130.000 Oğuz kayı boyu üçok obaları batıya göç ederek bazı köyler kurarlar bunlardan olan Tahirli-Edilli arasıdır,bunlar bu köyde yaşamışlardır.Hatta Tahirli-Edilli arasındaki eski mezarlıklardan bunu anlamaktayız. Edilli köyü kurulmadan önce Edil ağzı vardı ilk ismi sarı elentilik tir, muhtarlık olunca Edilli olur ilkönce Aktaş ,Arabacı son olarak ta Tahirli köyüne bağlanır,ayrıca 1916 yılında 2. göç dediğimiz göçte de göç almıştır,göçmen bir köydür,1871 Arazi yoklama defterinde kaydı vardır.1877 Lazları bu köyde aşağı mahallede Hopa dan gelenler,yukarı mahallede ise Arhavi’den gelenler olmuştur,daha sonra köy turizm açısından değer kazanınca buraya tatil amaçlı yerleşmelerde olmuştur. Köyü ilkönce Ömeroğlu kabilesi kurmuştur,bunlar ilkönce Evliya caminin oraya yerleşirler,daha sonra Edil ağzına sonrada burayı dar görünce iç tarafa doğru giderler,bu sülaleler İzmit ten Düzce ye ordanda Akçakoca’ya sahile inerler,çünkü o zaman buralar devlet arazisi idi göç alan yerdi,İzmit’ten sinek ve tifo hastalığı çok olduğu için bu tarafları tercih etmişlerdir ,aynı şekilde Düzce dede bu olayları yaşayınca artık denize doğru Akçakoca’ya gelmişlerdir,ayrıca takalarla gelen ailelerde olmuştur.Bu köyü kuran aileler şunlardır,Ömeroğlu,Kahvecioğlu,Yazıcıoğlu,Şirinoğlu,Cenevizoğlu,dur.Ömeroğlu kabilesi Muti Reisoğlu dur Hopa da Ömeroğlu diye tanınırlar Bu köy 1928 de muhtarlık olmuştur.1995 yılında köye Kastamonu İnebolu’dan göç gelenler olmuştur,8 hanedir.
TARİHİ YERLER
Köy tarihi yönden fakirdir,yalnız burada 300 yıllık çınar ağaçları vardır ,3 adettir,bu ağaçların altında hıdırellez ve mesire yeri olarak kullanılmaktadır,akdere’nın sağ ve solundadır,ayrıca caminin yanında da vardır.
AKARSU VE DERELERİ
Akdere, Aktaş şelalesi bu köyden  Arabacı ve Edilli den  geçerek denize dökülür Sualtı seviyeleri çok değişkendir,pınar ve kuyu suları faydalıdır ancak çok kireçlidir,serttir koli(mikrop) bakımından zengindir içilmesi mahsurludur,sıcak su ve göl yoktur.
 
DAĞ VE TEPELERİ
Kaplan dede (1158) mt, Kaplan tepesi (1o66) mt,Sivri tepesi etekleri altında kurulmuştur
 
JEOLOJİK DURUMU
Kum,taş,marn kısmen kireçlidir,dere vadi tabanları alüvyon yamaçların büyük bölümü silis formasyonu tepelerin kumlu,çakıllı tabakaları vardır.Depreme karşı sağlam zeminlidir,3. derecededir,dağlar deniz kıyısına paralel uzanır,kıyılar düzdür,kıyılarda dik falezler görülür,kıyıdaki kayalar sular tarafından aşındırılarak yalıyarlar meydana getirmiştir,çevre şist ve kristalin şistlerle kaplıdır.Paleozoik ve Tersiyer arazilerden ibarettir, r.Jeolog Dr.Ervin Lan,Mühendis Zeki Eriştir.
 
TURİZM
Edilliağzı’ndan görüntü
 . Köy çok temiz şirin bir köydür Aktaş şelalesi  Edilli köyünden denize dökülmektedir. Edilli ağzı son yıllarda önem kazanınca buraya yapılan kafeteryalar ve çadır turizmi buraya ilginin git gide artığı görülmüştür Kavlan kamping ve kafeteryası meşhurdur
 
KÖYÜN CAMİSİ
1950 yılında yapılmış taş yapıdır,200 cemaatlidir,tek şerefelidir,köylü tarafından yapılmış eski bir camidir
MEZARLIKLAR
Köyde iki adet mezarlık vardır ,aşağıdaki mezarlıkta gömü işlemleri yapılmamaktadır,tepedeki mezarlıkta defin işlemleri yapılmaktadır,halen burası kullanılmaktadır,köyün şuan ki tek mezarlığıdır. Mezar taşlarındaki konular erkek mezar başlarına başlık,kadın mezarında süslemeler ön plandadır,erkek mezarlığında büyük sarıklı olanlar ulema ve paşaları,uzun külah üzerine sarık tasvirler,derviş ve tarikat şeyhlerini,sadece ince sarıklılar köy ağalarını,üstü geniş ve altı dar kavuk biçiminde olanlar yeniçeri ağalarını işaret etmektedir
EKONÖMİ
 
HUBUBAT                   :Buğday, mısır
BAKLİYAT                  :Fasülye, bezelye, bakla, soğan, lahana, marul  pırasa,,ıspanak
Kaldırık, Patates  ,Patlıcan Kara lahana,Biber,Kabak                                                                                                                     
MEYVE                        :Elma,armut,kestane,ceviz,siyah,üzüm,dağ çileği,fındık,muşmula,kızılcık ayva.
EKONOMİSİ :Tarım ve Hayvancılığa dayanır..Artık günümüzde fındığın para etmemesi insanları başka işlere meşguliyetine zorluyor,köyde balıkçılık yapan yoktur,büyükbaş hayvancılığı revaçtadır,eski manda,malak,vb gibi hayvanlar kalmamıştır,yalnız sağman inekler vardır,., tavuk kümesi olmasına rağmen kümes hayvancılık da yok olmaya yüz tutmuştur.,artık köylü son zamanlarda endüstri kollarına yönlenmiştir, Köy çok göç veriyor
HAYVANCILK
Az sayıda ,Sığır,Tavuk,,Arıcılık yapılmaktadır,her evde hemen hemen sağman inek mevcuttur,süt besiciliği yoktur süt mandıra üretim tesisleri yoktur,köylü kendi süt mamüllerini kendisi yapardı ama maalesef büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde düşüş yaşanmıştır.köyde kaz,ördek,tavuk  vardır,tavuk kümesçiliği canlılığını yitirmiştir
ORMANCILIK
Çam,Kayın,Meşe,Kestane,Gürgen,İhlamur,Kavak,Çinar,Defne,Kocayemiş,Muşmula,Ayı üzümleri,Orman gülleri,Yer gülü,Erica ağaçları,Erelti otu,Çoban püskülü diye orman ürünleri var ,.Eskiden devlet orman arazisini talan edip fındık ekimi yapılmıştır,
AVCILIK
Bölgede göçmen kuşlara daha çok
rastlanmaktadır,Sarıkuş,Çulluk,Bıldıcın,Ördek,Üveyikördek,Kaz,Kuğu,Tarakçın,Karakçun,Sığırcık,Bozbakal,Karabakal bulunur.Son zamanlarda,gerek ilaçlama gerek yanlış avlanma neticesinde çok azalma olmuştur .Ördek,Çulluk avı çok meşhurdur. Dere kenarında dışarıdan gelen avcılar burada Ördek avı yapmaktadır,Daimi kuşlar
Kestanekargası,Çulluk,Ördek,Üveyik,Sığırcıktır.Tavşan,Çakal,Tilki,Domuz, Ayı,Su samuru,Kunduz,Geyik,Karaca vardı ne yazık ki bunlara da az rastlanmaktadır.Domuz avı devamlı yapılmaktadır.Köydeki devamlı hayvanlar Domuz,Ayı,Kurt,Tilki,Çakal dır.
EVLERİ
Evler genellikle bahçe içinde olur.Avlu,avlu ağla çevrilidir çünkü sebze meyve yetiştiriciciği yapılmaktadır,, ,okul ve cami yanlarında evler yapılmıştır,az dağınık meskenlerde cepheleri sokak tarafına doğrudur Arabacı köyü gibi,Mısır ziraatı çok olduğu için her evin yanında hemen hemen 1’şer adet serender yapı vardır,ahırlar evlere uzaktadır,ahır ile samanlık yan yanadır
SPOR
Köyde federe gayri federe hiçbir spor kulübü kurulmamıştır,spora ilginin az olması dikkat çekmektedir
ALT YAPI BİLGİLERİ
Köye köydes yardımıyla 4500 metre kare Beton parke taşı döşenmiştir,4 km lik yol asfaltlanmıştır, köy içinde muhtelif yerlere 9 adet büz konmuştur,sağlık evi sağlık ocağı yoktur mobil sağlık hizmetinden  faydalanılıyor ,taşımalı eğitim sistemi vardır,1 cami,içme suyu,ptt acentesi,elektrik,sabit telefonu,1 değirmeni vardır,yolu asfalttır,kanalizasyonu yoktur ,fosseptik çukurlar açılmıştır, eğitim seviyesi yüksek köylerimizdendir,Voyvodalık birinci arazi ve Bolu salnamesinde adı geçmemektedir ama Tahirliye bağlı idi,1935 de -204,1940de-240,1945 de-260,1950de-323,1955 de-273,1960de -238,,1965de -214,1997 de-200,2000 de-176 nüfusu vardır,nüfusu azalan köydür,göçmen köy,az dağınık köy statüsündedir,tarla alanı yoktur,fındık alanı 4.080 orman alanı 720 dönümdür,meyvecilik ve sebzecilik revaçtadır,ilk ilkokul 1939 yılında açılmıştır,
18Cİ 19CÜ YÜZYILDA TEMETTUAT DEFTERİNDE  DURUMU
 
Bu yüzyıllarda Temettuat defterinde adı geçmemem ektedir
KURTULUŞ SAVAŞINA KATILANLAR
ŞEHİT OLANLAR :  KÜÇÜKÖMERLER OSMAN  ÇANAKKALE ARIBURNU SAVAŞI D.1887-Ö.1915 P. ER
HASAN ÇAVUŞ    ÇANAKKALE SEDDÜL BAYIRI P.ER D.1887Ö.1915
GAZİLERİMİZ      :  M.ALİ HOROZ MEHMET  D.1887
                                   AHMET EZER   AHMET      D.1898
BASO MUSTAFA ÇETESİNDE OLANLAR  : OSMAN  TURHAN ,ŞÜKRÜ GÜÇLÜ,M.ALİ HOROZ,AHMET ÇAVUŞ EZER
UĞURLU KARAKOL KOMUTANI : HASAN TURHAN
KÖYE İLK GELEN SULALELER
 
CİNİVİZOĞLU          AYDIN       ARTVİN       HOPA       LİMAN
YAZICIOĞLU           YAZICI       ARTVİN       HOPA       LİMAN
ŞİRİNOĞLU              YAKIŞ        ARTVİN        HOPA        LİMAN
KAHVECİOĞLU      TURHAN    ARTVİN        HOPA       LİMAN
MUTİREİSOĞLU     GÜÇLÜ       ARTVİN        HOPA       LİMAN
ERTUĞRULLAR      ERTUĞ        RİZE            ARHAVİ
HASANUSTALAR- USLU            ARTVİN       ARHAVİ
HOROZOĞLU          HOROZ        ARTVİN      HOPA       LİMAN
ŞİŞMANOĞLU        ŞİŞMAN        ARTVİN      HOPA        LİMAN
SERDAROĞLU       SERDAR       RİZE           ARHAVİ
ŞAHİNOĞLU           ŞAHİN          ARTVİN      HOPA        LİMAN
PEHLİVAN              PEHLİVAN  ARTVİN      HOPA        LİMAN
ÇERKEZİŞİ             EZER             RİZE            ARHAVİ
ASLAN                    ASLAN          ARTVİN      ARHAVİ
GENÇDOĞAN                               KASTAMONU  İNEBOLU
APAYDIN                                      ARTVİN      ARHAVİ
Yazıcıoğlu,Şirinoğlu,Mutireisoğlu,Kahvecioğlu,Cinivizoğlu bunlar,Ömeroğlu sülalesindendirler
APAYDIN-ÇELİK-GEÇDOĞAN-KARA-KURAL
 NOT: KATKILARINDAN DOLAYI SAYIN HOCAM YAŞAR TURHAN VE MUHTAR MEHMET ERTUĞ ABİME TEŞKEKKÜR EDERİM
Kaynak
Coğrafi bölgesi      : İbrahim Tuzcu
Köyün ismi            : Yaşar Turhan,Mehmet Ertuğ,Vikipedi özg.ansk.,Vecdi Emiroğlu,Kenan Okan,Derl.İbrahim Tuzcu
Tarihi yerler           : Yaşar Turhan,Mehmet Ertuğ,Vikipedi özg.ansk.Akç.K.Sitesi,Şükrü Dönmez,Derl.İbrahim Tuzcu
Coğrafi durumu     : Kenan Okan,Şükrü Dönmez,Mustafa Kocadon,Derl.İbrahim Tuzcu
Cami ve Mez.        : Kenan Okan,Mehmet Ertuğ,Derl.İbrahim Tuzcu
Turizm                   : Akç .K.Sitesi,Vikipedi özg.ansk.,Köy sak,Kenan Okan,Şükrü Dönmez,Derl.İbrahim Tuzcu
Ekonomi                : Kenan Okan,Mustafa Kocadon,Şükrü Dönmez,Vikipedi özg.ansk.,İlçe Tarım Md,Derl.İbrahim Tuzcu
Kültür                    : Vedia Emiroğlu,Kenan Okan,Köy sak.,Recai Özgün,Akç .K.Sitesi,Yaşar Turhan,Görsel yay.S.4,Derl.İbrahim Tuzcu
Spor                       : İbrahim Tuzcu
Köy alt yapısı        : Akç .K.Sitesi,Mustafa Kocadon,Vikipedi özg.ansk,Derl.İbrahim Tuzcu
İstiklal savaşı        : Şükrü Dönmez,Geltag net
Sülaleler                : Hüsamettin Kaya,Yaşar Turhan,Mehmet Ertuğ,
Derl.İbrahim Tuzcu
GÖKTEPE KÖYÜ
Göktepe köyünden görüntü
 
COĞRAFİ BÖLGESİ      :Karadeniz bölgesi
İLİ                                     : Düzce
İLÇESİ                              :Akçakoca
KAYMAKAMI                 : Yasin Öztürk
TELEFONU                         03806114001
B. BAŞKANI                     : Cüneyt Yemenici
TELEFONU                       : 03806114002    
KÖY  MUHTARI             :Adalet Sarı
TELEFONU                      :05334116324  EV- 03806117896
NÜFUSU                           : 60 Hane  167 Nüfusu vardır
POSTA KODU                  : 81650
ESKİ  MUHTARLAR      :2013-Adalet Sarı,2009- Adalet Sarı  2004-Osman sarı 1999- Ahmet Gündoğan,1994- Ethem Sarı,1889- Ethem Sarı, 1984- Hayri Beşiroğlu
COĞRAFİ DURUMU : Düzce’ ye 44 km Akçakoca’ ya 3 km uzaklıktadır , 3937 dekar fındıklık 11 dekar ormanlık vardır.
Komşu köyleri,Arabacı,Yeniköy,Kepenç,Kentmenli,Koçar,Kınık köyleri komşularıdır.Koordinatları Akçakoca’nın Güneyinde E-41.057,B-31.111,Rakım -143 mt
TARİHİ
KÖYÜN İSMİ NEREDEN GELİYOR:
1204 yılında 4. Haçlı orduları Türkiye’ye gelirler Karadeniz kıyılarında bazı memleketler kurdular bunlardan bir tanesi’de Akçakoca’da Ceneviz kalesidir,fakat daha sonra ,1261 yılında Latin imparatorluğu çökünce tekrar Ceneviz kalesi Bizanslıların eline geçti, 1204-1261 yılında Cenevizliler ve Bizanslılar,Akçakoca’ya gelirler bazı köyler kurarlar,bunlardan bir tanesi Göktepe  köyüdür.Buraya daha sonra 1243 yılında Kastamonu’dan Moğol baskısından ve yenilgisinden sonra 130.000 kişi Oğuz kayı boyu üçok obaları batıya göç yapar bunlardan bazıları Akçakoca’ya gelirler bu Ceneviz ve Bizanslıların kurdukları köylerin yanına yerleşirler,fakat buraları talan ederler zarar verirler bunlardan bıkan Cenevizliler İmparatora şikayet eder ve İmparatorda o sıralarda Romanya’da bulunan Gagavuz Türklerinden silahşör obaları buraya getirtir ve yerleştirir buraların güvenliğini sağlar ve bu kavimler yıllarca iç içe yaşarlar.Ayrıca Adana-İçel sancağından Yörükler (yürüyen halk demektir) bunlarda batıya göç ederek Akçakoca’ya gelirler bazı köyler kurarlar bu köy Göktepe’ dır.Yine 1877 yılında Osmanlı-Rus savaşından bıkan Doğu karadeniz halkı buraya göç gelmiştir,çoğunlukta Laz’ lar vardır.Neticede Ceneviz,Bizans,Yörük,Oğuz kayı boyu üç ok obaları,Doğu Karadeniz’den gelen Laz lar burada yaşamışlardır. Akçakoca’da M.Ö. 1200 yılında Frik,M.Ö. 670 Lidya,M.Ö.395 te Roma pontos,M.Ö.1200 de Hitit ama bu kesin bilinmiyor bu kavimler yaşamışlardır 1878 yılında köyde 20 hane Gagavuz Türkleri vardır.Bunlar 1915 yılında buradan ayrıldılar.1878 yılında Osmanlı-Rus savaşında doğu karadeniz’den göçler olur,bu göçler bu köye gelerek yerleşirler.Daha sonra 1916 ve 1940 yılları arasında köye tekrar Doğu karadeniz’den göçler gelir.Köyün kurulmasında öncülük eden Hacı Ahmet Solak’tır.Köyde etnik grup göçü yoktur,köyde hep laz vardır ve hep lazca konuşulur.1935 yılında Batum’dan kaçak göçmen Gürcüler bu köye gelir,bunlar daha sonra Kirazlı Köyü’ne göç ederler.1878 yılında Lazlar takalarla Samsun,Sinop’a gelir ve yerleşirler fakat buralarda duramazlar karayolu ile Akçakoca’ya doğru gelirler.Yolda akrabalarını kaybedenler,hastalıklardan ölenler olur.Ayrıca Akçakoca’ya takalarla gelenler olur.Takalarla gelenler zengin,karayolu ile gelenler fakirdir.Köy 1915 Çanakkale Savaşı’ndan sonra daha fazla göç alır,köyde 1915 yılında sıtma hastalığından dolayı çok zayiat verir,Çanakkale Savaşı’na giden en az 30 kişi geri dönememiştir bu yüzden köy çok zayiat vermiştir.Köy kadınları bu suretle dul kalmışlardır. 1871 Arazi yoklama defterinde kaydı vardır.1877 Laz’ları bu köyde Merkez,Çay,Kotiller,Mekane,Cumayanı,Kazancı mahalleleri olmak üzere 6 mahallesi vardır,göçmen dağınık köy statüsündedir
 
AKARSULARI
Sarma deresi,Çay deresi  bu köyün eteklerinden geçerek Değirmen ağzından denize dökülür, bu dere Cumayanı bölgesine çok önem kazandırmıştır, su altı seviyeleri çok değişkendir,Pınar,ve kuyu suları faydalıdır ancak çok kireçlidir,serttir koli bakımından zengindir içilmesi mahsurludur,sıcak su ve göl yoktur
DAĞ VE TEPELERİ
 İncirlik sırtları eteğinde kurulmuştur,haciz tepesi ( 960) mt  kaplan tepesi( 1066) mt
JEOLOJİK DURUMU
 Eosen-Folişi,Muminitli Kalker mevcuttur.Dere ve vadi tabanları alüvyon,yamaçların büyük bir bölümü silis formasyonu,tepelerin üst kısmı da 3.derecede kumlu,çakıllı tabakalar halindedir.Depreme dayanaklı 3.bölgedir.Dağlar denize paralel uzanır.Paleozoik devre ve tersier arazilerde ibarettir.Eosen Folişi- Muminitli kalker toprağa sahiptir Jeolog Dr.Ervin Lan,Mühendis Zeki Erişir.
TURİZİM
Köye uzaktan bakış
Köy köydes yardımı ile modern hale getirilmiştir,yüksekte oluşu,havadar oluşu mükemmel görüntüsü ile güzel bir köydür.Köyde iki mağara vardır,bir tanesi insanların oyarak meydana getirdiği bir mağaradır,burası ibadethane olabilir,araştırılması gerekir.Yakınında Kırgız mezarlığı adı verilen mezarlık vardır,köyde Alemdar Ali ağanın mezarı bulunmaktadır.Çay mahallesinde bir adet alabalık çiftliği ile beraber restoran vardır,doğa yürüyüşü yapılabilecek yerdir Ahmet Dede türbesi ve piknik alanı çok meşhurdur .Cumayeri mesire yeri şehrin 4 km güney batısında Arabacı köy yolu üzerinde dedir etrafında asırlık çınarlar ,değirmen deresi kenarındadır.Oğuzların ÜÇ-OK koluna mensup  Kınık obaların  kurduğu
Kepenç,Ortanca,Göktepe,Kınık,Emirköy,Koçar,Koçulu,Aktaş,Arabacı,Kırgız Tahirli köyleri ile Yukarı ve Aşağı mahalle,Divanı Keramettin sakinlerinin Cuma namazlarını kılmak ,Pazar alışverişlerini yapmak için seçtikleri yerdir,Dere kenarında Horasanlı Secattin Kara Ahmet Dede burada bir Tekke kurmuştur,birde bir hamam,ve su değirmeni kurulmuştur,daha sonra bu tekke yıkılarak yerine Kestane kalaslarından hiç çivi kullanılmadan Çantı Cami yapılmıştır 15. yüzyılda,Caminin bahçesinde de kamelya yapılmıştır,o zamanın Ayanları burada istirahat eder,pazara ,cumaya gelen köylülerin eni yi sebze ve meyve yetiştirenlere ve at besleyenlere burada ödül verilirdi halk teşvik edilirdi,hamamda temizlik yapanlar,Pazar alışverişlerini bitirenler Cuma namazına muta kip köylerine giderlermiş,Cami bitişiğinde Kara Ahmet Dede türbesinde de ziyaretçiler,genç kızlara ocuklar,hastalar çeşitli dileklerde bulunurlarmış,türbede mum yakar,bez parçalarını bağlıyarak dilekte bulunurlarmış,Hıdırellez günü dere kenarında yemekler pişirilir dualar okunur yemekler yenirmiş,vaat edilen adaklar kesilirmiş bu adaklar aynı yerde yenirmiş,halkımız tarafından kutsal sayılan bu mesire yeri Akçakoca belediyesi tarafından temizlenmiş tadilatları yapılmış restoranı camisiyle beraber turizme muntazam bir şekilde hizmet vermektedir turistlerin uğrak yeri haline gelmiştir görülmeye değer bir mesire yeridir,1994 yılından itibaren de temmuz ayın ikinci haftasından itibaren Ahmet Dede anma haftası düzenlenmektedir,ayrıca her yıl bahar şenlikleri de düzenlenmektedir.Bir rivayete göre Sarma Deresi çok büyüktü,köyün güney batı kısmına gemiler denizden Sarma Deresi içinden Göktepe köyüne kadar girerler bu gemilerin bağlı bulunduğu yerin adı Sinaplı diye anılır.Burası bir iskeleydi.Ormanlarda kesilen ağaçlar buradan nakliye yapılırdı.Huni şeklindeki kayaları toprağa çakıp gemileri oraya bağlarlardı,bu kayalar  köyde daha sonra hocanın üzerine çıkarak ezan okunmasında kullanılmıştır,halen bu kayalar ahşap camii çevresinde mevcuttur.İstanbul Boğazı açılınca Karadeniz deniz suyu azalır Sarma Deresinde ki suda bu yüzden azalır.Şuan ki durum çok az akarsuyu vardır.Alemdar mezarlığında yatan Ahmet Dede lakaplı ermiş bütün diğer köylerin cenazelerine gidermiş,birgün köyde cenaze olur cenazeye gitmez annesini dikkatini çeker,anne Ahmet Dede’ye seslenir ‘’oğlum cenazeye niye gitmiyorsun’’ Ahmet dede annesinin elini tutarak cenaze evine gider tabutu açar bak anne ben bu domuzun cenazesini kılmam der gerçekten tabutun içinde domuz hayvanına benzeyen mevta vardır annesi korkar ve annesine seslenir ‘’anne bunun için ben bu domuzun cenazesini kılmam der’’ köylü şaşırır.Çünkü bu ölü çok kötü bir kişiymiş,herkese kötülüğü varmış.Bu yüzden Ahmet Dede’ye ermiş lakabını vermiştir.Ahmet Dede genç yaşta bekar iken ölür Alemdar mezarlığı içinde mevcuttur.Bunu bilen kişiler buraya ziyarete gelirler.Ethem Sarı bu ermişin mezarlığını restore ettirmiştir.Ethem Sarı ayrıca Alemdar Ağa’nın mezarlığında orijinal taşlarıyla restore ettirmiştir.Buraya ziyarete gelenler çoktur.Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden gelen talebeler burada tezlerini görmektedirler.Turizmi açısından çok önemli yeri vardır köyün tanıtımına buraların katkıları çoktur,tarihsel,doğasal olarak turizm için mükemmel bir köy konumundadır,ayrıca av turizmine açık olan, tatlı su balıkçılığı da yapılabilecek köy konumundadır,yine çay boyunca mükemmel ağaçların içerisinden doğa ve yürüyüş parkuru olarak değerlendirilmelidir,yine burada birkaç adet daha restoranların yapılıp buraların değerlendirilmesi sağlanmalıdır,turizm açısından çok zengin bir köy konumundadır.Sarma deresinin Göktepe köyü hudutları içerisinde şimdiki mantar üretim fabrikasının altındaki dere kıyısında Sinaplı mevkinde bir adet mağara vardır,bu mağaraya girilmiştir kapısı halen bellidir.Bilgi Ahmet Helvacıoğlu
CAMİLER
Köyün 2 Camisi vardır.Köy içindeki camii 1925 yılında yanmıştır,yerine1930 yılında yapılan camii, 200 cemaatli ahşap yapı,şerifesi yoktur,bu camii tarihi eserlere girdiği için yıkılmamaktadır .Evliya camisi 1820 yılında yapılmış ahşap,yapı 50 cemaatli,şerefesizdir,2003 yılında restore edilmiştir,,yanında Ahmet Dede türbesi vardır.
 
MEZARLIKLAR
Köyün girişinde yolun sağ ve solunda iki büyük mezarlık vardır.Bu mezarlıklar tarihi çok eskidir.12 dönüm mezarlıktır.2.mezarlık köyün güneyinde ki Evliya Ahmet Dede,Alemdar Ali Ağa mezarlığı diye anılır.Büyüklüğü 7 dönümdür.Burası Alemdar Ali’nin ölümünden sonra 1878 yılında oluşturuldu,buranın adı Sahra Mezarlığı’dır.İlk hastane burada kurulur,yaralılar burada tedavi edilir tekrar cepheye gönderilir,ölenler ise burada gömülür bu yüzden buranın adı Sahra Mezarlığı’dır.Bu mezarlığın önemi çok büyüktü.Ahmet Dede bu mezarda aynı zamanda köyün ermişidir.Cumayanı’nda ki Ahmet Dede ile Dede Dağındaki Ahmet Dede Kepenç Köyündeki Mehmet Dede kardeştirler.Cumayanı’ndaki Ahmet Dede eskici,Dede Dağı’ndaki Ahmet Dede çoban,Kepenç Köyü’ndeki Mehmet Dede reçber’dir.Köy civarında muhtelif yerlerde çeşitli mezarlıklarda vardır.Bu mezarlıklar Bitinya krallığına ait mezarlıklardır.Buralar kazıldığında çanak çömlek kiremit parçaları halen daha çıkmaktadır.Buraların üzerinde fındık bahçeleri mevcuttur.Kocabahçe fındıklığı,Asım Türkan,Yılmaz Gümüş,Ahmet Akan fındık bahçeleri vardır.Kavak mevkiinde de Asım Türkan’ın varislerinin bahçeleri vardır.Tepecik tepecik şeklinde mezarlıklar vardır.Bunlar halen köy içinde Hasan Türkan’ın evi bahçesinde 125 m2 lik büyüklüğünde Müslümanlara ait tapulu mezarlıklar vardır.Taşları kaybolmuştur,Mekane mahallesinde çakallara ait 2 parça mezarlık vardır.Çay mahallesinde Gündüzlere ait mezarlık vardır.Cumayanı’nda ayrıca Mustafa Şaban lakaplı bir zatta yatmaktadır.Göktepe Karyesi mezarlığıdır,gençliğine doyamayan Moskof keferesinden intikamını alamayan Alemdar ali ağa 1183 h. M.1787 Ahmetçioğlu Mustafa reis halilesi.Hamilini vaaz ederken evlatlarıyla bile şehitten vefat eden oğlu Hasan ve Hüseyin 1236 h. 1820 m Mezar taşlarındaki konular erkek mezar başlarına başlık,kadın mezarında süslemeler ön plandadır,erkek mezarlığında büyük sarıklı olanlar ulema ve paşaları,uzun külah üzerine sarık tasvirler,derviş ve tarikat şeyhlerini,sadece ince sarıklılar köy ağalarını,üstü geniş ve altı dar kavuk biçiminde olanlar yeniçeri ağalarını işaret etmektedir
EKONÖMİSİ
Mantar üretim fabrikası
TARIM:
HUBUBAT  :Buğday,Mısır
BAKLIYAT:Fasulye,Bezelye,Bakla,Soğan,Lahana,Marul,Pırasa,İspanak,Kaldırık,Patates Karalahana,Biber,Patlıcan
MEYVE       : Elma,Armut,Kestane,Ceviz,Üzüm,İncir,Dağ çileği,Muşmula,Ayva,Kızılcık,Kiraz
Ekonomisi Tarım ve Hayvancılığa dayanır.Köylü,bahçesinde yetiştirdiği sebzeleri Akçakoca pazarına götürür orada satar,kadınlar ev ekonomisine katkı sağlarlar.Artık günümüzde fındığın para etmemesi insanları başka işlere meşguliyetine zorluyor,., tavuk kümesi besiciliği olmasına rağmen kümes hayvancılık da yok olmaya yüz tutmuştur.Köyde eskiden kesif ormancılığı yapılıyordu ama şu an kanunlar buna el vermiyor, Köyün erkekleri sanayi bölgelerine çalışmaya giderler,nakliyatçılıkla uğraşanlar vardır,artık köylü son zamanlarda endüstri kollarına yönlenmiştir,köydeki dokuma tezgahları da munkariz olmuştur,köyde hiçbir sanayi kuruluşu yoktur veriyor .  Tarımsal üretim içerisinde bitkisel üretim, özellikle fındık üretimi ağırlıklı yer tutmaktadır. Fındık üretimi dışında kasaplık tavuk üretimi, büyükbaş hayvan üretimi, , arıcılık,  mantar üretimi önemli tarımsal faaliyetler arasındadır
 
HAYVANCILK
Az sayıda Koyun,Sığır,Tavuk,,Arıcılık yapılmaktadır,her evde hemen hemen sağman inek mevcuttur,süt besiciliği yoktur süt mandıra üretim tesisleri yoktur,köylü kendi süt mamüllerini kendisi yapardı ama maalesef büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde düşüş yaşanmıştır.köyde kaz,ördek,tavuk  vardır,tavuk kümesçiliği canlılığını yitirmiştir
 
ORMANCILIK
Çam,Kayın,Meşe,Kestane,Gürgen,İhlamur,Kavak,Çinar,Defne,Kocayemiş,Muşmula,Ayı üzümleri,Orman gülleri,Yer gülü,Erica ağaçları,Erelti otu,Çoban püskülü diye orman ürünleri var  .Eskiden devlet orman arazisini talan edip fındık ekimi yapılmıştır,son zamanlarda orman kanununa göre kesif ormancılığı yapılmamaktadır orman işletme şefliği tarafından bölge kontrol edilmektedir,köyde hızar makinesi yoktur Orman alanı seviyesi düşüktür % 7 gibi
AVCILIK
Bölgede göçmen kuşlara daha çok raslanmaktadır,Sarıkuş,Çulluk,Bıldıcın,Ördek,Üveyikördek,Kaz,Kuğu,Tarakçın,Karakçun,Sığırcık,Bozbakal,Karabakal bulunur.Son zamanlarda,gerek ilaçlama gerek yanlış avlanma neticesinde çok azalma olmuştur. Ördek,Çulluk avı çok meşhurdur.Çevredeki daimi kuşlar Kestane Kargası,Çulluk,Ördek,Üveyik,Sığırcıktır.Tavşan,Çakal,T ilki,Domuz, Ayı,Su samuru,Kunduz,Geyik,Karaca vardı ne yazık ki bunlara da az rastlanmaktadır.Domuz avı devamlı yapılmaktadır.Köydeki devamlı hayvanlar Domuz,Ayı,Kurt,Tilki,Çakal dır.
EVLERİ
Evler genellikle bahçe içinde olur.Avlu,avlu ağla çevrilidir çünkü meyve sebze yetiştirilir, ,okul ve cami yanlarında evler yapılmıştır,az dağınık meskenlerde cepheleri sokak tarafına doğrudur Arabacı köyü gibi,Mısır ziraatı çok olduğu için her evin yanında hemen hemen 1 adet serender yapı vardır,ahırlar evler uzaktadır,ahır ile samanlık yan yanadır
 
SPOR
 
Gökspor Futbol Kulübü
 
 BÖLGESİ:SAKARYA
İLİ:DÜZCE
İLÇESİ:AKÇAKOCA
KÖYÜ:GÖKTEPE
KURULUŞU:16-10-2008
FORMA RENGİ:MAVİ-BEYAZ
KÜTÜK NO:81-006-090
ADRES:Göktepe köyü -Akçakoca
TELEFON:03806116200  05327059225
BAŞKAN:Gökhan Necati Solak
WEB: WWW.GOKSPORKULUBU.COM
E-POSTA:GOKSPORKD@HOTMAİL.COM
İLK KURUCULAR:ALİ TÜRKAN,ŞÜKRÜ KAZANCI,AHMET SOLAK,ETHEM SARI,ALİ GÜNDÜZ,REŞAT GÜNDOĞAN,CEMAL YILMAZ,VASFİ ZORLU
FAALİYETİ:FUTBOL
Köyde spora ilgi büyüktür .1956 yılında gayri federe olarak kurulan Gökspor kulübü forma rengi mavi-beyaz olarak tarihe geçmiştir.Kurucuları Ali Türkan ve Şükrü Kazancı dır.1963 yılında federe olarak Bolu amatör kümede yıllarca mücadele etmiş,daha sonra maddi imkansızlık nedeni ile kapanmış.Bu arada Göktepe olarak kulüp ismini değiştirmiştir.3-4 yıl sonra kulüp tekrar Gökspor ismini alarak Bolu amatör liginde müsabakalara devam etmiştir.1980 yılında Bolu amatör futbol şampiyonu olur Manisa’da bölgeler arası şampiyonaya katılır.1985 yılında kulüp ilgisizlik ve maddiyatsızlıktan dolayı tekrar kapanır.2008 yılında tekrar kurulan Gökspor Düzce 2. amatör futbol liginde mücadele etmektedir.Kurucuları Erkin Gündoğan ve Hakan Akdoğan’dır.Forma rengi mavi-beyazdır.Ayrıca alt yapı oluşturularak ileriye dönük atılımlıda yapmıştır,diğer amatör branşlarda sportif faaliyetleri vardır.Bunlar güreş ve voleyboldur.Bu branşlarda Bolu ilinde başarılar elde etmiştir fakat maddi imkansızlıklardan dolayı bu branşlarda kapatılmıştır.Köyde bayramlarda güreşler yapılırdı bu güreşlerde şuanda yapılmamaktadır.Ayrıca eskiden Kınık köyü ile beraber bayramlarda güreşler düzenlenirdi fakat şimdilerde yapılmamaktadır,birinci gün Kınık,ikinci gün Göktepe,üçüncü gün Balatlı,dördüncü gün Beyörende yapılırdı
ALT YAPI BİLGİLERİ
Taşımalı eğitim sisteminden faydalanmaktadır,içme suyu,kanalizasyonu,elektriği,telefonu,ptt acentesi,2 adet camii vardır.2 km lik yol asfaltlanmıştır,1 km lik köy yolu genişletmesi yapıldı,1700 m² lik kilitli parke taşı döşenmiştir,sağlık ocağı sağlık evi yoktur,ancak mobil sağlık sisteminden faydalanıyor,kültür mantarı kooperatifi vardır,ilk ilkokul 1942 de açıldı,Fiskobirlik üye sayısı :236 dır.1871 Birinci yoklama defterinde 1922 Bolu sallanamesinde  kaydı vardır,yerli,az dağınık köy statüsündedir,1935 de-281,1940 de-354,1945de-329,1950 de-396,1955 de-340,1960 da-328,1965 de-353 1997 de nüfusu vardır,tarla alanı yok,fındık alanı 4.371 ormanlık alanı 329 dönümdür % 93 fındıklık teşkil eder % 7 si orman teşkil eder.Göktepe köyü gençlik ve spor kulübü,Ahmet Dede camii yaptırma ve yaşatma,köy camii yaptırma ve yaşatma derneği vardır
İSTİKLAL SAVAŞINA KATILANLAR
 
GAZİLER:1-Ali Gümüş-Ahmet                                       D.1889
                    2- Mustafa Gümüş- Ahmet                             D.1896
                    3- Mehmet Gümüş                                          D.1901 .
                         Ahmet Gümüş 3 çocuğunu askere vermiştir.
 ŞEHİTLER:  Mithat Sarı                   Çanakkale savaşı  D.1895-Ö.1915
                        M.Ali Zorlu                  Balkan harbi         D.1890. Ö 1912
                        Hasançavuş Türkan      Düzce  Çerkez Ethem isyanında Yüzbaşı iken Düzce’de
Şehit olmuştur naaşı şimdiki Düzce Atatürk parkına gömülmüştür,munkariz olmuştur.
   Çanakkale Savaşında köyden 32 tane şehit vardır.Bunlar ismini tespit edemedim.
ARABAYLA CEPHANE TAŞIYANLAR: Hüseyin Solak, Hüseyin Beşiroğlu araba ile cephane taşımışlardır.
ABAZA İSYANINDA MUSTAFA TÜTÜNCÜ ÇETESİNE KATILANLAR
Mustafa efendi 1920
18.19. YÜZYILDA TEMETTUT DEFTERİNDEKİ DURUMU
Temettuat defterinde kaydı bulunmamaktadır.
 
KÖYE İLK GELEN SÜLALELER
 
Köyün ilk kurucuları Sercanlar 3 hane olarak yerleşmişlerdir
1-AĞALAR                                        YERLİ
2-AKMEMETLER                             YERLİ           AKÇAKOCA  YUKARI MAH. GÖÇ.          
3-ASLANOĞULLARI                       ARTVİN       ARHAVİ
4-AZİZOĞULLARI                           YERLİ           AKÇAKOCA  YUKARI MAH.GÖÇ.
5-AŞIKKAHYALAR                         YERLİ
 6- BAĞDATLIOĞULLARI              ARTVİN        ARHAVİ
 7-BAŞKÖYLÜLER                          ARTVİN        ARHAVİ                     
 8- CAMSUKOĞULLARI                 ARTVİN        ARHAVİ                  
 9-ÇAKIROĞULLARI                      YERLİ
 10-EMİNLER                                   YERLİ
 11- KAHRAMANOĞLU                  TRABZON     OF                               
 12- HOBİNALAR -CESUR              RİZE
 13-GÜMÜŞLER                               YERLİ
 14-ZORLU                                        YERLİ
 15-KAYMAKÇILAR                       YERLİ                SÜLALE YOK OLDU
 16-ÖMERAĞALAR –SERT            YERLİ
 17- SERCANLAR –GÜNDÜZ        ARTVİN             ARHAVİ
 18-ŞAKİRLER                                 YERLİ
 19- TAZELER                                  YERLİ
 20- SARI                                           ARTVİN             ARHAVİ           BAŞKÖY
 21- HASANÇAVUŞ -TÜRKAN      ARTVİN             ARHAVİ                                   
 22-BAYRAKTAR                            ARTVİN             ARHAVİ
 23-TUNCAY                                    ARTVİN             ARHAVİ            BAŞKÖY                      
 24-KAZANCILAR                           ARTVİN             ARHAVİ            ORÇİ
 25-KOYUNCULAR                         ARTVİN             KEMALPAŞA    KİSSE  (SUNDURA)
 26-ÇAKALLAR                               ARTVİN             ARHAVİ                       
 27-ÇETİNLER                                  ARTVİN            ARHAVİ                                   
28-ŞEN                                              ARTVİN             ARHAVİ
29-KARACAN                                  ARTVİN             ARHAVİ
30-AYDOĞAN                                 ARTVİN              ARHAVİ                        
31-BEŞİROĞLU                               TRABZON          OF
32-EREN                                          YERLİ
33-DEMİRCİOĞLU                         GÜRCİSTAN       BATUM    BİR KISMI MELENAĞZINDA BULUNMAKTADIRLAR
34-TAŞKIN                                      YERLİ
35-TOPUZLAR                                YERLİ
36-TOPÇULAR                                YERLİ
37-GÜNDOĞAN                              ARTVİN              ARHAVİ            PAPİLAT
 
Koyuncular Hopa dan  Batum Sohumi’ ye göç giderler 1935 yılında tekrar Hopa’ ya geri gelirler 1937 yılında da Akçakoca’ ya göç gelirler,Kazancılar ve Koyuncular dayı hala çocuklarıdır,Kazancılar sayesinde Koyuncular Akçakoca’ya gelmişlerdir.Kazancılarda Arhavi’den gelmişlerdir.
 
KÖYDE BAZI YER ADLARI
Baldırman tepesi,Basamaklı altı,Bağılı,Belen( köy meydanı) Cumayeri ( Emirköy) Falyanı ( su havzası) Kalyoncu pınarı,Koca oluk ( Kepenek değirmeni) Koçalı ( çok eski yerleşim yeri,demirci kalıntıları ) Mesken yolu,Nalbant tarlası,Sinoplu köprüsü,Türbe yanı,Vakıf yolu,Yarış bayırı
NOT: Katkılarından dolayı değerli büyüyüm emekli öğretmen Ethem Sarı ağabeyime çok teşekkür ediyorum
Kaynak
Coğrafi bölgesi    : İbrahim Tuzcu
Köyün ismi          : Ethem Sarı,Vikipedi özg.ansk.,Akç .K.Sitesi,Derl.İbrahim Tuzcu
Tarihi yerler         : Ethem Sarı,Akç .K.Sitesi,Derl.İbrahim Tuzcu
Coğrafi durumu   : Kenan Okan,Şükrü Dönmez,Mustafa Kocadon,,Derl.İbrahim Tuzcu
Cami ve Mez.      : Kenan Okan,Ethem Sarı,Derl.İbrahim Tuzcu
Turizm                 : Akç .K.Sitesi,Ethem Sarı,Vikipedi özg.ansk.Sitesi,Derl.İbrahim Tuzcu
Ekonomi              : Kenan Okan,Şükrü Dönmez,Mustafa Kocadon,Vikipedi özg.ansk,Sitesi ,İlçe Tarım Md,Akç.K.Sitesi,Derl.İbrahim Tuzcu
Kültür                  : Vedia Emiroğlu,Ethem Sarı,Recai Özgün,Akç ,K.Sitesi,Kenan Okan,Şükrü Dönmez,Vikipedi özg ans.Sitesi ,Görsel yay.s.4,Derl.İbrahim Tuzcu
Spor                     : İbrahim Tuzcu
Köyün alt yapısı  : Akç .K.Sitesi,Vikipedi özg.ansk.Sitesi ,Mustafa Kocadon,Derl.İbrahim Tuzcu
İstiklal savaşı       : Şükrü Dönmez,Geltag net
Sülaleler               ; Hüsamettin Kaya,Ethem Sarı,
Derl.İbrahim Tuzcu
HASAN ÇAVUŞ KÖYÜ
Hasançavuş köyü
 
COĞRAFİ BÖLGE    : Karadeniz bölgesi
İLİ                                : Düzce
İLÇESİ                        : Akçakoca
KAYMAKAM             : Yasin Öztürk
TELEFONU                 : 03806114001
B.  BAŞKANI              :  Cüneyt Yemenici
TELEFONU                 : :  03806114002    
KÖY MUHTARI        : Abdulhamit Erdem
TELEFONU                : 05325671953  EV- 03806286250
POSTA KODU            : 81650
NÜFUSU                      : 156 HANE ,518 NÜFUS VARDIR.
ESKİ MUHTARLAR :  2013-ABDULHAMİT ERDEM,2009 DE-ABDÜLHAMİT ERDEM,2004-EROL ARAS,1999-D.ALİ KAR,1994-YILMAZ ALTAY,1989-YILMAZ ALTAY
COĞRAFİ DURUMU :Düzce’ ye 55 km,Akçakoca’ ya 10 km uzaklıktadır,. 4193 dekar fındıklık,47 dekar ormanlık alanı vardır.Kalkın,Nazımbey,Melenağzı komşu köyleridir.Koordinatları Akçakoca’nın Batısında E-41.058,B- 31.01,Rakım 112 mt
 
TARİHİ
1204 yılında 4. Haçlı orduları Türkiye’ye gelirler Karadeniz kıyılarında bazı memleketler kurdular bunlardan bir taneside Akçakoca’da Ceneviz kalesidir,fakat daha sonra ,1261 yılında Latin imparatorluğu çökünce tekrar Ceneviz kalesi Bizanslıların eline geçti, 1204-1261 yılında Cenevizliler ve Bizanslılar,Akçakoca’ya gelirler bazı köyler kurarlar,bunlardan bir taneside Hasançavuş köyüdür..Buraya daha sonra 1243 yılında,Kastamonu’dan Moğol baskısından ve yenilgisinden sonra 130.000 kişi Oğuz kayı boyu üçok obaları batıya göç yapar bunlardan bazıları Akçakoca’ya gelirler bu Ceneviz ve Bizanslıların kurdukları köylerin yanına yerleşirler,fakat buraları talan ederler zarar verirler bunlardan bıkan Cenevizliler İmparatora şikayet eder ve İmparatorda o sıralarda Romanya’da Dobruca’da bulunan Gagavuz Türklerinden silahşör obaları buraya getirtir ve yerleştirir buraların güvenliğini sağlar ve bu kavimler yıllarca iç içe yaşarlar.Ayrıca Osmanlı-Rus savaşından bıkan Doğu Karadeniz den Laz ve Hemşin,Çerkez halkı batıya göç eder Akçakoca’ya gelir bazı köylere yerleşirler bunlardan bir taneside Hasançavuş tur.Neticede burada Cenevizli,Bizanslı,Gagavuz Türkleri,Oğuz kayı boyu üçok obaları,Doğu Karadenizden gelen Hemşin,Laz,Çerkez bu kavimler burada iç içe yaşamışlardır. Akçakoca’da M.Ö. 1200 yılında Frik,M.Ö. 670 Lidya,M.Ö.395 te Roma pontos,M.Ö.1200 de Hitit ama bu kesin bilinmiyor bu kavimler yaşamışlardır. 1877 yılında Rus-Osmanlı Savaşından dolayı  doğu Karadeniz ve Kafkasya’dan göç alır.Rusya’nın NOVRESSKY limanından köhne vapurla buldukları her türlü teknelerle batı Karadeniz’e doğru göçe başlarlar.Samsun,İnebolu en son Akçakoca Çuhalı İskelesi’ne gelirler.Günlerce gemilerde aç susuz kaldılar,deniz tutması ve tifo hastalığına yakalanıp çok zayiat verdiler.Akçakoca İskelesine çıkanlardan ölenlerin 2 yerde mezarı yapıldı.Bugünkü Mustafa Açıkalın Okulu ve Huzur Evi arasında gömüldüler birde müftülük binasının olduğu yerde gömüldüler.Yeniden sağlıklarına kavuşan Çerkez aileler Düzce kazasına gittiler,bir kısım Akçakoca’da kaldı.Bunlar daha sonra Hasan Çavuş Köyü’ne yerleştiler.Köy Çerkes ,Circasse,Kirkas,Çerkis ve Çerkez olarak anılırlar.Abasg-Karket dilleri Adige Ubi ve Abhaz lehçeleri olmak üzere 3’e ayrılır.Çerkezler köy kabile şeklinde yaşarlar.21 mayıs 1864 günü TUABSE’ye yakın Acepsu dere kenarında KBAADE ile intihar savaşı denilen mevkide Ruslarla karşılaşan son Adige fazla Dağlı ve Kırımlı hunharca ve vahşice kullanılan nefatlarla yurtlarından sürüldüler.270 yıl süren Kafkas harpleri son buldu.1864 göçünde 3milyon Çerkez nüfusu Anadolu’ya göçünden dolayı azalmışlardır.Karaburun mahallesinde Bizans döneminde kurumlu 1 iskele vardı,bu iskele çevre köyleri kullanıyorlardı.Dere içinde Ebir kilise tabanı bulunmuştur çünkü burada Protestan kilisesi vardı.Kilise civarında ki cami mezarlıklarla birlikte münkariz oldu.Halen kiliseye ait ayazma kalıntıları bahçe içinde bulunmaktadır.Burası Bizanslılara ait iskan yeriydi..Köy Göçmen köydür,Kafkasya,Rize,Pazar,Trabzon’dan çok göç almıştır.Merkez ve Karaburun mahallesi vardır.Köyün diğer adı Çerkezköy’dür.
 
KÖYÜN İSMİ NEREDEN GELİYOR:
Daha önce Bizanslılar,Cenevizliler, Manav Türkleri vardı,1864 yılında buraya Çerkezler gelir.Köye ilk gelen Hasan Çavuş Efendi bu köyün kurulmasında öncülük etmiştir ,Hasan çavuş Akçakoca’dan buraya gelir burayı kendi memleketlerindeki yere benzetir buraya yerleşmeye karar verir çok uğraş vermiştir,tekrar geriye dönerek şimdiki huzur evin yanında bulunan akrabalarını alarak buraya gelir, buradaki evlerin yapımında da çok emeği geçmiştir.Bundan dolayı köye akrabaları Çerkez köy olan bu köye atalarının ismi Hasan çavuş ismini  bu köye vermişlerdir,burada manav  Türkleri ile beraber yaşamışlardır. Çerkezler Düzce’de akrabalarının bulunduğunu öğrenirler  ve göçü Düzce ye taşırlar,artık burada 2-3 aile kalmıştır,daha sonra köye ilk önce 1878 yılında Karadeniz’den Rize Fındıklıdan İnceoğluları,Karoğulları,Fırıncılar ( Ergünler ) Yakupoğulları gelir buraya yerleşirler,daha sonra 1916 da 2 ci göçte yine Karadeniz’den göç gelir merkez mahalleye yerleşirler,daha sonra Rize Ardeşen Öce ( şimdiki Yeniyol ) köyünden Hasan Altay 1929 yılında Akçakoca’ya vapurla Karaburun iskelesine gelir,daha önceleri buraya yerleşen Yakupoğulları’ndan olan şimdiki Alas sülalesi nin yanına gelir,bunlar akrabadırlar bunlarda merkez mahalleye yerleşirler,daha sonra sahile inerek buraya yerleşmişlerdir,köye daha sonra Trabzon,Giresun,Ordu’ dan göç gelir merkez mahalleye yerleşirler,bunlar yıllarca hep birlikte yaşamışlardır,fakat köyde manav Türkleri ve Çerkez kalmamıştır.Bu köyde Hemşin ve Laz lar da vardır,yalnız buraya gelen Çerkezlerden 2-3 aile kalmıştır.Köy göçmen karışık dağınık köy statüsündedir
 
TARİHİ YERLERİ
Köy içinden görüntü
Karaburun mahallesinde Bizans döneminde kurulmuş bir iskele vardı,bu iskele çevre köyleri kullanıyorlardı.Bu iskele buraya çok önem kazandırmıştır,ormandan kesilen keresteler buradan nakliye yapılıyordu ,yolcuların nakliyesi buradan yapılıyordu,Osmanlıda son zamanlarda bu iskeleyi kullanmıştır,fakat bu iskele 1960 yılında yıkılmıştır.Dere içinde Ebir kilise tabanı bulunmuştur çünkü burada Protestan kilisesi vardı..Kilise civarında ki cami mezarlıklarla birlikte münkariz oldu.Halen kiliseye ait ayazma kalıntıları bahçe içinde bulunmaktadır.Burası Bizanslılara ait iskan yeri idi .Deniz ticaretini buradan yapan Bizanslılar burayı çok kullanmışlardır,cami bahçesi içerisinde birde hamam olduğunu söyleyen Ayhan Altay ağabeyim son yıllara kadar bu hamamın olduğunu hayvanlarını burada suladığını bize anlatmaktadır,ayrıca Karaburun tam ucunda sağ tarafta ormanlık arazide tepede Osmanlı-Rus savaşında Ruslara karşı yapılan makineli mavzer silahı  ile karşılık vermek için ve gözetlemek için bu uçta tepede bir adet dehliz bulunmaktadır bunların eşleri Çayağzı köyü ve Ayazlı mahallesindedir,bu dehlizin bulunduğu yerde ayrıca Osmanlıya ait karakol askeri kışlası olduğu  sık sık buraya hayvanları otlatmaya gittiğinde buradaki askerlerin   Ayhan Altay ağabeyime yemek verdiklerini,bu kışlanın 1935 yılında kapatıldığını Ayhan ağabeyimiz bizlere anlatmaktadır.Ali Örs ün olduğu bakkal’ ın yanında 5 adet  çok büyük 150 yıllık Karaağaçlar vardı burada hıdırellez şenlikleri ve güreşler buralarda yapılırdı,bu ağaçlar 1955 yılında kesilmiştir,bundan dolayı Karaburun’a eskiden Karaağaç dibi denirdi,1955 yılından sonra Karaburun denilmeye başlanmıştır.1948 yılında Karaburun iskelesinden Melenağzın’a bir gün sandalla giderler dönüşte sandal alabora olur ve sandaldan 2 kişi boğulur yalnız bu boğulan yeni gelindir,bunun kundaktaki çocuk boğulmaz kendiliğinden deniz dalgaları sahile kundağı atar boğulmaz bu dikkat çekmiştir.bu çocuk ismi Mehmet tir soy ismini hatırlayamadık bu zat şimdilerde ölmüş Hasançavuş mezarlığındadır.1942 yılında Karadeniz’de bir alman gemisi Ruslara esir düşmemek için denizaltını batırırlar burası da Karaburun açıklarıdır,bir gün sabah hayvanlarını otlatmaya çıkartan Ayhan Altay ağabeyim bir bakar şaşırır çünkü şuandaki  Mehmet Tural ‘ın  olduğu yerde 3 adet askeri çadır kurulmuş askerler var yanlarına gider fakat ne konuştuklarını anlamaz,aklına abisi gelir merkez mahalleye gider abisi o zaman Bursa’da  şube binbaşısıdır o sırada ( M.Ali Altay ) köydedir buna danışır askerlerin yanına giderler ve abisi askerlerle anlaşır,askerler denizaltıyı batırdıklarını anlatırlar,M.Ali Altay bu durumu Akçakoca’ya bildirir ve bu askerleri öküz arabalarıyla yaya Akçakoca’ya teslim eder ,giderlerken Paşalar ,Kalkın dan geçerken hep birlikte marşlar okurlar bunları bu köylülerde şaşkınlıklarla izlerler oradanda bu Almanlar Ankara’ya gönderilir,bundan dolayı M.Ali Altay Bursa’da iken devlet mükafatlandırmıştır.
AKARSU VE DERELERİ
Köyde tek dere vardır ismi Karadere’ dir,köy içinden çıkar Nazımbey’den Melen ırmağına akar Hemşin köyünden çıkan Cırazlı dere Karaburun mahallesinden denize dökülür,su altı seviyeleri çok değişkendir,Pınar,ve kuyu suları faydalıdır ancak çok kireçlidir,serttir koli bakımından zengindir içilmesi mahsurludur,sıcak su ve göl yoktur
DAĞ VE TEPELERİ
 Ordulu Dağı eteklerinde kurulmuştur,Yörük tepesi 960m.
JEOLOJİK DURUMU
 Eosen-Folişi,Muminitli Kalker mevcuttur.Dere ve vadi tabanları alüvyon,yamaçların büyük bir bölümü silis formasyonu,tepelerin üst kısmı da 3.derecede kumlu,çakıllı tabakalar halindedir.Depreme dayanaklı 3.bölgedir.Dağlar denize paralel uzanır.Paleozoik devre ve tersier arazilerde ibarettir.Eosen Folişi- Muminitli kalker toprağa sahiptir Jeolog Dr.Ervin Lan,Mühendis Zeki Erişir.
TOPRAK YAPISI
Topraklar kırmızı kahverengidir.Toprak asitli,kireci azdır,topraklar erozyona maruzdur.Potas ve fosfor bakımından fakirdir,tuz oranı normaldir.Saha umumi olarak pedojenez bakımından genulik safhasındadır.Toprak killi ve tınlı kıvrıntılı karakterdedir.
 
TURİZM
Karaburun plajı
İlçemiz turizmin yoğunlaştığı en önemli plajlarımızdan birinin bulunduğu otel,pansiyon,restoran,kefelerin olduğu bir yerdir,plajı ile ünlü olan bir köydür,  dinlenme ve eğlence yerleri mevcuttur
Karaburun Köyü
Gözün alabildiğince uzanan geniş, bakir kumsallı plajlar, gerisinde kamp alanları, ekonomik fiyatlı kır lokantaları, gölgeli piknik alanları ilk dikkat çeken özellik olarak görünüyor. Bir zamanlar başta Alman turistler olmak üzere karavan ve çadır turizmin en gözde tatil yerlerinden biri olan Karaburun, günümüzde daha ziyade yerli turistlere hizmet veriyor. Köy meydanına gelince ortama çok çabuk alışıyor, her yeri bir çırpıda görebiliyorsunuz. Uzun boylu ağaçlar altında ki minik parkta dinlenme molası verirken, her iki yana uzanan kumsal denize girenleri ağırlıyor. Açıklarda insana dost yunus balıkları sırt yüzgeçlerini göstererek çeşitli oyunlar yaparken ilgi odağı olup, sahillerin güvenli olduğu konusunda mesaj veriyorlar. Kıyıdan itibaren 100 metre boyunca sığ olan deniz, dalga olsa bile yüzenleri olumsuz etkilemiyor. Geniş alanda kamp yerleri, diskotek, bar, çay bahçesi, iki içkili, bir içkisiz lokanta, gelişmiş olan ev pansiyonları ihtiyaçları karşılamaya yetiyor. Mayıs ayında başlayan mevsim Kasım ayına dek tatil izni veriyor. Karaburun sahilinde denize paralel devam ettiğimiz yolun sonunda Melenağzı Köyü ile karşılaşıyoruz. B.Melen Çayının denize kavuştuğu bu bölgede, balıkçı tekneleri canlı renkleriyle, toprak renkli çaya renk katıp süslüyorlar. Dokuz Değirmen köyünden başlayan rafting katılımcılarının bitiş noktası olan Melenağzı mevkiinde bulunan köprü, çayın her iki yanını ve çevreyi seyir için imkan verirken, piknik yapmaya elverişli alanlar, pansiyon ve bahçeler göz okşuyor. Yöre halkı fındıkçılıkla uğraşıyor ve balıkçılıkla geçinenler uygun yerlere bıraktıkları ağlara az da olsa kefal balıkları doluyor.Akçakoca merkezine 10 km. uzaklıkta ve Melenağzı yolu üzerindeki Karaburun Köyü ve Plajı hem kumu hem de sahili ile en az Melenağzı kadar keyifli bir plaj. Bu bölgedeki ev- pansiyonların mimarisi de çok sevimli. Çok rağbet gören köy gerçekten şanslı. Hem doğal güzellik açısından çok zengin hem de tatilin keyfini çıkartmak isteyenlere yeme-içme, konaklama, dinlenme ve deniz banyosu için çok uygun ve güzel alternatifler sunabiliyorlar.Burada bulunan Besim Kar a ait banklow tipi yazlık villalar ve siteler,Ali Sakarya,Hasan Güngör,Ercan Altay,Ali Örs,Fatih Çınar,Tuncay Altay,Taşkın Altay,Cengiz Altay, Nurettin Kar bu arkadaşlarım burada turizme çok katkıda bulunmaktadırlar,köyün tanıtımında öncülük yapmaktadırlar,buralardaki pansiyon,disko,restoran,kafeterya gibi işletmeler bunlara aittir,ekonomik açıdan köye katkıları büyüktür.Buraya biraz daha önem verilirse buranın turizm açısından daha büyüyeceğini ümit ediyorum.Turizm ve tanıtma derneği burayı unutmamalı buraya gereken imtiyazı göstermelidir.Merkez mahallesi bir tepede kurulmuş denizi burada rahatlıkla görmek mümkündür,buradaki otantik evleri,görmeye değerdir.
CAMİLERİ
Köyde 2 adet cami vardır,merkez mahalledeki cami, burada eski cami vardı bu yıkılarak 1910 yılında tuğla yapıdan tek Şerifeli 150 cemaatli bir yapıdır.Diğeri ise Karaburun’daki cami 1968 yılında tuğla yapı tek şerefeli,100 cemaatli,tuğla yapıdır köylü kendisi yapmıştır arazisini Enver Alas vermiştir
MEZARLIKLAR
Köyde 2 adet mezarlık vardır 1 cisi köyün tam içindedir camiye çok yakındır,2cisi ise karşı köy mezarlığıdır,2 mezarlıkta  kullanılmaktadır 1cisi ise Çerkez aileleri mezarlığıdır.Eski köy munkariz olunca köyün kendine ait mezarlığı vardır,bu mezarlıkta,Rize’den 3 ay da 3 çocukları ile Akçakoca Karaburun mahallesine gelir,burada ölür ve gömülür Fatma Örsoğlu D.1883-Ö.1978 dir. Mezar taşlarındaki konular erkek mezar başlarına başlık,kadın mezarında süslemeler ön plandadır,erkek mezarlığında büyük sarıklı olanlar ulema ve paşaları,uzun külah üzerine sarık tasvirler,derviş ve tarikat şeyhlerini,sadece ince sarıklılar köy ağalarını,üstü geniş ve altı dar kavuk biçiminde olanlar yeniçeri ağalarını işaret etmektedir
 
EKONOMİSİ
TARIM:
HUBUBAT:Buğday,Mısır,
BAKLIYAT:Fasulye,Bezelye,Bakla,Soğan,Lahana,Marul,Pırasa,İspanak,Kaldırık,PatatesKaralahana,Biber,Patlıcan
MEYVE       : Elma,Armut,Kestane,Ceviz,Üzüm,İncir,Dağ çileği,Muşmula,Ayva,Kızılcık,Kiraz
Ekonomisi Tarım ve Hayvancılığa ,Turizme dayanır.Artık günümüzde fındığın para etmemesi insanları başka işlere meşguliyetine zorluyor,,yalnız sağman inekler vardır,., tavuk kümesleri olmasına rağmen kümes hayvancılık da yok olmaya yüz tutmuştur..Köyün erkekleri sanayi bölgelerine çalışmaya giderler,nakliyatçılıkla uğraşanlar vardır,artık köylü son zamanlarda endüstri kollarına yönlenmiştir,,köyde hiçbir sanayi kuruluşu yoktur.,fındık bahçesinin gelişmesi buraya ayrı bir önem kazandırmıştır. Köyde turizme çok ağırlık verilmiştir ,pansiyonculuk  çok iyidir İlçemizde tarımsal üretim içerisinde bitkisel üretim, özellikle fındık üretimi ağırlıklı yer tutmaktadır. Fındık üretimi dışında kasaplık tavuk üretimi, büyükbaş hayvan üretimi, balıkçılık, arıcılık,  mantar üretimi önemli tarımsal faaliyetler arasındadır..Karaburun mahallesi turizm açısından çok zengindir ekonomik açıdan köye fazla miktarda katkı saylamaktadır,turizm açısından zengin olan bir köy statüsündedir.Maden direkleri dışında ,Bolu Adapazarı’nda ,Düzce’de yetişen buğday,kavun,karpuz gibi toprak ürünleri manda ve öküz arabalarıyla deniz sahiline getirilir buradan da deniz yoluyla gelen gaz,ve tekel maddeleri aynı arabalarla taşınırdı,sahilde bulunan depolarda bu mallar stoklanır dı zaman içerisinde tuz ve benzeri şeyler şehir ve kasabalara sevkiyatı yapılırdı,ayrıca deniz yoluylada sandallarla başka şehirlere sevkiyatı yapılmakta idi.
HAYVANCILK
Az sayıda Koyun,,Sığır,Tavuk,Arıcılık yapılmaktadır,her evde hemen hemen sağman inek mevcuttur,süt besiciliği yoktur süt mandıra üretim tesisleri yoktur,köylü kendi süt mamüllerini kendisi yapardı ama maalesef büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde düşüş yaşanmıştır. Deniz balıkçılığı da yapılmaktadır,ayrıca tavuk kümesleri vardır
 
ORMANCILIK
Köy içinden görüntü
Çam,Kayın,Meşe,Kestane,Gürgen,İhlamur,Kavak,Çinar,Defne,Kocayemiş,Muşmula,Ayı üzümleri,Orman gülleri,Yer gülü,Erica ağaçları,Erelti otu,Çoban püskülü diye orman ürünleri var 3465 dekar ormanlık vardır,.Eskiden devlet orman arazisini talan edip fındık ekimi yapılmıştır,Köyde ormanlık alanı seviyesi düşük seviyededir% 8 gibi
AVCILIK
Bölgede göçmen kuşlara daha çok raslanmaktadır,Sarıkuş,Çulluk,Bıldıcın,Ördek,Üveyikördek,Kaz,Kuğu,Tarakçın,Karakçun,Sığırcık,Bozbakal,Karabakal bulunur.Son zamanlarda,gerek ilaçlama gerek yanlış avlanma neticesinde çok azalma olmuştur. Ördek,Çulluk avı çok meşhurdur.Çevredeki daimi kuşlar Kestane Kargası,Çulluk,Ördek,Üveyik,Sığırcıktır.Tavşan,Çakal,Tilki,Domuz, Ayı,su Samuru,Kunduz,Geyik,Karaca vardı ne yazık ki bunlara da az rastlanmaktadır.Domuz avı devamlı yapılmaktadır.Köydeki devamlı hayvanlar Domuz,Ayı,Kurt,Tilki,Çakal’ dır.Sahil kesiminde Karabatak ve Martı’lar vardır
EVLERİ
Evler genellikle bahçe içinde olur.Avlu,avlu ağla çevrilidir çünkü sebze meyve yetiştirilir ,okul ve cami yanlarında evler yapılmıştır,az dağınık meskenlerde cepheleri sokak tarafına doğrudur Arabacı köyü gibi,Mısır ziraati çok olduğu için her evin yanında hemen hemen 1 adet serender yapı vardır,ahırlar evlere uzaktadır,ahır ile samanlık yan yanadır
SPOR
Hiçbir zaman gayri federe veya amatör olarak hiçbir müsabakalara iştirak etmemiştir,köyün hiçbir sportif amaçlı kulübü yoktur,köylünün spora yatkınlığı yoktur.Eskiden köyde hıdırellez’de bayramlarda güreşler yapılırdı ve hatta Karasuya güreşe gidilirdi,bu köyün en iyi güreşçisi Ayhan Altay dır namı diğer köylere nam salmıştır.Ayrıca bazen kaymakamlık voleybol turnuvalara katılmışlardır.
ALT YAPI BİLGİLERİ:
35 km’lik köy içme suyu yapıldı.3.5km’lik köy yolu stabilize yapılıp daha sonra asfaltlandı.6000m² kilitli parke taşı döşenmiştir.Karaburun mahallesi ve köy içi çevre düzenlemeleri yapılmıştır.Karaburun mahallesinde ki pansiyon,bar ve kefelerin restorasyonu yapıldı.Köy taşımalı eğitimden yararlanmaktadır,sağlık ocağı yoktur ancak mobil sistemden yararlanmaktadır.Kanalizasyonu yoktur,PTT acentesi,elektrik,sabit telefonu vardır.Değirmen yoktur.İlk cami Halit Efendi yaptırmıştır.İlk ilkokul 1954 te açılmıştır ikincisi Karaburun mahallesinde 1980 yılında açılmıştır . 1935 de-148,1965 de- 200,1997 de-421,2000 de -370  nüfusu idi,1871 birinci arazi yoklama defteri 1922 Bolu salnamesinde kaydı vardır,karışık göçmen köy , dağınık köy statüsündedir.ziraat arazisi 1867 dönümdür,tarla alanı 550,fındıklık alanı 4.730,ormanlık alanı yoktur % 4 plaj ve kayalıktır tatlı su balığı yanı sıra balıkçılılık yapılan köydür.Hasançavuş köyü kültür turizm ve sosyal yardımlaşma derneği vardır.
İSTİKLAL SAVAŞINA KATILANLAR:
 Bu köyden istiklal savaşına katılan olmamıştır.Yalnız Kore savaşına  katılanlar vardır bunlar, İbrahim Altay,Cevat Altay
 
18-19 YY TEMETTUAT DEFTERİNDEKİ DURUMU
: Temettuat defterinde adı geçmemektedir.
KÖYE İLK GELEN SÜLALER:
1-ÖMER OĞULLARI                    BİLGİN          Yalnız bu aile Yörükhan taifesidir.
2-MAHMUT OĞULLAR               KUTLUATA  Çerkez              Kafkasya
3-HASAN ÇAVUŞ OĞLU             ERGÜN          Çerkez              Kafkasya
4-Devlet Geri Oğulları      ERGÜN          Hemşin   Rize  Ardeşen   Öce ( Yeniyol)         
5-FIRINCI OĞULLARI                 ERGÜN          Hemşin   Rize   Ardeşen   Öce ( Yeniyol)
6-YAKUP OĞULLARI                  ALAS             Hemşin   Rize   Ardeşen   Öce ( Yeniyol)
7-YAKUP OĞULLARI                  ALTAY          Hemşin   Rize   Ardeşen   Öce ( Yeniyol)
8-İNCE OĞULLARI                       İNCE             Laz                     Rize          Fındıklı
9-ÖRS OĞULLARI                        ÖRS               Hemşin    Rize   Ardeşen    Öce (Yeniyol)
BALIKÇILAR                                                                        Rize   Merkez       
BAŞKAN                                                              Laz           Rize   Ardeşen   Işıklı  Ortaköy
BERBER                                                               Hemşin               Artvin Hopa Kemalpaşa      
ÇABUK                                                                                  Trabzon Of
ÇELİK                                                                  Çerkez       Kafkas                                                                              
DELİMEHMET                                                                     Trabzon  Araklı                                                                 
DEMİR                                                                                   Trabzon Araklı                                                                                                                                                 
ERDEM                                                                Laz            Artvin    Arhavi
KAR                                                                      Hemşin     Rize       Ardeşen Işıklı Ortaköy
KAROĞLU                                                           Hemşin    Rize       Ardeşen  Işıklı Ortaköy
TİRYAKİ                                                              Hemşin    Rize      Ardeşen  Işıklı Ortaköy
KELEŞ                                                                  Hemşin    Rize      Ardeşen  Işıklı Ortaköy                                                               
ÖNKİBAR                                                            Hemşin    Rize      Ardeşen  Işıklı Ortaköy
ÖZDEMİR                                                            Laz          Artvin   Arhavi
SAKARYA                                                           Laz          Rize       Ardeşen
SARIMEHMET                                                                    Rize      Gündoğdu
YANMAZ                                                                             Rize      Salaha     Karayemiş
KİBAR                                                                  Hemşin    Rize     Ardeşen   Işıklı Ortaköy
MUTLU                                                                Laz          Rize      Fındıklı
KOL                                                                      Hemşin   Rize      Ardeşen   Işıklı  Ortaköy
NOT:
ERGÜN,ALTAY,ALAS,FIRINCI BU SÜLALELER AYNI SÜLALEDİR,BUNLAR İLKÖNCE YENİCE KÖYÜNE YERLEŞİRLER,DAHA SONRA HASANÇAVUŞ KÖYÜNE GELİR YERLEŞİRLER
KAR, KAROĞLU ,TİRYAKİ SÜLALESİ AYNI SÜLALEDİR
NOT:Değerli büyüyüm Ayhan Altay ağabeyime katkılarından dolayı teşekkür ederim
Kaynak
Coğrafi bölgesi    : İbrahim Tuzcu
Köyün ismi          : Ayhan Altay,Vikipedi
                              özg.ansk,Sitesi Akç .K.Sitesi,Kenan Okan,Şükrü Dönmez,Derl.İbrahim Tuzcu
Tarihi yerler       : Ayhan Altay,Akç .K.Sitesi,Vikipedi özg.ansk,Sitesi Akç .K.Sitesi.,Derl.İbrahim Tuzcu
Coğrafi durumu : Kenan Okan,Şükrü Dönmez,Mustafa Kocadon,Vikipedi özg.ansk,Sitesi Derl.İbrahim Tuzcu
Cami ve Mez.    : Kenan Okan,Ayhan Altay,Derl.İbrahim Tuzcu
Turizm               ; Kenan Okan,Ayhan Altay,Akç .K.Sitesi,Vikipedi özg.ansk.,Sitesi,Derl.İbrahim Tuzcu
Ekonomi            : Kenan Okan,Şükrü Dönmez,Mustafa Kocadon,İlçe Tarım Md,A.K.Sitesi,Vikipedi özg.ansk.Sitesi ,İbrahim Tuzcu
Kültür                : Vedia Emiroğlu,Kenan Okan,Şükrü Dönmez,Hayri Ersoy,B.Habiçoğlu,Düzce Kafkas Dernğ.Chvenebura net,Vikipedi özg.ansk.Sitesi Hemşinliler eğit.kül.dernğ.,Ayhan Altay,Derl.İbrahim Tuzcu
Spor                   : İbrahim Tuzcu
Köyün alt yapısı : Mustafa Kocadon,Ayhan Altay,Akç .K.Sitesi,Vikipedi özg.ansk.Sitesi ,Derl.İbrahim Tuzcu
Sülaleler             : Ayhan Altay,Hüsamettin Kaya,Üstün Alas,
Derl.İbrahim Tuzcu
KALKIN
Kalkın köyünden görüntü
 
COĞRAFİ BÖLGESİ  : Karadeniz Bölgesi
İLİ                                  : Düzce
İLÇESİ                          : Akçakoca
KAYMAKAMI             : Yasin Öztürk
TELEFONU                   : 03806114001
B. BAŞKANI                : Cüneyt Yemenici
TELEFONU:                   03806114002    
KÖY MUHTARI         : Şaban Delihasanoğlu
TELEFONU                 : 0 532 526 12 82  EV- 03806222045
POSTA KODU             ; 81650
NÜFUSU                       : 97 Hane, 410 Nüfusu vardır
ESKİ MUTARLAR     : 2013-Şaban Delihasanoğlu,2009-Şaban Delihasanoğlu,2004- Latif Topuz,1999-Şükrü Türkoğlu,1994-İbrahim Delihasanoğlu,1989-Osman Fil
COĞRAFİ DURUM      üzce’ ye 46 km.,Akçakoca’ ya 8 km uzaklıktadır,deniz’den 60 mt yüksektedir, rakım 100 dür. 2556 fındıklık, 7 dekar ormanlık alanı vardır,komşu köyleri,Paşalar,Tahirli,Hemşin Aktaş,tır. Akçakoca –Kocaeli yolu üzerinde kurulmuştur,Merkez,Kırantarla,Dere,Açıkdağ mahalleleri vardır.Merkez mahallede Türkmenler oturur. 1877 yılında Rize’ den gelen göçler oluşturur,en yüksek yer 200 mt dirAkçakoca’nın Batısında E-41.058,B-31.033
TARİHİ
 
KÖYÜN İSMİ NEREDEN GELİYOR
Köy içinden görüntü
 
1204 yılında 4. Haçlı orduları Türkiye’ye gelirler Karadeniz kıyılarında bazı memleketler kurdular bunlardan bir taneside Akçakoca’da Ceneviz kalesidir,fakat daha sonra ,1261 yılında Latin imparatorluğu çökünce tekrar Ceneviz kalesi Bizanslıların eline geçti, 1204-1261 yılında Cenevizliler ve Bizanslılar,Akçakoca’ya gelirler bazı köyler kurarlar,bunlardan bir taneside Kalkın köyüdür..Buraya daha sonra 1243 yılında,Kastamonu’dan Moğol baskısından ve yenilgisinden sonra Oğuzların kayı boyundan ( Oğuzların Bozok kolundan Oğuz Kaan’ ın oğlu,Yıldız Han’ ın Karkın soyundan geldikleri kabul edilir.Akkoyunlu ve Dulkadiroğluları da Karkın soyundan gelmektedir.Karkın demek Taşkın ve doymuş,doyurucu anlamına gelir) 130.000 kişi batıya göç yapar bunlardan bazıları Akçakoca’ya gelirler bu Ceneviz ve Bizanslıların kurdukları köylerin yanına yerleşirler,fakat buraları talan ederler zarar verirler bunlardan bıkan Cenevizliler İmparatora şikayet eder ve İmparatorda o sıralarda Romanya Dobruca’da bulunan Gagavuz Türklerinden silahşör obaları buraya getirtir ve yerleştirir buraların güvenliğini sağlar ve bu kavimler yıllarca iç içe yaşarlar.Ayrıca 1877 yılında Osmanlı-Rus savaşlarından bıkan Doğu Karadeniz den Laz göçü gelir bu köye yerleşilir.Neticede bu köyde Ceneviz,Bizans,Gagavuz Türkleri,Oğuz kayı boyu üçok obaları,Doğukaradeniz ‘den gelen Lazlar yaşamışlardır. Akçakoca’da M.Ö. 1200 yılında Frik,M.Ö. 670 Lidya,M.Ö.395 te Roma pontos,M.Ö.1200 de Hitit ama bu kesin bilinmiyor bu kavimler yaşamışlardır. Bu köyde eskiden Hıristiyan halk yaşardı. Gagavuz Türkleri köy yıllarca Ceneviz ve Bizanslılarla beraber yaşamışlardır bu Hıristiyanlar yıllar sonra buraları terk etmişler,yakın tarihte 1877 yılında Osmanlı-Rus savaşında ve1916 yılında  2ci göç dediğimiz göçte Doğu Karadeniz’den göçler Rize ve Artvin den Lazlar deniz yoluyla Karaburun iskelesine inerek,daha sonra bu köye  gelerek tekrar bu  Laz köyünü kurmuşlardır,buraya Rize’den gelen Topuz ailesi bu köyü kurmuş ve yıllarca bu ismi ile anılmıştır Bu sülale çok kalabalık sülaledir,Denizcilikle uğraşırlarmış gemici olan çokmuş,en son Paşalardan ayrılarak Kalkın olmuştur .Eskiden 1844 yılında Temettuat defterinde Karkın der tab-i Kırımca kilise divanına kayıtlıdır,bu divan daha sonra ayrı muhtarlıklara dönüşmüştür.Kalkın –Nazımbey den ayrılmıştır,1327 tarihinden önce birlikte idare ediliyormuş,fakat bu iki köy Hemşin köyüne bağlı imiş,Karatavuk ve Kurukavak Hemşin köyünden ayrılmıştır.Köyde Doğu Karadeniz’den gelen Lazlar,Rizeliler,Türkmenler,ve Kastamonu yöresinden gelenler vardır.2 köy vardı biri Topuz diğeri Kalkındı fakat muhtarlık Topuz köyde idi,bu arada Kalkın köy Topuz köyden ayrılmak istedi,1999 yılında köyde  Şükrü Türkoğlu muhtar idi,muhtar lığın adını değiştirmeyip,Topuz köyün ismini Kalkın olarak bırakır,Kalkın köyü de Paşalar köyü olarak muhtarlık alır,böylece Topuz köyü ismi Kalkın,Kalkın köyü ismide Paşalar olur.1871 yılında birinci yoklama defterinde kaydı vardır.Kalkın köy ismi Oğuzların Bozok kolundan Oğuz Kaan’ ın oğlu,Yıldız Han’ ın Karkın soyundan geldikleri kabul edilir,bunlar bu köye yerleştikleri için bu isim bunlardan kalmıştır,bunlar burada bir divan kurmuşlardır
TARİHİ YERLERİ
Gençlik spor hizmetleri müd.kampı
Bizanslılar zamanında Karkın divani vardı,burada Hıristiyanlara ait kilise ve mezar kalıntıları vardı ,aynı şekilde Nazımbey köyünde de vardı ama şu anda bunlar tamamı ile münkariz olmuşlardır,bunların Kıran tarla mevkiinde geçtiğinden bahsedilmektedir bu Kıran tarlada sıtma hastalığından çok kimse kırılmış ayrıca kumlu yumuşak zemine sahip olduğundan deprem yaşanmış ölenler olmuş,bu yüzden buraya Kırantarla denmektedir. Burada eski köy hizmetleri binası Gençlik ve Spor müdürlüğüne geçmiştir Hasan Delihasanoğlu’na ait Banklow tipi evler vardır.Düzceliler sitesi mevcuttur.Bolu’lular siteside mevcuttur.Kıran tarla mevkisinde defineciler yaptığı kazılarda 25x25 ebat’ında 5 cm kalınlığında pişmiş tuğla parçalarını çıkarmışlardır bir çok kişi bu tuğlalardan ekmek fırınında kullanmışlardır fırın döşemesi olarak kullanmışlardır halen bu tuğla parçaları Kazım Güner in evin önünde mevcuttur
AKARSU VE DERELERİ
Kalkın plajı
Darı deresi Aktaş sınırlarından doğar ,Kalkın’dan denize dökülür. Su altı seviyeleri çok değişkendir,pınar ve kuyu suları faydalıdır ancak çok kireçlidir,serttir,koli mikrobu bakımından zengindir içilmesi mahsurludur
 
DAĞLARI VE TEPELERİ
Köy içinden görüntü
Kaplan dede dağları eteğinde kurulmuştur,Kaplan tepe (1066) mt Kaplan dede tepesi(1158) mt Sivritepe’dir Köyün en yüksek tepesi Aktaş sınırında Ahmet dağı ( cil veya açık ) dağı diye geçer
 
JEOLOJİK DURUMU
Aliviyonlar ve kuarternerlerden mevcuttur.Dere ve vadi tabanları alüvyon,yamaçların büyük bir bölümü silis-devon formasyonu,tepelerin üst kısmı da 3.derecede kumlu,çakıllı tabakalar halindedir.Depreme dayanaklı 3.bölgedir.Dağlar denize paralel uzanır.Palezoik devre ve tersier arazilerde ibarettir. Toprağı yumuşaktır Jeolog Dr.Ervin Lan,Mühendis Zeki Erişir. Kaklında Linyit madenine rastlanmıştır,burada çalışmalar yapıp bu madenin değerlendirilmesi lazımdır bu ekonomi açısından bu köye çok katkı sağlayacağına inanıyorum( Bolu sallanamesi)
TOPRAK YAPISI
Topraklar kırmızı kahverengidir.Toprak asitli,kireci azdır,topraklar erozyona maruzdur.Potas ve fosfor bakımından fakirdir,tuz oranı normaldir.Saha umumi olarak pedojenez bakımından genulik safhasındadır.Toprak killi ve tınlı kıvrıntılıkarakterdedir.Yumuşak toprağa sahiptir.Dağlarda Linyit kömür rezervleri vardır
 
TURİZMİ
Kıran tarla plajı
Darı deresindeki Gençlik ve spor müdürlüğüne ait bina, 40 yataklı,konferans salonu,yemekli bir dinlenme merkezidir. Hasan  Delihasanoğluna ait 13 adet banklow tipi evler,uzun plajı ve kumsalı ,denizi ,ve çadır turizmi piknik yer olan şirin sakin mükemmel bir köydür,banklow tipi evlerde mükemmel pansiyonculuk hizmeti verilmektedir,.Kalkın köyü yaşatma derneğinin köy muhtarlığına ait aile piknik mangal çadır kurabilecek yer mükemmeldir çoğu insanlar buraya gelmektedir. Akçakoca Kocaeli yolu üzerinde kurulan bu köy turizm konusunda çok şanslıdır,buraya biraz daha önem verilirse Turizm konusunda daha da gelişme kaydedeceğine inanıyorum Ev pansiyonculuğu Kıran tarla mevkiinde daha uygundur sebebi denize yakındır.Bolulular sitesi havuzlu 100 hanelik tir buraya iki yerden gidilmektedir,gençlik ve spor müdürlüğünün merkezin az ilerisinde Düzceliler sitesinin yanındadır darı deresi mevkiindedir,burada ayrıca Düzce’liler siteside vardır Bolulular sitesinden biraz daha küçüktür 50 adet dubleks yapı vardır.Edilli ağzına yakın Kıran tarla mevkide Çamlık pansiyon ve kafeteryası da buraya ayrı bir özellik kazandırmıştır.Doğa yürüyüşün ünde yapılabileceği şirin bir köydür.Kıran mevkiinden geçmekte olan Akçakoca-Karasu yolu buradan geçmektedir bu yol bu bölgeye çok önem verecektir,sahil kenarındaki mükemmel kumsalda denize girmek,uzun kumsalında yürüyüş yapmak harikadır doyum olmaz,avcılık turizme açık olan köydür,köydeki ekmek fırınları marketleri ,tavuk kümesi besiciliği ekonomik açıdan katkı sağlamaktadır,sekiden bu köyden çok denizci çıkmakta idi.Bu köydeki pansiyonlardan yararlanmalı buraya turizm açısından biraz daha önem verilmelidir.
CAMİLERİ
Kalkın köyü camii
1973 Yılında betonarme,tek kubbeli,500 cemaatli bir camidir.Cami şimdiki mezarlığın yanı başında’dır.18:19. yüzyılda çandı cami vardı munkariz olmuştur,Bizans lılar zamanında da 3 çandı cami yapılmış bunlarda münkariz olmuştur vakfı fındık bahçesidir.
MEZARLIKLARI
Şimdiki camının yanı başında’dır ,en eski mezarlıktır burada sarıklı mezar taşlarına rastlanmakta idi son yıllarda bunlar kaybolmuştur,yalnız 1 adet sarıklı mezar taşı 1398 yılına ait emekli öğretmen İsmail Güner tarafından köy okul bahçesine getirilerek korumaya alınmıştır,bu mezarlık Osmanlılar zamanından beri kullanılmaktadır .Kalkın karyesi mezarlığı,1184 hicri Balıkoğlu Mehmet Reis( bunlara şimdi Kılıkoğlu ) denir---1185 h. İmam Abdullah efendi ( bunun oğlu hoca imiş)----1175 Koca İbrahimoğlu Musa Reis----İncili cami Şerifi hacı Abdi bey 1226 H. Mezar taşlarındaki konular erkek mezar başlarına başlık,kadın mezarında süslemeler ön plandadır,erkek mezarlığında büyük sarıklı olanlar ulema ve paşaları,uzun külah üzerine sarık tasvirler,derviş ve tarikat şeyhlerini,sadece ince sarıklılar köy ağalarını,üstü geniş ve altı dar kavuk biçiminde olanlar yeniçeri ağalarını işaret etmektedir
EKONOMİSİ
 
.HUBUBAT   :Buğday,Mısır,Arpa,
BAKLIYAT :Fasulye,Bezelye,Bakla,Soğan,Lahana,Marul,Pırasa,İspanak,Kaldırık,Patates Karalahana,Biber,Patlıcan
MEYVE       : Elma,Armut,Kestane,Ceviz,Üzüm,İncir,Dağ çileği,Muşmula,Ayva,Kızılcık,Kiraz
Ekonomisi Tarım ve Hayvancılığa dayanır.Köylü,bahçesinde yetiştirdiği sebzeleri Akçakoca pazarına götürür orada satar,kadınlar ev ekonomisine katkı sağlarlar.Artık günümüzde fındığın para etmemesi insanları başka işlere meşguliyetine zorluyor,köyde balıkçılık yapan vardır,büyükbaş hayvancılığı revaçtadır,eski manda,malak,vb gibi hayvanlar kalmamıştır,yalnız sağman inekler vardır,elde edilen sütler pazara götürülüp satılmaktadır., tavuk kümesi besiciliği olmasına rağmen kümes hayvancılık da yok olmaya yüz tutmuştur.Köyde eskiden kesif ormancılığı yapılıyordu ama şu an kanunlar buna el vermiyor, Köyün erkekleri sanayi bölgelerine çalışmaya giderler,nakliyatçılıkla uğraşanlar vardır,artık köylü son zamanlarda endüstri kollarına yönlenmiştir,köydeki dokuma tezgahları da münkariz olmuştur,köyde hiçbir sanayi kuruluşu yoktur.,fındık bahçesinin gelişmesi buraya ayrı bir önem kazandırmıştır. 1 adet ekmek fırını Erenlere ait vardır bu köydeki değirmen kapanmıştır. Arıcılıkla uğraşanlar vardır. İlçemizde tarımsal üretim içerisinde bitkisel üretim, özellikle fındık üretimi ağırlıklı yer tutmaktadır. Fındık üretimi dışında kasaplık tavuk üretimi, büyükbaş hayvan üretimi, balıkçılık, arıcılık,  mantar üretimi önemli tarımsal faaliyetler arasındadır. Kalkın köyü toprakları çok verimli olduğu için bahçelerde Öküz ve Manda hayvanlarından faydalanırdı,ayrıca şehir merkezlerine gitmek içinde kullanmışlardır,kereste taşımacılığı ön safhada olduğu içinde bu hayvanlardan faydalanılmıştır.Bu köyde balcılıkta fazla yapılmakta idi ,.Molla Mehmetoğlu Mustafa bin Abdullah’ın 8 adet kısrağı vardı,kaptanlık ve reislik çoktu en zengin Topuz oğullarıydı
 
HAYVANCILK
Az sayıda Koyun,Sığır,Tavuk,,Arıcılık yapılmaktadır,her evde hemen hemen sağman inek mevcuttur,süt besiciliği yoktur süt mandıra üretim tesisleri yoktur,köylü kendi süt mamüllerini kendisi yapardı ama maalesef büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde düşüş yaşanmıştır.köyde kaz,ördek,tavuk  vardır,tavuk kümesçiliği canlılığını yitirmiştir Eskiden  Manda,Malak, At,Eşek,Öküz vardı bunlar münkariz oldu Köyden balıkçılık yapanlar vardır 17 adet tavuk kümesi besiciliği yapılmaktadır. Fakat kuş gribi sebebiyle bu kümesler şuanda 3 adet faal durumdadır .Arıcılıkta yapılmaktadır
 
ORMANCILIK
Çam,Kayın,Meşe,Kestane,Gürgen,İhlamur,Kavak,Çinar,Defne,Kocayemiş,Muşmula,Ayı üzümleri,Orman gülleri,Yer gülü,Erica ağaçları,Erelti otu,Çoban püskülü diye orman ürünleri var .Eskiden devlet orman arazisini talan edip fındık ekimi yapılmıştır,son zamanlarda orman kanununa göre kesif ormancılığı yapılmamaktadır orman işletme şefliği tarafından bölge kontrol edilmektedir,köyde hızar makinesi yoktur .Kerestecilik eskiden Karaburun iskelesinden sevkiyatı yapılıyordu 18. yüzyılda su hızarları vardı
AVCILIK
Bölgede göçmen kuşlara daha çok raslanmaktadır,Sarıkuş,Çulluk,Bıldıcın,Ördek,Üveyikördek,Kaz,Kuğu,Tarakçın,Karakçun,Sığırcık,Bozbakal,Karabakal bulunur.Son zamanlarda,gerek ilaçlama gerek yanlış avlanma neticesinde çok azalma olmuştur. Ördek,Çulluk avı çok meşhurdur.Çevredeki daimi kuşlar Kestane kargası,Çulluk,Ördek,Üveyik,Sığırcıktır.Tavşan,Çakal,Tilki,Domuz, Ayı,su samuru,Kunduz,Geyik,Karaca vardı ne yazık ki bunlara da az rastlanmaktadır.Domuz avı devamlı yapılmaktadır.Köydeki devamlı hayvanlar Domuz,Ayı,Kurt,Tilki,Çakal dır.Sahil kesiminde Karabatak ve Martılar vardır ama köylüler bunlarla ilgilenmezler.
EVLERİ
Evler genellikle bahçe içinde olur. Çünkü sebze meyve yetiştirilir Avlu,avlu ağla ile çevrilidir bu mezralarda da evler birbirine uzaktır, okul ve cami yanlarında evler yapılmıştır,az dağınık meskenlerde cepheleri sokak tarafına doğrudur Arabacı köyü gibi,Mısır ziraati çok olduğu için her evin yanında hemen hemen 1’şer adet serender yapı vardır,ahırlar evlere uzaktadır,ahır ile samanlık yan yanadır
SPOR
Kalkınspor voleybol takımı
 Bu köyden Karasu’ya güreşe giden gençler vardı,köyde at yarışları ve güreşler olurdu,bu köyde güreşe ilgi fazla idi son zamanlarda Ali Küçük,( Konya’da kendi dalında Türkiye  3. cülüğü vardır) Hüseyin Balcı,Hüseyin Taşıran gibi güreşçiler yetişmiştir federe,  gayri federe kulüp yoktur ,buradaki eski, KÖY hizmetlerine ait binayı gençlik spor müdürlüğünce kiralanmıştır kamp merkezi konumundadır,buraya kamp yapmaya gelen sporcular vardır.Daha önce 1990 başlarında Erhan Güner tarafından kurulan  Kalkın köy spor kulübü federe kulüp şimdilerde1999 depreminden sonra maddi imkansızlıklar neticesinde kapatılmıştır,Bolu Amatör kümede mücadele etmiştir Ayrıca Adnan Güner tarafından gayri federe voleybol yaptırılmıştır,köydeki gençlerin sporu çok sevmesine rağmen sporla ilgilenen pek yoktur
ALTYAPI BİLGİLERİ
1 Gençlik ve Spor müdürlüğüne ait sosyal tesisi,1 cami,,ptt acentesi,elektriği,telefonu,içme suyu vardır, kanalizasyonu yoktur,sağlık ocağı olmasına rağmen sağlık mobil sisteminden faydalanmaktadır,taşımalı eğitim sisteminden faydalanmaktadır,1946 yılında ilk ilkokul açılmıştır,Fiskobirlik üye sayısı: 306 dır,4000 m² lik beton kilitli parke taşı döşenmiştir,5 km lik köy yolu stabilizesi yapıldı köy içi kanal ve menfezlere büz konulmuştur,göçmen köydür, dağınık köy statüsündedir,216 aile,4132 dönüm ziraat araz,si vardır,8932 fındıklık,1218 orman alanı vardır % 12,orman, % 88 fındıklık tır mısır ve buğday ,meyve ekimi fazla değildir ,tarla alanı yoktur,fındık alanı 8.932,orman alanı 1.218 dönümdür,sebzecilik had safhadadır Nüfusu 1935 de 331, 1965 de 908 , 1997de-376,2000 de-435 tür buradaki okula Tahirli ve Paşalar köy burada eğitim görmekteydi, 2 adet ekmek fırını vardır kahveleri ve marketleriyle şirin bir köydür.Kalkın köyü güzelleştirme ve kalkındırma derneği vardır
İSTİKLAL SAVAŞINA KATILANLAR
 
 ŞEHİT OLANLAR :
 İMAMOĞLU SADIK-MEHMET           D.1308 Ö. 1915       GARP CEPHESİ: AHMETOĞLU KAZIM - ALİ                 D.1302 Ö.1915        ÇANAKKALE SAVAŞI ER MUSTAFAOĞLU ŞAKİR- MEHMET    D.1296 Ö.1916       1. DÜNYA HARBİ ER  MUSTAFA TÜRKOĞLU- İBRAHİM     D.1312-Ö. 1916      1. DÜNYA HARBİ ER KAZIM MUSTAFA REİSOĞLU –AHMET         D 1302 Ö. 1915        ÇANAKKALE KEREVİZDERE  SAVAŞI P.  ER
AHMET TOPUZ  BEKİR                         D.1302 Ö. 1915      ÇANAKKALE SAVAŞI ER
GAZİLERİ  :                                            
ŞAKİR KAR                                                                              KORE HARBİ
     
18.19. YÜZYILDA TEMETTUAT DEFTERİNDEKİ DURUMU
1844 yılında imam Tanecioğlu İsa efendi bin Ali’ dir,Akçakoca’da 7adet divan vardı,bunlardan bir tanesi Karkını tabii Kırımca kilise divanı’ dır,41 hane,205 nüfusu vardır 5 adet yetim vardır Köseğlu Mehmet bin Feyzullah,Osman Beşeoğlu Erdi bin İsa,Ebubekiroğlu Mehmet bim-n Abdullah,1 baltacı,1 hızarcı,64 arı kovanı,18 sağman manda ,13 sağman inek,8 manda öküzü,8 dişi malak,39 öküz,13 dana 15 dişi buzak 15 bargir,13 tay,11 kısrak vardı,bahriyeli asker, Torunoğlu Ahmet bin Mehmet’tir,dilencilik yapan,Ormanoğlu Mustafa bin Mehmet,İbrahimoğlu Arif  bin Hüseyin,dir,en varlıklılar ise Molla Ahmetoğlu Hüseyin bin Mustafa,Molla salihoğlu bin Salih,Molla Mehmetoğlu Mustafa bin Abdullah tır,tahıl üretimi 213,75 kg buğday,60 kg arpa,60 kg mısır,34 meslek gurubu vardı,1 gemici reisi,1 gemici.Bu köy 18.19. yüzyılda temettuat defterinden adını sıkça söz ettiren bir köydür
 
KÖYE İLK GELEN SÜLALELER
MANAVOĞULLARI             GENÇ                       KASTAMONU
TOPUZ LAR                           TOPUZ                     KASTAMONU
ÜNSALLAR                           ÜNSAL                     KASTAMONU
GÜNERLER                           GÜNER                     RİZE   SALAHA   KARAYEMİŞ KÖY
DELİHASANOĞULLARI     DELİHASANOĞLU RİZE  URUSPA MURADİYE KÖY 
FILLER                                   FİL                            RİZE  SALAHA  KARAYEMİŞ KÖY
ÇAKALOĞULLARI              ÇAKALOĞLU          RİZE  ÇATALDERE MERKEZ
EROĞULLARI                       EROĞLU                  RİZE   SALAHA KARAYEMİŞ KÖY
ŞENGÜLLER                         ŞENGÜL                   RİZE  FINDIKLI TATLISU KÖY
DALAN ÇIKANLAR             DALANÇIKAN        RİZE   FINDIKLI TATLISU KÖY
KALYONCUOĞLU               KOÇ                          RİZE
KÖSEOĞULLARI                  ŞAHİN                      RİZE
KOCABIYIKOĞULLARI      TOPUZ                      KASTAMONU
İBRAHİMOĞULLARI           TÜRKOĞLU            RİZE
TOPUZOĞULLARI                TOPUZ                     KASTAMONU 
1916 Yılında Güner ailesi Rize Salaha Karayemiş köyünden Tahirli Ahmet  dağına gelir yerleşirler 1956 yılında da Hüseyin Güner babası Yunus Güner tarafından şimdiki Kıran tarla mevkiine yerleştirilmiştir bundan dolayı Kıran tarladaki Güner ler buradadır,çoğu Güner sülalesi Tahirli’dedir
NOT : Kalkın köy sakinlerinden değerli büyüğüm emekli öğretmen İsmail Güner ağabeyime katkılarından dolayı teşekkür ediyorum
Kaynak
Coğrafi bölgesi     : İbrahim Tuzcu
Köyün ismi           : İsmail Güner,Akç .K.Sitesi,Vikipedi özg ansl.Sitesi,Şükrü Dönmez,Derl.İbrahim Tuzcu
Tarihi yerler          : İsmail Güner, Akç .K.Sitesi,Vikipedi özg ansl.Sitesi,Şükrü Dönmez,Derl.İbrahim Tuzcu
Coğrafi durumu    : Kenan Okan,Şükrü Dönmez,Mustafa Kocadon,Vikipedi özg.ansl.,Sitesi Derl.İbrahimTuzcu
Cami ve Mez.        : Şükrü Dönmez,İsmail Güner,Derl.İbrahim Tuzcu
Turizm                  : İsmail Güner,Akç.K.Sitesi,Vikipedi özg ans, Sitesi,Kenan Okan,Drl.İbrahim Tuzcu
Ekonomi               : Kenan Okan,Şükrü Dönmez,Vikipedi özg.ansl.,Sitesi,İlçe Tarım Md,Akç .K.Sitesi,İsmail Güner,Derl.İbrahim Tuzcu
Kültür                    : Vedia Emiroğlu,Recai Özgün,Vikipedi özg.ansl.Sitesi A.kç K.Sitesi,İsmail Güner,Kenan Okan,Şükrü Dönmez,Görsel yay.S.4,Derl.İbrahim Tuzcu
Spor                       : İbrahim Tuzcu
Köy alt yapısı        : Akç .K.Sitesi,Vikipedi özg.ansl.Sitesi,Mustafa Kocadon,Drl.İbrahim Tuzcu
İstiklal savaşı        :  Şükrü Dönmez,Geltag net,İsmail Güner,Drl.İbrahim Tuzcu
Temettuat              : Dr Zeynel Özlü
Sülaleler                : Hüsamettin Kaya,İsmail Güner,
Drl.İbrahim Tuzcu
KİRAZLI
Kirazlı köyde kış
COĞRAFİ BÖLGESİ    :  Karadeniz Bölgesi
İLİ                                   :  Düzce
İLÇESİ                           :  Akçakoca
KAYMAKAMI              : Yasin Öztürk
TELEFONU                    :  03806114001
B . BAŞKANI                :  Cüneyt Yemenici
TELEFONU                    : 03806114002    
KÖY MUHTARI          .  Zekeriya Kar
TELEFONU                  :  05327162670  EV- 03806113208
POSTA KODU              :  81650
NUFUSU                       :  60 Hane 266Nüfusu vardır
ESKİ MUHTARLAR   : 2013-Zekirıya Kar,2009 de Zekeriya Kar,2004 de Ali Kadıoğlu,1999 de Nihat Ustaer,1994,de Ali Riza Özbaş,1989 de,Nazım Ustaer,1980 de Muhammed Yılmaz
COĞRAFİ DURUMU  : Düzce’ye 46 km,Akçakoca’ya 6 km uzaklıktadır,Rakımı 226 mt dir,En yüksek yeri 300 mt dir,2911 dekar fındıklık 38 dekar ormanlık alanı vardır.Komşu köyleri Koçar,Koçulu,Balatlı,Beyören,Yeşilköy,Kınık tır.Akçakoca’nın Güneyinde  E-41.029,B-31.124,
TARİHİ
KÖYÜN İSMİ NEREDEN GELİYOR
1936 Yılında Batum’dan gelen Hasan Karacan dede kurmuştur. Köy adını kiraz ağacının bol olması sebebiyle almıştır. Köy papuli dede tarafından kurulmuştur.Akçakoca şehir yolundan Ortanca istikameti doğrultusunda ileriye doğru giden yolda Kınık tan sonra eskiden Emköy vardı münkariz oldu,Yeniköy ,Vakıf ‘ın bir bölümü Balatlıya bir bölümü Göktepe ‘ye bağlı idi bu iki köy bu bağlılıktan kurtulmak için yeni bir köy kurmak isterler,yani yol köyü ikiye bölmekte idi,karar alınır Balatlı ve Göktepe’den ayrılarak ayrı  muhtarlık olurlar,Yeniköy kurarlar 1950 yılında  Burada çok kiraz ağaçları olduğu için buraya köylü Kirazlı adını verirler,bu arada Vakıf köylüleri manav Türklerinden oluşmakta idi biz burada kalabalığız bizde köy kura caz derler karar alırlar Kirazlı’dan ayrılıp ayrı bir muhtarlık kurarlar.Bu arada Göktepe kısmında kalan Mekane dediğimiz yerde bir kısmı Kirazlıya bir kısmı da Göktepe’ye bağlandı.1940 yılından sonra  Rize’den gelenler  köyün çoğunluğunu temsil etmektedir Yeni kurulan bir köydür,yalnız yanındaki Yeşilköy’ de çok eskiden Bizanslılar yaşamışlardır
TARİHİ YERLER
Kirazlı köyün pek tarihi yönü yoktur, Yeşilköy eski olmasına rağmen burada ufak tefek kalıntılara rastlansa bile kıymeti bulunmamış munkariz edilmiştir. Bu iki köy aynı köy idiler
AKARSU VE DERELERİ
Sarma deresi ve Orhan deresinin 3 kolun çıkışı Kirazlı köyden çıkar Karadere’ de Kirazlı köy hudutlarından Değirmen ağzına akar ,sarma deresi ile beraber .Su altı seviyeleri çok değişkendir,Pınar,ve kuyu suları faydalıdır ancak çok kireçlidir,serttir koli bakımından zengindir içilmesi mahsurludur,sıcak su ve göl yoktur
 
Kirazlı köyden görünüş
DAĞ VE TEPELERİ:
Doruk dağı 2-3 km kuzey eteklerinde kurulmuşturHaciz tepesi 960 mt
.JEOLOJİK DURUMU
 Eoesen-Folişi,Muminitli Kalker mevcuttur.Dere ve vadi tabanları alüvyon,yamaçların büyük bir bölümü silis formasyonu,tepelerin üst kısmı da 3.derecede kumlu,çakıllı tabakalar halindedir.Depreme dayanaklı 3.bölgedir.Dağlar denize paralel uzanır.Palezoik devre ve tersier arazilerde ibarettir.Eosen folişi- numinitli kalker toprağa Kum,Taş-Marn- Gre ( Kretese)  sahiptir Jeolog Dr.Ervin Lan,Mühendis Zeki Erişir.
TOPRAK YAPISI
Topraklar kırmızı kahverengidir.Toprak asitli,kireci azdır,topraklar erozyona maruzdur.Potas ve fosfor bakımından fakirdir,tuz oranı normaldir.Saha umumi olarak pedojenez bakımından genulik safhasındadır.Toprak killi ve tınlı kıvrıntılı karakterdedir.
 
TURİZM
Doruk dağı denen yerde Çingen konağı denen yerde piknik alanları ve doğa yürüyüş parkurları vardır,yayla tipi otantik evleri görmek mümkündür ,av turizmine çok uygun bir köy konumundadır,buradan Akçakoca’yı seyretmek çok güzeldir doyum olmaz
CAMİLERİ
 1947 yılında ahşap yapı,100 cemaatli,tek şerefeli camidir1500 mt karedir .Köy merkezinde modern cami yapılmıştır,2000 yılında 2 şerefeli 500 cemaatli bir yapıdır eski cami halen durmaktadır fakat kullanılmamaktadır.
MEZARLIKLAR:
Yeni cami yanında esas mezarlık vardır,karşı mahallede Kınık yolu üzerinde mahalle mezarlıkları da vardır,burası 1936 yılı ,esas mezarlık 1950 yılından beri kullanılmaktadır Mezar taşlarındaki konular erkek mezar başlarına başlık,kadın mezarında süslemeler ön plandadır,erkek mezarlığında büyük sarıklı olanlar ulema ve paşaları,uzun külah üzerine sarık tasvirler,derviş ve tarikat şeyhlerini,sadece ince sarıklılar köy ağalarını,üstü geniş ve altı dar kavuk biçiminde olanlar yeniçeri ağalarını işaret etmektedir
EKONÖMİSİ
TARIM:
HUBUBAT   :Buğday,Mısır,
BAKLIYAT:Fasulye,Bezelye,Bakla,Soğan,Lahana,Marul,Pırasa,İspanak,Kaldırık,PatatesKaralahana,Biber,Patlıcan
MEYVE       : Elma,Armut,Kestane,Ceviz,Üzüm,İncir,Dağ çileği,Muşmula,Ayva,Kızılcık,Kiraz ,Deveci armudu
Ekonomisi Tarım ve Hayvancılığa dayanır.Köylü,bahçesinde yetiştirdiği sebzeleri Akçakoca pazarına götürür orada satar,kadınlar ev ekonomisine katkı sağlarlar.Artık günümüzde fındığın para etmemesi insanları başka işlere meşguliyetine zorluyor,yalnız sağman inekler vardır,elde edilen sütler pazara götürülüp satılmaktadır., tavuk kümesleri olmasına rağmen kümes hayvancılık da yok olmaya yüz tutmuştur..Köyün erkekleri sanayi bölgelerine çalışmaya giderler,nakliyatçılıkla uğraşanlar vardır,artık köylü son zamanlarda endüstri kollarına yönlenmiştir,,köyde hiçbir sanayi kuruluşu yoktur.,fındık bahçesinin gelişmesi buraya ayrı bir önem kazandırmıştır şimdilerde fındık tarımı ile geçinmektedir Köyün ekonomisi  tarım ve hayvancılığa dayalıdır.köyün başlıca geçim kaynağı fındıkçılık,seracılık ,tavukçuluk az miktarda da yeni oluşmakta olan kivi üretimi’ dir.Ayrıca değerli büyüyüm Ahmet Helvacıoğlu abım Bursa’dan 10.000 adet Deveci armut fidanının Akçakoca’ya ilk o getirmiştir İlçemizde tarımsal üretim içerisinde bitkisel üretim, özellikle fındık üretimi ağırlıklı yer tutmaktadır. Fındık üretimi dışında kasaplık tavuk üretimi,, arıcılık,  mantar üretimi önemli tarımsal faaliyetler arasındadır.
HAYVANCILK
Az sayıda Sığır,Tavuk,Kaz,,Arıcılık yapılmaktadır,her evde hemen hemen sağman inek mevcuttur,süt besiciliği yoktur süt mandıra üretim tesisleri yoktur,köylü kendi süt mamüllerini kendisi yapardı ama maalesef büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde düşüş yaşanmıştır.
ORMANCILIK
Çam,Kayın,Meşe,Kestane,Gürgen,İhlamur,Kavak,Çinar,Defne,Kocayemiş,Muşmula,Ayı üzümleri,Orman gülleri,Yer gülü,Erica ağaçları,Erelti otu,Çoban püskülü diye orman ürünleri var .Eskiden devlet orman arazisini talan edip fındık ekimi yapılmıştır,Akağaç,Sedir,Mazı,Ihlamur,Okaliptüs ardıç ,Servi ağaçları dikilmiştir
 
AVCILIK
Bölgede göçmen kuşlara daha çok raslanmaktadır,Sarıkuş,Çulluk,Bıldıcın,Ördek,Üveyikördek,Kaz,Kuğu,Tarakçın,Karakçun,Sığırcık,Bozbakal,Karabakal bulunur.Son zamanlarda,gerek ilaçlama gerek yanlış avlanma neticesinde çok azalma olmuştur. Ördek,Çulluk avı çok meşhurdur.Çevredeki daimi kuşlar Kestane Kargası,Çulluk,Ördek,Üveyik,Sığırcıktır.Tavşan,Çakal,Tilki,Domuz, Ayı,Su samuru,Kunduz,Geyik,Karaca vardı ne yazık ki bunlara da az rastlanmaktadır.Domuz avı devamlı yapılmaktadır.Köydeki devamlı hayvanlar Domuz,Ayı,Kurt,Tilki,Çakal’ dır.
EVLERİ
Evler genellikle bahçe içinde olur çünkü meyve sebze yetiştirilir .Avlu,avlu ağla çevrilidir çünkü sebze meyve yetiştirilir ,okul ve cami yanlarında evler yapılmıştır,az dağınık meskenlerde cepheleri sokak tarafına doğrudur Arabacı köyü gibi,Mısır ziraati çok olduğu için her evin yanında hemen hemen 1 adet serender yapı vardır,ahırlar evlere uzaktadır,ahır ile samanlık yan yanadır Tarım toprakların azlığı dağınıklığı kır yerleşim bölgesinin dağılmasına yol açmıştır
SPOR
Hiçbir zaman gayri federe veya amatör olarak hiçbir müsabakalara iştirak etmemiştir,köyün hiçbir sportif amaçlı kulübü yoktur,köylünün spora yatkınlığı yoktur.
ALT YAPI BİLGİLERİ
Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı yoktur ve sağlık evi vardır Abant İzzet Baysal yaptırmıştır.Ancak mobil sağlık sisteminden faydalanıyor, Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.1 cami,var,birinci arazi yoklama defterinde ve Bolu salnamesinde kaydı yoktur 1938 de yeni kurulan köydür,1997 de 243,2000 de 270 nüfusu vardır 2.5 km lik Kirazlı-Kınık köy yolu stabilizesi
yapıldı.Karışık,dağınık köy statüsündedir.tarla alanı yok,fındık alanı 3.352 ,orman alanı 1.248 dönümdür.Fiskobirlik üye sayısı 128 dir ilk ilkokul 1956 da açılmıştır
18.19. YÜZYILDA TEMETTUAT DEFTERİNDEKİ DURUMU
Yeni kurulan köy olduğu için temettuat defterinde adı geçmemektedir
İSTİKLAL SAVAŞINA KATILANLAR
İstiklal savaşından sonra kurulan köy dür
KÖYE İLK GELEN SÜLALELER
KARACAN               HASAN     KARACAN           ARTVİN     HOPA                                  LAZ
ÖZTÜRKLER           HAYDAR ÖZTÜRK               ACARA      BATUM    SİMONETKÖY
HELVACIOĞLU      HALVAŞİ                               ACARA       BATUM     SİMONETKÖY
USTAERLER           TETRADZE                            ACARA       BATUM    MARADİT
YILMAZ                   ŞABAN YILMAZ                   ARTVİN     ARHAVİ                              LAZ
ÇAKALOĞLU          İBRAHİM ÇAKALOĞLU      ARTVİN     ARHAVİ                               LAZ
ÖZBAŞ                     MUHİTTİN ÖZBAŞ                ARTVİN     ARHAVİ                                LAZ
AKYILDIZ                                                                 ACARA     BATUM    MARADİT
ÇETİN                                                                        ARTVİN    ARHAVİ                               LAZ
ÇETİNBAŞ                                                                KASTAMONU     OĞUZ   TÜRKLERİ   MANAV   YERLİ                                                                     
DEMİRTAŞ             LAZ HAMDİLER                   ARTVİN      ARHAVİ                                LAZ
GÜBÜL                                                                    GİRESUN    GÖRELE
GÜMÜŞ                                                                   ARTVİN       HOPA     KEMALPAŞA       LAZ                                                                                                                                              
KAHRAMAN                                                          RİZE            MERKEZ KURAYİSEBELİ
KAR                                                                         RİZE            SALAHA  KARAYEMİŞ   
KOYUNCU                                                             ARTVİN       HOPA       KEMALPAŞA      LAZ
NAR                                                                        RİZE             SALAHA  KARAYEMİŞ
BAKIRCILAR                                                        RİZE             SALAHA KARAYEMİŞ      
KADIOĞLU                                                           RİZE             SALAHA KARAYEMİŞ
UZUN            KASTAMONU OĞUZ TÜRKLERİ  MANAV YERLİ YEŞİLKÖYDEN GÖÇ
YALÇIN                                                                RİZE            SALAHA  KARAYEMİŞ
YALÇINKAYA                                                     RİZE            SALAHA  KARAYEMİŞ
KALENDERLER  RİZE DEN BATUM A          BATUM        MARADİT  AKÇAKOCA’YA   ( GÜRCÜ DEĞİLLER)                                                
YAZICI                                                                  RİZE             SALAHA   KARAYEMİŞ
ZOR                                                                       ARTVİN       HOPA                                          LAZ
SAYGIN              KALAYCILAR                        TRABZON    OF 
ALTAY                                                               ORDU ULUBEYDEN AKÇAKOCA KURUGÖL ORDAN KİRAZLIYA GÖÇ  
GÜMÜŞ                                                               ARTVİN        HOPA    KEMALPAŞA                LAZ 
ERKAN                                                                ARTVİN        ARHAVİ                                       LAZ 
NOT : NAR,KADIOĞLU ,BAKICILAR AYNI SÜLALEDİR-YALÇIN,YALÇINKAYA, KALENDERLER DE AYNI SÜLALEDİR                                             
NOT: Değerli ağabeyim sayın Ahmet Helvacıoğluna katkılarından dolayı çok teşk ediyorum
Kaynak
Coğrafi bölgesi     . İbrahim Tuzcu
Köyün ismi           . Ahmet Helvacıoğlu,Akç .K.Sitesi.,Vikipedi özg.ans.,St,Drl.İbrahim Tuzcu
Tarihi yerler; Ahmet Helvacıoğlu,Akç .K.Sitesi,Drl İbrahim Tuzcu
Coğrafi durumu    : Mustafa  Kocadon,Kenan Okan,Şükrü Dönmez,Vikipedi özg.ans,St,Drl.İbrahim Tuzcu
Cami ve Mez.       : Ahmet Helvacıoğlu,Kenan Okan,Drl.İbrahim Tuzcu
Turizm                 : Ahmet Helvacıoğlu,Kenan Okan,Şükrü Dönmez,Akç .K.Sitesi,Vikipedi özg ans,St ,Drl.İbrahim Tuzcu
Ekonomi               . Kenan Okan,Mustafa Kocadon,Şükrü Dönmez,Akç .K.Sitesi,Vikipedi özg.ans.,St ,İlçe Tarım Md.Drl.İbrahim Tuzcu
Kültür                   : Vedia Emiroğlu,Kenan Okan,Şükrü Dönmez,Vikipedi özg.ans,St,Akç .K.Sitesi,Macaheli net,M.Vanilişi,A.Tandilova, ,Rize valiliği sitesi,Hemşinliler Eğt.ve kül.Drğ.,Drl,İbrahim Tuzcu
Spor                      ; İbrahim Tuzcu
Köyün alt yapısı   : A.kç K.Sitesi,Mustafa Kocadon,Ahmet Helvacıoğlu,Drl.İbrahim Tuzcu
Sülaleler               : Ahmet Helvacıoğlu,Hüsamettin Kaya,
Drl.İbrahim Tuzcu
NAZIMBEY
Nazımbey köyünden görüntü
 
COĞRAFİ  BÖLGESİ   : Karadeniz Bölgesi
İLİ                                    : Düzce
İLÇESİ                            : Akçakoca
KAYMAKAMI               : Yasin Öztürk
TELEFONU                     :  03806114001
B. BAŞKANI                   : Cüneyt Yemenici
TELEFONU                     :  03806114002    
KÖY MUHTARI            : Cihan Deniz
TELEFONU                    : 05335706839  EV- 03806286184
POSTA KODU                : 81650
NÜFUSU                          : 50 Hane, 157 nüfusu vardır
ESKİ MUHTARLAR     : 2013-Cihan Deniz,2009 - Cihan Deniz, 2004- Cihan Deniz-1999- Zühtü Deniz,1994,Fikrettin Oktay,1989- Mehmet Apaydın1984-Hikmet Ergün
COĞRAFİ DURUMU    : Düzce’ ye 56 km,Akçakoca’ ya 12 km uzaklıktadır ,deniz’den 50 mt yüksektedir, ,3972 dekar fındıklık, vardır,en yüksek yeri 150 mt dir, komşu köyleri:Melenağzı,Hasançavuş, dir. Koordinatları Akçakoca’nın Batısında E-41.046,B-30.992,Rakım 10 mt
TARİHİ
KÖYÜN İSMİ NEREDEN GELİYOR
1204 yılında 4. Haçlı orduları Türkiye’ye gelirler Karadeniz kıyılarında bazı memleketler kurdular bunlardan bir taneside Akçakoca’da Ceneviz kalesidir,fakat daha sonra ,1261 yılında Latin imparatorluğu çökünce tekrar Ceneviz kalesi Bizanslıların eline geçti, 1204-1261 yılında Cenevizliler ve Bizanslılar,Akçakoca’ya gelirler bazı köyler kurarlar,bunlardan bir taneside Nazımbey köyüdür.Bizans imparatoru Romanya Dobruca’da bulunan Gagavuz Türklerinden silahşör obaları buraya getirtir ve yerleştirir,bunlarda burada bazı köyler kurarlar bunlardan bir taneside Nazımbey köydür. Ayrıca 1877 yılında Osmanlı-Rus savaşından bıkan Doğukaradeniz’ den ve1916 yılında,Ordu,Giresun,Trabzon.Rize’den göç gelerek
buraya,yerleşmişlerdir.Neticede,Ceneviz,,Gagavuz Türkleri,Doğukaradeniz’den gelen göçler yaşamışlardır.Akçakoca’da M.Ö. 1200 yılında Frik,M.Ö. 670 Lidya,M.Ö.395 te Roma pontos,M.Ö.1200 de Hitit ama bu kesin bilinmiyor bu kavimler yaşamışlardır Eski adı Kızılca Kilise,Sarayköy,Düzceköy,Erenler,Nazımbey olmuştur,bu köylerde Hıristiyanlar vardı buraya gelen Selçuklu obaları bu ufak köyleri kurmuşlardır,daha sonra 1877 yılında Borçka’dan hapisten kaçan Karamehmetoğulları’ndan bir kişi Düzceköy gelir buraya içgüveyi girer ve buraya yerleşir bu köy zaman içerisinde Kafkasya’dan gelen göçlerle çoğalırlar ve bu köy gelişir,daha önceleri burada Türkmenlerde yaşıyorlardı,yalnız Düzceköy’ de Çerkezler yaşamışlardır, Buraya Artvin ve Hopa dan göç gelmiştir çok eski köy olması ve Hıristiyanların burada çok uzun yaşaması daha sonrada buraya gelen Türklerle de yıllarca son yıllara kadar iç içe yaşamışlardır.Köyde Laz,Manav vardır .Kalkın –Nazımbey den ayrılmıştır,1327 tarihinden önce birlikte idare  ediliyormuş.Köyde Çerkezlerde yaşamıştır.Bir rivayete göre köye Çerkez gurubundan bir paşa Nazım bey isminde köye gelir buraya yerleşir,bu köyün kurulmasına öncülük yapar ,ondan dolaylıda Nazımbey adı köye verildiği söylenmektedir.
TARİHİ YERLER
Çok eski köy olmasına rağmen mezarlık ve kilise artıkları munkariz olmuştur köyde tarihi açıdan hiçbir tarihi kalıntı kalmamam ıştır.Bir rivayete göre  İstanbul boğazı ayrılmadan önce Nazımbey,Uğurlu,Melenköy  buralar  hep denizmiş ve  Nazımbey köyünde Cenevizliler tarafından burada çok orman ve kereste olduğu için 150 adet kayık ve mavna’ lar yapmışlardır.Daha sonrada.Osmanlılar bile burada donanmalarını yapmışlardır .Bu denizler daha sonra İstanbul boğazı ayrılınca buradaki denizler çekilmiştir.Eski yerleşim birimidir 1877 den önce en son Türkmenlerde varmış bunlar Hıristiyanlardan sonra bunlarda burayı terk ederler.,bu köyün bu konuda önemi çokmuş,hatta yanında bulunan Düzceköy,Erenler,Sarayköy  bu köyler çok yaşamışlardır şimdilerde munkariz olmuştur buda bize gösteriyor ki burada çok kavimlerin yaşamış olduğudur burası tarih kokmaktadır ama maalesef fındık bahçeleri yüzünden bertaraf edilmiştir buranın değerlendirilmesi lazımdır.Kaynak A.Altay
AKARSU VE DERELERİ
Melen çayı kıyısında kurulan bir köydür Hasan çavuştan çıkan Karadere köyün ortasından geçerek köyü ikiye böler bu dere köye çok fayda sağlamaktadır,ayrıca Kömür ocağı deresi Melene dökülür . Su altı seviyeleri çok değişkendir,Pınar,ve kuyu suları faydalıdır ancak çok kireçlidir,serttir koli bakımından zengindir içilmesi mahsurludur,sıcak su ve göl yoktur
DAĞ VE TEPELERİ
 Ordulu Dağı eteklerinde kurulmuştur,Yörük tepesi 960 mt
.EOLOJİK DURUMU
 Eoesen-Folişi,Muminitli Kalker mevcuttur.Dere ve vadi tabanları alüvyon,yamaçların büyük bir bölümü silis formasyonu,tepelerin üst kısmı da 3.derecede kumlu,çakıllı tabakalar halindedir.Depreme dayanaklı 3.bölgedir.Dağlar denize paralel uzanır.Palezoik devre ve tersier arazilerde ibarettir.Eosen folişi- numinitli kalker toprağa sahiptir Jeolog Dr.Ervin Lan,Mühendis Zeki Erişir.
TOPRAK YAPISI
Topraklar kırmızı kahverengidir.Toprak asitli,kireci azdır,topraklar erozyona maruzdur.Potas ve fosfor bakımından fakirdir,tuz oranı normaldir.Saha umumi olarak pedojenez bakımından genulik safhasındadır.Toprak killi ve tınlı kıvrıntılı karakterdedir.Yumuşak toprağa sahiptir
TURİZM
Köyiçinden görüntü
 Melen çayı kıyısında kurulan bu şirin köyde eskiden kalan kilise ve mezar kalıntıları vardır bu köyde incelemeler yapılırsa daha da eski kalıntılarına rastlanabilir ve buraya turizm açısından çok şey kazandırılabilir. Günübirlik balık tutmak ve piknik yapmak için buraya yakın iller ve ilçelerden gelenler vardır ,turizm açısından balık tutma turizmi olarak burası değerlendirilmelidir,av turizminede uygun köy konumundadır.
CAMİLERİ
1855 yılında tuğla yapıdan tek Şerifeli bir yapıdır.Yenisi 1968 yılında yapıldı. Köyde iki cami vardır,1975 yılında karşı mahallede de tuğla yapı,100 cemaatli tek Şerifelidir
MEZARLIKLAR
Köyün 2 mezarlığı vardır birincisi köyün tam ortasında köy mezarlığıdır,ikincisi ise okulunun yanında en eski mezarlık olan şemsiye gürgen dibi mezarlığıdır burada okul yapılırken eskiden Hıristiyanlardan kalama sarıklı mezarlıklar tahribat edilerek okul yapılmıştır tarihi zenginlik kaybolmuştur,halen burada kazı yapılırsa eski mezar taşlarına rastlamak mümkündür. Mezar taşlarındaki konular erkek mezar başlarına başlık,kadın mezarında süslemeler ön plandadır,erkek mezarlığında büyük sarıklı olanlar ulema ve paşaları,uzun külah üzerine sarık tasvirler,derviş ve tarikat şeyhlerini,sadece ince sarıklılar köy ağalarını,üstü geniş ve altı dar kavuk biçiminde olanlar yeniçeri ağalarını işaret etmektedirEski köyler munkariz olunca köyün kendine ait mezarlığı vardır,
EKONÖMİSİ
 
TARIM:
HUBUBAT:Buğday,Mısır,Arpa,
BAKLIYAT:Fasulye,Bezelye,Bakla,Soğan,Lahana,Marul,Pırasa,İspanak,Kaldırık,PatatesKaralahana,Biber,Patlıcan
MEYVE       : Elma,Armut,Kestane,Ceviz,Üzüm,İncir,Dağ çileği,Muşmula,Ayva,Kızılcık,Kiraz
Ekonomisi Tarım ve Hayvancılığa dayanır.Köylü,bahçesinde yetiştirdiği sebzeleri Akçakoca pazarına götürür orada satar,kadınlar ev ekonomisine katkı sağlarlar.Artık günümüzde fındığın para etmemesi insanları başka işlere meşguliyetine zorluyor,,büyükbaş hayvancılığı revaçtadır,eski manda,malak,vb gibi hayvanlar kalmamıştır,yalnız sağman inekler vardır,elde edilen sütler pazara götürülüp satılmaktadır.,10 adet tavuk kümesi olmasına rağmen kümes hayvancılık da yok olmaya yüz tutmuştur..Köyün erkekleri sanayi bölgelerine çalışmaya giderler,,artık köylü son zamanlarda endüstri kollarına yönlenmiştir,,köyde hiçbir sanayi kuruluşu yoktur. ,fındık bahçesinin gelişmesi buraya ayrı bir önem kazandırmıştır.Mısır ve Buğday   yapılmaktadır, tarımsal üretim içerisinde bitkisel üretim, özellikle fındık üretimi ağırlıklı yer tutmaktadır. Fındık üretimi dışında kasaplık tavuk üretimi, büyükbaş hayvan üretimi, balıkçılık, arıcılık,  mantar üretimi önemli tarımsal faaliyetler arasındadır.
HAYVANCILK
Az sayıda Koyun,Keçi,Sığır,Tavuk,,Arıcılık yapılmaktadır,her evde hemen hemen sağman inek mevcuttur,süt besiciliği yoktur süt mandıra üretim tesisleri yoktur,köylü kendi süt mamüllerini kendisi yapardı ama maalesef büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde düşüş yaşanmıştır. Tavuk  kümes besiciliği yapılmaktadır 10 adet tavuk kümesi vardır ayda 3000 bin tavuk besiciliği yapılmaktadır,eskiden büyükbaş hayvancılığı fazla olmasına rağmen buda yok olmaya yüz tutmuştur
ORMANCILIK
Çam,Kayın,Meşe,Kestane,Gürgen,İhlamur,Kavak,Çinar,Defne,Kocayemiş,Muşmula,Ayı üzümleri,Orman gülleri,Yer gülü,Erica ağaçları,Erelti otu,Çoban püskülü diye orman ürünleri var .Eskiden devlet orman arazisini talan edip fındık ekimi yapılmıştır,Köyde ormanlık alanı seviyesi düşük seviyededir% 8 gibi
AVCILIK
Bölgede göçmen kuşlara daha çok raslanmaktadır,Sarıkuş,Çulluk,Bıldıcın,Ördek,Üveyikördek,Kaz,Kuğu,Tarakçın,Karakçun,Sığırcık,Bozbakal,Karabakal bulunur.Son zamanlarda,gerek ilaçlama gerek yanlış avlanma neticesinde çok azalma olmuştur .Ördek,Çulluk avı çok meşhurdur.Çevredeki daimi kuşlar Kestane kargası,Çulluk,Ördek,Üveyik,Sığırcıktır.Tavşan,Çakal,Tilki,Domuz ,Ayı,Su samuru,Kunduz,Geyik,Karaca vardı ne yazık ki bunlara da az rastlanmaktadır.Domuz avı devamlı yapılmaktadır.Köydeki devamlı hayvanlar Domuz,Ayı,Kurt,Tilki,Çakal dır.
EVLERİ
Evler genellikle bahçe içinde olur. Çünkü meyve sebze yetiştirilir Avlu,avlu ağla çevrilidir, ,okul ve cami yanlarında evler yapılmıştır,az dağınık meskenlerde cepheleri sokak tarafına doğrudur Arabacı köyü gibi,Mısır ziraati çok olduğu için her evin yanında hemen hemen 1er adet serender yapı vardır,ahırlar evlere uzaktadır,ahır ile samanlık yan yanadır
SPOR
Hiçbir zaman gayri federe veya amatör olarak hiçbir müsabakalara iştirak etmemiştir,köyün hiçbir sportif amaçlı kulübü yoktur,köylünün spora yatkınlığı yoktur.
 
ALTYAPI BİLGİLERİ
1324 Yılında divanı teşkilat vardı,2 cami,1 değirmen,içme suyu,elektriği.Sabit telefonu,var,kanalizasyonu yoktur,taşımalı eğitimden faydalanıyor,sağlık evi,sağlık ocağı yok ama sağlık mobil sistemden faydalanmaktadır,1702 mt su borusu ile içme suyu bitirilmiştir,köylü kanalları kendi açıp boruları döşemiştir,3 km köy yolu stabilize yapıldı,2000 m² lik beton kilitli parke taşı döşendi,döşenme masraflarını köyle kendi karşılamıştır,köy konağı yapıldı,66 mt 50 lik koliğe  boru döşenmiştir az dağınık köyler statüsündedir en fazla tarla ziraati yapılan köylerden biridir 46 aile  641 dönüm ziraat tarla vardır, 1300 tarla alanı vardır 1797 yılında 94 hane,1877 de 227 nüfus 1935 te,176,1965 te 326,1990 da 181,1997 de, 168,2000 de 213 tür.Göçmen köydür köy yolu asfalttır,,ptt acentesi vardır ilk ilkokul 1959 yılında açılmıştır.1871 birinci arazi yoklama defteri 1922 Bolu salnamesinde kaydı vardır tarla alanı yoktur
İSTİKLAL SAVAŞINA KATILANLAR
 
GAZİLER : OSMAN APAYDIN      - AHMET  .D.1889
NURİ ERGÜN-                                     ALİ           D.1887
RİZA GÜNDÜZ                                  -MEHMET D.1889       
İBRAHİM GÜNDÜZ-                         YUSUF      D. 1887
CEMAL YILMAZ
18.19.YÜZYILDA TEMETTUAT DEFTERİNDEKİ DURUMU
1856 Yılında ilk camiyi Halil efendi yapmıştır,bu caminin son imamı İsmail efendi bin Osman dır 1913,ilk imam Taneci İsa efendi bin ali dir 41 hane 205 nüfusu vardı,Yetimler,Köseoğlu Mehmet bi Feyzullah,Osman Beşeoğlu Edri bin İsa,Ebubekiroğlu Mehmet bin Abdullah,Uzun Ahmetoğlu Mehmet bin Ali,1844 yılında askerde olanlar bahriyeli olarak Torunoğlu Ahmet bin Mehmet,dilencilik yapanlar,İbrahimoğlu Arif bin Hüseyin, En varlıklı kişiler, Molla Mehmet oğlu Mustafa bin Abdullah,Molla Ahmet oğlu Hüseyin bin Mustafa,Molla Salihoğlu Mustafa bin Salih, 213,75 kg buğday 60 kg arpa,60 kg mısır elde edilirdi 107 arı kovanı,18 sağman manda,13 sağman inek,8 manda öküzü,8 dişi malak,31 karasığır öküz,13 dana,11 dişi buzağı,15 bargir,11 kısrak,13 tay vardı,34 meslek gurubu vardı,1 asker,2 hizmetkar,1 imam,2 sail  1 baltacı 23 keresteci,3 gemici,1 gemici reisi vardı Bu köyün çok eski bir köy olması Hıristiyanların bu bölgede çok uzun yaşaması temettuat defterinde adı sık sık geçmektedir 18. ve 19 yüzyılda,çok eski köy konumundadır
KÖYE GELEN İLK SÜLALELER
 
DURDUOĞULLARI       YILDIRIM      KASTAMONU   OĞUZ TÜRKLERİ  YERLİ
DAVUTOĞULLARI,       DENİZ            KASTAMONU   OĞUZ TÜRKLERİ  YERLİ
(İSLAMLAR)
İMAMHASANLAR,        YILMAZ         BARTIN
HACI İMAMLAR,           YILMAZ        ARTVİN             HOPA                        LAZ
HÜSNÜOĞULLAR         UĞUR             KASTAMONU  OĞUZ TÜRKLERİ   YERLİ
KÜÇÜKALİLER,            ORHAN          KASTAMONU   OĞUZ TÜRKLERİ   YERLİ
ERMİŞOĞULLAR,        APAYDIN       KASTAMONU   OĞUZ TÜRKLERİ    YERLİ
(ÇAVUŞOĞLU)
 HALİTLER,                   KARAKUL
 
 BAŞARAN                                             KASTAMONU  OĞUZ TÜRKLERİ  YERLİ
DALANÇIKAN                                       RİZE                   FINDIKLI    LAZ
DEMİR                                                    TRABZON         ARAKLI
OKTAY                       ALİOSMAN       KASTAMONU  OĞUZ TÜRKLERİ  YERLİ
ERGÜNLER                BEŞİRLER        ARTVİN             ARHAVİ   BAŞKÖY   LAZ
AYDINLAR                ARPACIOĞLU  ARTVİN             BORÇKA   LAZ
ÇELİKLER                                             ARTVİN             ARHAVİ    LAZ
DEMİREL        AYVAZCEMALLER    BARTIN
VAROL            ÖMEROĞULLARI        KAFKASYA
İNCEOĞLU                                             RİZE                   FINDIKLI
KÖSE                                                       BARTIN
NOT: Değerli ağabeyim muhtar Cihan Deniz e katkılarından dolayı çok teşekkür ederim
Kaynak
Coğrafi bölgesi      : İbrahim Tuzcu
Köyün ismi            : Cihan Deniz,Akç.Kaym..Sitesi,Vikipedi özg.ans.,Drl.İbrahim Tuzcu
Tarihi yerler           : Cihan Deniz,Akç.Kaym.Sitesi,Vikipedi özg.ans,Şükrü Dönmez,Drl.İbrahim Tuzcu
Coğrafi durumu     : Mustafa Kocadon,Kenan Okan.Şükrü Dönmez,Drl.İbrahim Tuzcu
Cami ve Mez.        : Cihan Deniz,Şükrü Dönmez,Kenan Okan,Drl.İbrahim Tuzcu
Turizm                   : Cihan Deniz,Akç.Kaym.Sitesi,Vikipedi özg.ans.,Drl.İbrahim Tuzcu
Ekonomi                : Mustafa Kocadon,Şükrü Dönmez,Kenan Okan,İlçe Tarım Md.Vikipedi özg ans,Akç.Kaym..Sitesi,Drl.İbrahim Tuzcu
Kültür                    : Vedia Emiroğlu,Recai Özgür,Vikipedi özg.ans.Şükrü Dönmez,Kenan Okan,Akç.Kaym.Sitesi,Görsel yay s.4,Drl.İbrahim Tuzcu
Spor                      :  İbrahim Tuzcu
Köyün alt yapısı    : Mustafa Kocadon,Akç.Kaym.Sitesi,Vikipedi özg.ans.Drl.İbrahim Tuzcu
İstiklal savaşı        : Şükrü Dönmez,Geltag net
Temettuat              : Dr Zeynel Özlü
Sülaleler                : H.Hüsamettin Kaya,Cihan Deniz,
Der:İbrahim Tuzcu
 
PAŞALAR
Paşalar köyünden görüntü
COĞRAFİ BÖLGESİ  :Karadeniz Bölgesi
İLİ                                 ; Düzce
İLÇESİ                         ; Akçakoca
KAYMAKAMI           : Yasin Öztürk
TELEFONU                 :  03806114001
BEL.BAŞKANI           :  Cüneyt Yemenici
TELEFONU                  :  03806114002    
KÖY MUHTARI         : Hakkı Sarımehmet
TELEFONU                 : 05324866718
POSTA KODU             :  81650
NÜFUSU                       : 75 Hane,245 Nüfusu vardır
ESKİ MUHTARLAR  : 2013-Hakkı Sarımehmet,2009de-Hakkı Sarımehmet,2004- İsmail Pazvant-1999- Hilmi Saka,1994- Nurettin Pazvant,1990- Mustafa Pazvant,1986- Mustafa Kalaycı
COĞRAFİ DURUMU    : Düzce ‘ye 49,Akçakoca’ ya 8 km uzaklıktadır.Rakımı 99 dür,6654 fındıklık, 99 dekar ormanlık alanı vardır,komşu köyleri,Kalkın.Tahirli,Hasançavuş,tur.Akçakoca –Kocaeli yolu üzerinde kurulmuştur,en yüksek yer 200 mt dir.Koordinatları Akçakoca’nın Batısında E-41.063,B-31.027,Rakım-106 mt
TARİHİ
KÖYÜN İSMİ NEREDEN GELİYOR
1204 yılında 4. Haçlı orduları Türkiye’ye gelirler Karadeniz kıyılarında bazı memleketler kurdular bunlardan bir taneside Akçakoca’da Ceneviz kalesidir,fakat daha sonra ,1261 yılında Latin imparatorluğu çökünce tekrar Ceneviz kalesi Bizanslıların eline geçti, 1204-1261 yılında Cenevizliler ve Bizanslılar,Akçakoca’ya gelirler bazı köyler kurarlar,bunlardan bir tane side Paşalar köyüdür..Buraya daha sonra 1243 yılında,Kastamonu’dan Moğol baskısından ve yenilgisinden sonra 130.000 kişi  ( Oğuzların Bozok kolundan Oğuz Kaan ın oğlu,Yıldız Han’ ın Karkın soyundan geldikleri kabul edilir.Akkoyunlu ve Dulkadiroğluları da Karkın soyundan gelmektedir.Karkın demek Taşkın ve doymuş,doyurucu anlamına gelir) batıya göç yapar bunlardan bazıları Akçakocaya gelirler bu Ceneviz ve Bizanslıların kurdukları köylerin yanına yerleşirler,fakat buraları talan ederler zarar verirler bunlardan bıkan Cenevizliler İmparatora şikayet eder ve İmparatorda o sıralarda Romanya Dobruca’da bulunan Gagavuz Türklerinden silahşör obaları buraya getirtir ve yerleştirir buraların güvenliğini sağlar ve bu kavimler yıllarca iç içe yaşarlar.Ayrıca 1877 yılında Osmanlı-Rus savaşlarından bıkan Doğu Karadeniz den Laz göçü gelir bu köye yerleşilir.yine 1916 yılında da Doğu karadeniz’den yine göç gelmiştir.Neticede bu köyde Ceneviz,Bizans,Gagavuz Türkleri,Oğuz bozok boyu karkın obaları,Doğukaradeniz’ den gelen Lazlar yaşamışlardır.Akçakoca’da M.Ö. 1200 yılında Frik,M.Ö. 670 Lidya,M.Ö.395 te Roma pontos,M.Ö.1200 de Hitit ama bu kesin bilinmiyor bu kavimler yaşamışlardır Bu köyde eskiden Hıristiyan halk yaşardı Karkın ismini Bizanslılar vermiştir ,1877 yılında Osmanlı Rus savaşında Doğu Karadeniz göçü başlar daha sonra,2. göç dediğimiz 1916 göçü olur Rize’den  ve Artvin’den Lazlar gelir takalarla Karaburun iskelesine iner oradan akrabalarının yanına gelirler.Karkın,Topuz,Kalkın olur 1871 yılı birinci yoklama defterinde kaydı vardır .Ayrıca Romanya Dobruca ve Rumeli’ den gelenlerde vardır,bunlar namı değer,Boğalı,Yörükhan taifesidir.1877-1916 yılında Doğu Karadeniz’den gelen göçler tekrar bu köyü kurmuşlardır,lakin 1950 Romanya Dobruca ve Rumeli  Bulgaristan  Şumnu kasabasından Yörükhan taifesinden gelen namı değer Boğalı ailesi bu köye gelir yerleşirler,köyün ilk ağası bunlardır,şimdiki Pazvantlardır Eskiden 1844 yılında Temettuat defterinde Karkın’ der tab-i Kırımca kilise divanına kayıtlıdır,bu divan daha sonra ayrı muhtarlıklara dönüşmüştür .Pazvant oğlu ailesi Anadolu’dan Sancaktar başı olarak Osmanlının feth ettiği Bulgaristan Vidin sancağına gönderilir,vidin sancağında daha sonra Pazvantğlu Osman paşa vidin valisi olarak tarihte ismi geçmektedir .Balkan savaşında Osmanlının yenilgiye uğraması tekrar Anadolu’ya aile göç etmiştir,ilk önce Trabzon sancağında yer gösterilmiş ve daha sonra aile Kastamonu Abana,Araç ta da ikamet etmiştir,diğer bir kolu’da Akçakoca’ya göç etmiştir,Paşalar köyüne yerleşen bu aile tarihten gelen paşaları ile ünlü olmasından dolayı bu isim verilmiştir,bir rivayete göre’de ailede bir gemici varmış dev cüsseli iri yapılı boylu postlu biri varmış annesi ona oğlum pazıların çok güçlü dev gibisin dermiş pazı daha sonra pazvant olmuş,denizcilikte çok zengin ve güçlü bir aile imişler,bu köyde pazvant ailesi çoğunluktadır,bu aile Türkmen boyu Kastamonu Candaroğulları obasındandırlar.Osman paşa cami Bulgaristan Vidin kasabasında cami ve külliyesi koruma altına alınmıştır.Hemşin kavşağından,Karaburun Karadere’ ye kadar sınırları olan köydür 1963 yılında Kaklından ayrılıp bir muhtarlık olmuştur
TARİHİ YERLERİ
Bizanslılar zamanında Karkın divani vardı,burada Hıristiyanlara ait  şimdiki mezarlığın Osman Çakır’ ların arazisinde harmanlıktan öteye kilise ve mezar kalıntıları vardı,halen bu arazi boştur fundalıklar vardır ,aynı şekilde Nazımbey köyünde de vardı ama şu anda bunlar tamamı ile münkariz olmuşlardır,tarihi yerleri ne pek rastlanmaktadır Paşalar plajı deniz kıyısında Keçi kayası mağarası deniz kıyısından 20 mt uzaktadır,2 adet kaya vardır 2 kaya arası deniz ufak olunca ağzı açılır bazen kapanır denizin gel git olayından dolayı,ve bu 2 kaya arasına 20 mt içeriye doğru gidilmektedir,burası kültür bakanlığı tarafından araştırılıp turizme katkı yapılabilir. Ayrıca 3 adet köy plajı vardır bunlar doğal plajdır yeni otobanın buradan geçmesiyle önemi artmıştır,Paşalar köy plajı,Sivrikaya plajı,Keçikayası plajı dır.Bu köyü çok büyük yerleşim birimi olarak karşımıza çıkmaktadır.Bizanslılar,Cenevizliler gibi kavimler  yaşamışlardır
AKARSU VE DERELERİ
Dere ve Kalkın dereleri,Kalkın’dan denize dökülür , su altı seviyeleri çok değişkendir,Pınar,ve kuyu suları faydalıdır ancak çok kireçlidir,serttir koli bakımından zengindir içilmesi mahsurludur,sıcak su ve göl yoktur
DAĞLARI VE TEPELERİ
Kaplan dede dağları eteğinde kurulmuştur,Kaplan tepe (1066) mt Kaplan dede tepesi(1158) mt Sivri tepe dir
JEOLOJİK DURUMU
Aliviyonlar ve kuarternerlerden mevcuttur.Dere ve vadi tabanları alüvyon,yamaçların büyük bir bölümü silis-devon formasyonu,tepelerin üst kısmı da 3.derecede kumlu,çakıllı tabakalar halindedir.Depreme dayanaklı 3.bölgedir.Dağlar denize paralel uzanır.Palezoik devre ve tersier arazilerde ibarettir. Toprağı yumuşaktır Jeolog Dr.Ervin Lan,Mühendis Zeki Erişir. Kaklında Linyit madenine rastlanmıştır,burada çalışmalar yapıp bu madenin değerlendirilmesi lazımdır bu ekonomi açısından bu köye çok katkı sağlayacağına inanıyorum( Bolu sallanamesi)
TOPRAK YAPISI
Topraklar kırmızı kahverengidir.Toprak asitli,kireci azdır,topraklar erozyona maruzdur.Potas ve fosfor bakımından fakirdir,tuz oranı normaldir.Saha umumi olarak pedojenez bakımından genulik safhasındadır.Toprak killi ve tınlı kıvrıntılıkarakterdedir Yumuşak toprağa sahiptir
TURİZMİ
Köyün ,uzun plajı ve kumsalı ,denizi olan şirin sakin mükemmel bir köydür,Akçakoca Kocaeli yolu üzerinde kurulan bu köy turizm konusunda çok şanslıdır,buraya biraz daha önem verilirse Turizm konusunda daha da gelişme kaydedeceğine inanıyorum yeni yapılan yol sahil şeridinden geçmektedir,daha sonraki yıllarda köy sahile doğru yerleşmeye  başlamışlardır Burada bulunan 3 adet plaj ve otobanın buradan geçmesi buranın önemini artırmıştır 1 adet kafeterya vardır 2 adet alaman mezarı değerlendirilip turizme katkı yapılabilir.Ayrıca köyde otantik eski yapıları halen görmekteyiz aslında buraların koruma altına alınması gerekmektedir
CAMİLERİ
1948 yılında yapılan cami yıkılır, yerine köylü tarafından  1984yılında minaresi Mustafa Vural tarafından da tamamlanan cami 1999 daki depremde yıkılır yerine tek şerefeli,200 kişilik köylü tarafından yapılan betonarme yapıdır ,köydeki tek camii dir.18:19. yüzyılda çandı cami vardı munkariz olmuştur,Bizans’ lılar zamanında da 3 çandı cami yapılmış bunlarda münkariz olmuştur vakfı fındık bahçesidir.Mustafa Vural’ın bu yeni caminin tamamlanmayan minaresini kendisi üstlenmiş ve yaptırmıştır
MEZARLIKLARI
Kalkın karyesi mezarlığı,1184 hicri Balıkoğlu Mehmet Reis( bunlara şimdi Kılıkoğlu ) denir---1185 h. İmam Abdullah efendi ( bunun oğlu hoca imiş)----1175 Koca İbrahimoğlu Musa Reis----İncili cami Şerifi hacı Abdi bey 1226 H.
Kurtuluş savaşı döneminde şimdiki öğretmen evi önünde batan Alman gemisinden boğulan 2 asker cesedi Paşalar köyü Keçikaya plajında bulunur bu iki Alman bu köydeki şimdiki mezarlıkta gömülür,halende yeri bellidir, bu mezarlığın koruma altına alınırsa buranın tarihi açıdan önemini artırabilir ,köydeki bu mezarlık 500 yıllıktır.2 mezarlık vardı büyük mezarlık karşı mahallede,eski mezarlık Nazımbey yolu üzerindedir eski mezarlık’ tır.Köyde şuan tek mezarlık vardır Akçakoca-Karasu yolu üzerindedir burası çok büyük mezarlıktır halen kullanılmaktadır, Kissecik mevki denilen bu mezarlığın içerisinde eskiden Bizanslılara ait kilise vardı bu kilise şimdilerde munkariz olmuştur.Ayrıca Hemşin sapağında Bizanslılardan kalma mezarlıklarda vardır fakat buraya da fındık dikimi yapılmıştır,Ahmet Kar,Reşat Kar,Pazvantların arazisinde bulunmaktadır,az ileriye doğru gidildikçe de İnceoğulları’na ait fındık bahçeleri içerisinde de Bizanslılara mezarlıklarda vardı,M.Ali Yener fındık bahçesi içerisinde de bir mezarlık vardır bu mezarlıklarda şimdilerde munkariz olmuştur ,bize buranın çok büyük yerleşim yeri olarak göstermektedir.Mezar taşlarındaki konular erkek mezar başlarına başlık,kadın mezarında süslemeler ön plandadır,erkek mezarlığında büyük sarıklı olanlar ulema ve paşaları,uzun külah üzerine sarık tasvirler,derviş ve tarikat şeyhlerini,sadece ince sarıklılar köy ağalarını,üstü geniş ve altı dar kavuk biçiminde olanlar yeniçeri ağalarını işaret etmektedir
 
EKONOMİSİ
TARIM:
HUBUBAT:Buğday,Mısır,Arpa,
BAKLIYAT:Fasulye,Bezelye,Bakla,Soğan,Lahana,Marul,Pırasa,İspanak,Kaldırık,Patates Karalahana,Biber,Patlıcan
MEYVE       : Elma,Armut,Kestane,Ceviz,Üzüm,İncir,Dağ çileği,Muşmula,Ayva,Kızılcık,Kiraz
Ekonomisi Tarım ve Hayvancılığa dayanır..Artık günümüzde fındığın para etmemesi insanları başka işlere meşguliyetine zorluyor,köyde balıkçılık yapan yoktur,büyükbaş hayvancılığı revaçtadır,eski manda,malak,vb gibi hayvanlar kalmamıştır,yalnız sağman inekler vardır,, tavuk kümesi besiciliği olmasına rağmen kümes hayvancılık da yok olmaya yüz tutmuştur.Köyde eskiden kesif ormancılığı yapılıyordu ama şu an kanunlar buna el vermiyor, köyde tavuk kümesleri mevcuttur buradan çok gelir elde edilmektedir.Köyün erkekleri sanayi bölgelerine çalışmaya giderler,nakliyatçılıkla uğraşanlar vardır,artık köylü son zamanlarda endüstri kollarına yönlenmiştir,,köyde hiçbir sanayi kuruluşu yoktur.
HAYVANCILK
Az sayıda Koyun,Keçi,Sığır,Tavuk,Arıcılık yapılmaktadır,her evde hemen hemen sağman inek mevcuttur,süt besiciliği yoktur süt mandıra üretim tesisleri yoktur,köylü kendi süt mamüllerini kendisi yapardı ama maalesef büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde düşüş yaşanmıştır.köyde kaz,ördek,tavuk bazı aileler vardır,tavuk kümesçiliği canlılığını yitirmiştir Eskiden  Manda,Malak, At,Eşek,Öküz vardı bunlar münkariz oldu, tavuk kümesi besiciliği yapılmaktadır
ORMANCILIK
Çam,Kayın,Meşe,Kestane,Gürgen,İhlamur,Kavak,Çinar,Defne,Kocayemiş,Muşmula,Ayı üzümleri,Orman gülleri,Yer gülü,Erica ağaçları,Erelti otu,Çoban püskülü diye orman ürünleri var .Eskiden devlet orman arazisini talan edip fındık ekimi yapılmıştır,son zamanlarda orman kanununa göre kesif ormancılığı yapılmamaktadır orman işletme şefliği tarafından bölge kontrol edilmektedir,köyde hızar makinesi yoktur Kerestecilik eskiden Karaburun iskelesinden sevkiyatı yapılıyordu .
AVCILIK
Bölgede göçmen kuşlara daha çok raslanmaktadır,Sarıkuş,Çulluk,Bıldıcın,Ördek,ÜveyikördekKaz,Kuğu,Tarakçın,Karakçun,Sığırcık,Bozbakal,Karabakal bulunur.Son zamanlarda,gerek ilaçlama gerek yanlış avlanma neticesinde çok azalma olmuştur. Ördek,Çulluk avı çok meşhurdur.Çevredeki daimi kuşlar kestane Kargası,Çulluk,Ördek,Üveyik,Sığırcıktır.Tavşan,Çakal,Tilki,Domuz, Ayı,su Samuru,Kunduz,Geyik,Karaca vardı ne yazık ki bunlara da az rastlanmaktadır.Domuz avı devamlı yapılmaktadır.Köydeki devamlı hayvanlar Domuz,Ayı,Kurt,Tilki,Çakal dır.Sahil kesiminde Karabatak ve Martılar vardır ama köylüler bunlarla ilgilenmezler.
 
Veysel Saka’nın evi
EVLERİ
Evler genellikle bahçe içinde olur çünkü meyve sebze yetiştirilir.Avlu,avlu ağla ile çevrilidir , okul ve cami yanlarında evler yapılmıştır,az dağınık meskenlerde cepheleri sokak tarafına doğrudur Arabacı köyü gibi,Mısır ziraati çok olduğu için her evin yanında hemen hemen 1 adet serender yapı vardır,ahırlar evlere uzaktadır,ahır ile samanlık yan yanadır
SPOR
 Bu köyden Karasu’ya güreşe giden gençler vardı,köyde at yarışları ve güreşler olurdu, ,federe,  gayri federe kulüp yoktur köyde spora ilgi hiç yoktur
ALTYAPI BİLGİLERİ
1 cami,,ptt acentesi,elektriği,telefonu,içme suyu vardır, kanalizasyonu yoktur,sağlık ve sağlık ocağı yok ama mobil sisteminden faydalanmaktadır,taşımalı eğitim sisteminden faydalanmaktadır,1966yılında ilk ilkokul açılmıştır 35 km lik içme suyu ve su deposu yapıldı,3400 m² lik beton kilitli parke taşı döşenmiştir,3 km lik sahil köy yolu stabilizesi yapıldı göçmen ,az dağınık köy statüsündedir, Fiskobirlik üye sayısı : 170 tir ,8932 fındıklık,1218 orman alanı vardır % 12,orman, % 88 fındıklık tır mısır ve buğday ,meyve ekimi fazla değildir Nüfusu 1935 de 331,, 1965 de 908 , 1990 da, 316,1997 de,245,2000 de 287 dır
İSTİKLAL SAVAŞINA KATILANLAR
 
ŞEHİT OLANLAR : LOKMACIOĞULLARI  MEHMETOĞLU İSMAİL D. 1291-Ö.1915 ÇANAKKALE 16. FIKRA SEYYAR HASTANESİ P. ER
                                    PAZVANTOĞLU HALİM PAZVANT D. 1890, Ö. 1912 BALKAN HARBİ
                                   ALİOSMANOĞLU SADIK ÇAKIR  D. 1895 ,Ö.1915  ÇANAKKALE SAVAŞI
                                   İLYASOĞLU HALİT ÇAKIR           D.1895,Ö.1915   ÇANAKKALE SAVAŞI
GAZİLER                 : HASANOĞLU CABİR GÜNER
İPSİZ RECEP ÇETESİNDE OLANLAR :AHMET PAZVANT—OSMAN PAZVANT
 
18.19. YÜZYILDA TEMETTUAT DEFTERİNDEKİ DURUMU
Karkın’ der tabii, Kıramca kilise divan iken  adı geçmiştir ,fakat bu köy Karkın dan ayrılarak yeni kurulun bir köy olduğu için temettuat defterinde ismi geçmemektedir.1844 yılında imam Tanecioğlu İsa efendi bin Ali dir,Akçakoca’da 7 adet divan vardı,bunlardan bir tanesi Karkını tabii Kırımca kilise divanı’ dır,41 hane,205 nüfusu vardır 5 adet yetim vardır Köseğlu Mehmet bin Feyzullah,Osman Beşeoğlu Erdi bin İsa,Ebubekiroğlu Mehmet bim-n Abdullah,1 baltacı,1 hızarcı,64 arı kovanı,18 sağman manda ,13 sağman inek,8 manda öküzü,8 dişi malak,39 öküz,13 dana 15 dişi buzak 15 bargir,13 tay,11 kısrak vardı,bahriyeli asker, Torunoğlu Ahmet bin Mehmet’tir,dilencilik yapan,Ormanoğlu Mustafa bin Mehmet,İbrahimoğlu Arif  bin Hüseyin,dir,en varlıklılar ise Molla Ahmetoğlu Hüseyin bin Mustafa,Molla salihoğlu bin Salih,Molla Mehmetoğlu Mustafa bin Abdullah tır,tahıl üretimi 213,75 kg buğday,60 kg arpa,60 kg mısır,34 meslek gurubu vardı,1 gemici reisi,1 gemici.Bu köy 18.19. yüzyılda temettuat defterinden adını sıkça söz ettiren bir köydür.Karkın divanı zamanındaki durumudur
KÖYE İLK GELEN SÜLALELER
 
YENERLER                           YENER             ARTVİN             HOPA         KEMALPAŞA
İNCEOĞULLARI                  İNCE                  RİZE                   FINDIKLI  TATLISU KÖY
PAZVANTOĞULLARI         PAZVANT         KASTAMONU    ARAÇ      
ÇAKIROĞULLARI               ÇAKIR              KASTAMONU    ARAÇ
CİNOĞULLARI                     İLHAN             KASTAMONU     ARAÇ 
CEBECİOĞULLARI             CEBECİ            KASTAMONU     ARAÇ
HALİLOĞULLARI               BAŞAR             KASTAMONU     ARAÇ
DAYIOĞULLARI                 AKSOY             KASTAMONU     ARAÇ      
KÜÇÜKOĞULLAR              KÜÇÜK             KASTAMONU     ARAÇ
 TÜMANEOĞULLARI         ÇAÇALAR       KASTAMONU      ARAÇ
SÖKEZOĞLU                                                  RİZE                     SALAHA   KARAYEMİŞ
VURAL                                                            RİZE                     SALAHA    MURADİYE
SARIMEHMET                                               RİZE                      SALAHA    KARAYEMİŞ
EROĞLU                                                         RİZE                     SALAHA    KARAYEMİŞ                  
NOT : PAZVANTOĞLU  İLKÖNCE TRABZON SÜRMENEDEN KASTAMONU ARAÇ ORADANDA AKÇAKOCAYA GÖÇ GELMİŞLERDİR,AYRICA DİĞER SÜLALELERDE TRABZONDAN KASTAMONU ARAÇ ORADANDA AKÇAKOCAYA GÖÇ GELMİŞLERDİR,BURADA YENER VE İNCEOĞLU LAZ KÖKENLİDİR RİZE FINDIKLIDAN GÖÇ GELMİŞLERDİR
NOT:Değerli büyüyüm Nurettin Pazvant ve İsmail Pazvant arkadaşıma katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum
Kaynak
Coğrafi bölgesi        : İbrahim Tuzcu
Köyün ismi              : Nurettin Pazvant,İsmail Pazvant,Vikipedi özg.ans,Şükrü Dönmez,Akç.Kaym.Sitesi Drl.İbrahim,m Tuzcu
Tarihi yerler             ; Nurettin Pazvant,İsmail Pazvant,Vikipedi özg.ans,Şükrü Dönmez,Akç.Kaym.Sitesi Drl.İbrahim Tuzcu
Coğrafi durumu       : Kenan Okan,Mustafa Kocadon,Şükrü Dönmez,Drl.İbrahim Tuzcu
Cami ve Mez.          : Kenan Okan,Nurettin Pazvant,İsmail Pazvant,Drl.İbrahim Tuzcu
Turizm                     : Nurettin Pazvant,İsmail Pazvant,Vikipedi özg.ans,Şükrü Dönmez,Akç.Kaym.Sitesi Drl.İbrahim Tuzcu
Ekonomi                  : Mustafa Kocadon,Kenan Okan.Şükrü Dönmez,İlçe Tarım Md,Akç.Kaym.Sitesi,Vikipedi özg ansk,,Drl.İbrahim Tuzcu
Kültür                      : Vedia Emiroğlu Recai Özgür,Nurettin Pazvant,İsmail Pazvant,Akç.Kaym.Sitesi,Vikipedi özg ans.Kenan Okan,Şükrü Dönmez,Görsel yay.s.4,Drl.İbrahim Tuzcu
Spor                         : İbrahim Tuzcu
Köyün alt yapısı      : Mustafa Kocadon,Nurettin Pazvant,İsmail Pazvant,Vikipedi özg ans.Akç.Kaym.Sitesi.Drl.İbrahim Tuzcu
İstiklal savaşı           : Şükrü Dönmez,Geltag net
Temettuat                 : Dr .Zeynel Özlü
Sülaleler                   : Hüsamettin Kaya.İsmail Pazvant,Nurettin Pazvant,
Drl.İbrahim Tuzcu
TAHİRLİ
Tahirli köyünden görüntü
 
COĞRAFİ BÖLGE: Karadeniz bölgesi
İLİ: Düzce
İLÇESİ: Akçakoca
KAYMAKAMI: Yasin Öztürk
TELEFONU     : 03806114001
B. BAŞKANI: Cüneyt Yemenici
TELEFONU   :  03806114002    
KÖY MUHTARI: Yalçın Arslan
TELEFONU: 0 532 686 46 97
POSTA KODU: 81650
NÜFUSU: 67 Hane 200 nüfusu vardır
ESKİ MUHTARLAR: 2013-Yalçın Arslan,2004- Remzi kurt,1999- Remzi kurt,1994- Remzi kurt,1989- Remzi kurt,1984- Servet alevoğlu
COĞRAFİ DURUMU: Düzce’ye,45 km Akçakoca’ya 6 km uzaklıktadır., 6300 dekar ormanlık,20 dekar ormanlık vardır,Kalkın,Edilli,Aktaş,Arabacı komşu köyleridir.Koordinatları Akçakoca’nın Güney Batısında E-41.058,B-31.068,Rakım-132 mt
TARİHİ
KÖYÜN İSMİ NEREDEN GELİYOR
1204 yılında 4. Haçlı orduları Türkiye’ye gelirler Karadeniz kıyılarında bazı memleketler kurdular bunlardan bir taneside Akçakoca’da Ceneviz kalesidir,fakat daha sonra ,1261 yılında Latin imparatorluğu çökünce tekrar Ceneviz kalesi Bizanslıların eline geçti, 1204-1261 yılında Cenevizliler ve Bizanslılar,Akçakoca’ya gelirler bazı köyler kurarlar,bunlardan bir taneside Tahirli köyüdür..Buraya daha sonra 1243 yılında,Kastamonu’dan Moğol baskısından ve yenilgisinden sonra 130.000 kişi Oğuzların kayı  boyu üçok obaları  batıya göç yapar bunlardan bazıları Akçakoca’ya gelirler bu Ceneviz ve Bizanslıların kurdukları köylerin yanına yerleşirler,fakat buraları talan ederler zarar verirler bunlardan bıkan Cenevizliler İmparatora şikayet eder ve İmparatorda o sıralarda Romanya Dobruca’da bulunan Gagavuz Türklerinden silahşör obaları buraya getirtir ve yerleştirir buraların güvenliğini sağlar ve bu kavimler yıllarca iç içe yaşarlar. Ayrıca 1877 yılında Osmanlı-Rus savaşlarından bıkan Doğukaradeniz’ den Laz göçü gelir bu köye yerleşirler,yine 1916 yılında da Doğukaradeniz’den göç gelerek burada yaşamışlardır.Yine Adana-İçel sancağından Yörükler (yürüyen halk demek) batıya göç ederek Akçakoca’ya gelirler ve burada bazı köyler kurarlar,bu köylerden bir taneside Tahirli, köyüdür..Neticede bu köyde Ceneviz,Bizans,Gagavuz Türkleri,Oğuz kayı boyu üçok obaları Yörükler,,Doğukaradeniz’ den gelen Lazlar yaşamışlardır.Akçakoca’da M.Ö. 1200 yılında Frik,M.Ö. 670 Lidya,M.Ö.395 te Roma pontos,M.Ö.1200 de Hitit ama bu kesin bilinmiyor bu kavimler yaşamışlardır . Keramettin karyesine dahil olan Tahir-i dir,burası divan da olmuştur,Tahiri Divandır( divan demek toplanılan yer demek) bazı köylerin yerleşim birimidir,buradaki bazı  halk burayı terk eder,az Yörükhan taifesinde kalanlar olmuştur,yerli halk az kalmıştır. Çok eski köy konumundadır.1877 yılında Osmanlı Rus savaşında Doğu Karadeniz göçü başlar daha sonra,2. göç dediğimiz 1916 göçü olur Rize’den takalarla Karaburun iskelesine iner oradan akrabalarının yanına gelirler 2 mezra halinde buraya yerleşirler,karşı mahalleye ilk gelen Ahmet bin efendi bu köyün kurulmasına öncülük eder bu mezraya Ahmet dağı mezrası denir,burası hep Rize den göç almıştır,Diğer mezrada azda olsa yerli halk vardır,Köy merkezi Tahirlidir,Karadeniz’den gelen göçler karşı mahallede ikamet etmektedirler,köy sahilde Akdere’den sol tarafa doğru gidildiğinde Hasan Delihasanoğluna ait banglov tipi evlerin bulunduğu  yere kadar Tahirli köyüne aittir ,Akdere’den sağ tarafına gidildiğinde Kavlan ağaçlarından sonra Edilli köyüne aittir.Karışık göçmen dağınık köy statüsündedir.Bir rivayete göre Ömer Eroğlu’nun annesini babası Tahir ağanın bu köyde çok zengin olması ayan olmasından o zamanki köylüler bu zatın ismini köye vermişlerdir bu Tahir ağanın 3 adet mavnası varmış bu kereste taşımacılığını bunlarla yaparmış herkesin işini görürmüş,ve 40 yıl köyde muhtarlık yapmıştır,köyün ilk ayanı imiş ondan dolayı buraya Tahirli köyü adı verilmiştir.1871 birinci arazi yoklama ve 1922 Bolu salnamesinde kaydı vardır
TARİHİ YERLERİ
Yukarı Tahirli köyünde Hasan Topuz,İsmail Eroğlunun fındık bahçeleri içinde tarihi çok eski bir su kuyusu vardır bu kuyu çok eskidir 18 mt derinliğindedir halen faaldir eskiden köylü su ihtiyacını burada karşılıyormuş,köyün tam ortasında 1x1 genişliğinde de taştan yapılmış leğen biçiminde bir kap vardır eskiden köylü bunun içinde çamaşırlarını bunun içinde yıkarlarmış bu taşın koruma altına alınması lazımdır
AKARSU VE DERELERİ
Aktaş şelalesinden çıkan Taşman  suyu köyün aşağı mahallesinden,Kalkın,Edilli arsından  denize dökülür,bu Taşman deresinde 3 adet  ufak şelaleri vardır buranın yolu yapılırsa burası turizme kazandırılır ,su altı seviyeleri çok değişkendir,Pınar,ve kuyu suları faydalıdır ancak çok kireçlidir,serttir koli bakımından zengindir içilmesi mahsurludur,sıcak su ve göl yoktur
DAĞLARI VE TEPELERİ
Kaplan dede dağları eteğinde kurulmuştur,Kaplan tepe (1066) mt Kaplan dede tepesi (1158) mt
JEOLOJİK DURUMU
Eoesen-Folişi,Muminitli Kalker mevcuttur.Dere ve vadi tabanları alüvyon,yamaçların büyük bir bölümü silis formasyonu,tepelerin üst kısmı da 3.derecede kumlu,çakıllı tabakalar halindedir.Depreme dayanaklı 3.bölgedir.Dağlar denize paralel uzanır.Palezoik devre ve tersier arazilerde ibarettir.Eosen folişi- numinitli kalker toprağa sahiptir Jeolog Dr.Ervin Lan,Mühendis Zeki Erişir.
TOPRAK YAPISI
Topraklar kırmızı kahverengidir.Toprak asitli,kireci azdır,topraklar erozyona maruzdur.Potas ve fosfor bakımından fakirdir,tuz oranı normaldir.Saha umumi olarak pedojenez bakımından genulik safhasındadır.Toprak killi ve tınlı kıvrıntılıkarakterdedir.Yumuşak toprağa sahiptir
TURİZMİ
Köy içinden görüntü
Turizm açısından fakir köy konumundadır,fakat buradan aşağı bakıldığında mükemmel görüntü hakimdir,Edilli ağzı mevkiinde kavlan ağacından kuzeye doğru bu köyün sınırları içerisinde bulunan deniz sahili ve mükemmel plaja sahiptir buraya gel ipte yazın kamp  ve çadır turizmi yapılmaktadır sakin kumsalı  ve denizi çok temizdir,yazın burası çok kalabalık olmaktadır,bide burada kafeterya vardır,buraya Edilli köprüsünden sağa denize doğru gidildiğinde bu plaja ulaşılabilir
CAMİLERİ
1982 Yılında betonarme,tek kubbeli,200 cemaatli bir camidir.18:19. yüzyılda çandı cami vardı munkariz olmuştur,Bizans lılar zamanında da 3 çandı cami yapılmış bunlarda münkariz olmuştur.Ayrıca yeni caminin yanında ilkokul vardı yıkılıp buraya da cami şadırvanı yapılmıştır.
MEZARLIKLARI
Köyde tek mezarlık vardır şuanda ,köy merkezi cami yanındadır halen bu mezarlık kullanılmaktadır.Yukarı eski Tahirli mezarlığı vardır ki burada Ahmet oğlu Mehmet Yazıcı H.1171-M.1761 Ahmet Reis H.1176- M.1760, Elhaç Ali reis H.1131- M.1765,Ali Çelebioğlu Elhaç Mustafa H.1137- M.1725 ,bu mezarlığa 100 yıldır defin işlemi yapılmamıştır,bu mezarlık halen mevcuttur İsmail Başaran ın fındık bahçesi içindedir. Diğer eski mezarlık ise çamlık içinde idi çam ağaçları da son zamanda kesilmiştir,bu mezarlıkta munkariz olmuştur bunlar Ceneviz ve Bizanslılar zamanından kalma mezarlıklardı .Yine Tahirli- Edilli arasında bir mezarlıkta vardır halen mezar taşları gözükmektedir.bu mezarlıklarında Gagavuz Türklerden kalma sanılmaktadır.Ayrıca dağınık köy statüsünde olduğu için aile mezarlıkları da mevcuttur.Köyde  köyün 500 mt güneyinde türbe yanı denilen yerde de bir türbe bulunmakta idi fakat buraya da fındık dikimi yapılmıştır bu türbe Yusuf Kocaadam fındık bahçesi içerisindedir. Mezar taşlarındaki konular erkek mezar başlarına başlık,kadın mezarında süslemeler ön plandadır,erkek mezarlığında büyük sarıklı olanlar ulema ve paşaları,uzun külah üzerine sarık tasvirler,derviş ve tarikat şeyhlerini,sadece ince sarıklılar köy ağalarını,üstü geniş ve altı dar kavuk biçiminde olanlar yeniçeri ağalarını işaret etmektedir
EKONÖMİSİ
 
.TARIM:
HUBUBAT:Buğday,Mısır,Arpa,
BAKLIYAT:Fasulye,Bezelye,Bakla,Soğan,Lahana,Marul,Pırasa,İspanak,Kaldırık,Patates Karalahana,Biber,Patlıcan
MEYVE       : Elma,Armut,Kestane,Ceviz,Üzüm,İncir,Dağ çileği,Muşmula,Ayva,Kızılcık,Kiraz
Ekonomisi Tarım ve Hayvancılığa dayanır.Köylü,bahçesinde yetiştirdiği sebzeleri Akçakoca pazarına götürür orada satar,kadınlar ev ekonomisine katkı sağlarlar.Artık günümüzde fındığın para etmemesi insanları başka işlere meşguliyetine zorluyor,köyde ,büyükbaş hayvancılığı revaçtadır,eski manda,malak,vb gibi hayvanlar kalmamıştır,yalnız sağman inekler vardır,elde edilen sütler pazara götürülüp satılmaktadır., tavuk kümesi besiciliği olmasına rağmen kümes hayvancılık da yok olmaya yüz tutmuştur. Köyün erkekleri sanayi bölgelerine çalışmaya giderler,nakliyatçılıkla uğraşanlar vardır,artık köylü son zamanlarda endüstri kollarına yönlenmiştir,köydeki dokuma tezgahları da münkariz olmuştur,köyde hiçbir sanayi kuruluşu yoktur..Balcılık son zamanlarda gelişmiştir. İlçemizde tarımsal üretim içerisinde bitkisel üretim, özellikle fındık üretimi ağırlıklı yer tutmaktadır. Fındık üretimi dışında kasaplık tavuk üretimi, büyükbaş hayvan üretimi,, arıcılık,  mantar üretimi önemli tarımsal faaliyetler arasındadır
HAYVANCILIK
Az sayıda Koyun,Keçi,Sığır,Tavuk,Kaz,Hindi,Arıcılık yapılmaktadır,her evde hemen hemen sağman inek mevcuttur,süt besiciliği yoktur süt mandıra üretim tesisleri yoktur,köylü kendi süt mamüllerini kendisi yapardı ama maalesef büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde düşüş yaşanmıştır.köyde,tavuk kümesçiliği canlılığını yitirmiştir
ORMANCILIK
Çam,Kayın,Meşe,Kestane,Gürgen,İhlamur,Kavak,Çinar,Defne,Kocayemiş,Muşmula,Ayı üzümleri,Orman gülleri,Yer gülü,Erica ağaçları,Erelti otu,Çoban püskülü diye orman ürünleri var .Eskiden devlet orman arazisini talan edip fındık ekimi yapılmıştır,son zamanlarda orman kanununa göre kesif ormancılığı yapılmamaktadır orman işletme şefliği tarafından bölge kontrol edilmektedir,köyde hızar makinesi yoktur
AVCILIK
Bölgede göçmen kuşlara daha çok raslanmaktadır,Sarıkuş,Çulluk,Bıldıcın,Ördek,ÜveyikördekKaz,Kuğu,Tarakçın,Karakçun,Sığırcık,Bozbakal,Karabakal bulunur.Son zamanlarda,gerek ilaçlama gerek yanlış avlanma neticesinde çok azalma olmuştur Ördek,Çulluk avı çok meşhurdur.Çevredeki daimi kuşlar Kestane Kargası,Çulluk,Ördek,Üveyik,Sığırcıktır.Tavşan,Çakal,Tilki,Domuz, Ayı,Su samuru,Kunduz,Geyik,Karaca vardı ne yazık ki bunlara da az rastlanmaktadır.Domuz avı devamlı yapılmaktadır.Köydeki devamlı hayvanlar Domuz,Ayı,Kurt,Tilki,Çakal dır.
 
 
Köy içinde Tarihi ev
EVLERİ
Evler genellikle bahçe içinde olur,çünkü sebze ve meyvecilik yapılmaktadır.Avlu,avlu ağla ile çevrilidir bu mezralarda da evler birbirine uzaktır, okul ve cami yanlarında evler yapılmıştır,az dağınık meskenlerde cepheleri sokak tarafına doğrudur Arabacı köyü gibi,Mısır ziraati çok olduğu için her evin yanında hemen hemen 1 adet serender yapı vardır,ahırlar evlere uzaktadır,ahır ile samanlık yan yanadır
SPOR
 Bu köyden Karasuya güreşe giden gençler vardı,köyde at yarışları ve güreşler olurdu, köyde spora ilgi azdır,federe,  gayri federe kulüp yoktur
ALT YAPI BİLGİLERİ
8800 m² lik kilitli parke taşı döşendi,köyden sahile 3 km lik yol açıldı,23 adet beton büz,42 mt karige boru döşendi,köy cami fosseptik çukuru yapıldı,6,5 kmlik yol stabilize yapıldı.Köy taşımalı eğitim sisteminden faydalanıyor,sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur,ancak mobil sağlık sisteminden faydalanıyor,içme suyu,kanalizasyonu,ptt acentesi,elektrik,sabit telefonu,1 cami vardır.1961 yılında ilk ilkokul açılmıştır,Fiskobirlik üye sayısı 273 tür. 1797 yılında nüfusu 85 idi 1887 390,1935 de 408, 1965 de 398, 1997 de 268 2000 de 206 nüfusu vardı, Rize,yerli karışımıdır,1871 Birinci arazi yoklama defterinde,1922 Bolu salnamesinde kaydı vardır,karışık ve dağınık köy statüsündedir.Tarla alanı yok,fındık alanı 5.558,orman alanı 292 dönümdür. % 95 fındıklık alanına sahiptir,mısır tarımı ve hayvancılık had safhadadır ,balcılıkla uğraşanlarda vardır,meyvecilikte yapılmaktadır,% 5 ormancılık vardır.Edilli köyü buraya bağlı idi sonradan muhtarlık oldu
İSTİKLAL SAVAŞINA KATILANLAR
GAZİLER
 :1-YUSUF GÜRBÜZ            AHMET-        H.1313 -M.1897
 2-MEHMET BAŞARAN      ABDULLAH  H.1317- M.1901
 3 HÜSEYİ N BAŞARAN     HÜSEYİN   -  H.1312- M.1896
 4 HASAN AYDIN                HÜSEYİN-     H.1317- M.1901
 5 İSMAİL KURT –              AHMET-         H.1312 -M.1896
 6 ALİ ÖZCAN                     YUSUF-           H.1315 -M.1899
 7-MEHMET AKSOY-         MUSTAFA      H.1307 -M.1891
8 –MUSTAFA ŞENGÜL
       
ŞEHİTLER
1-MOLLA MUSTAFA OĞLU ALİ                        D.1303- Ö.1913    HAYDARPAŞA ASKERİ HAST.P.ER
2-MISIRLIOĞULLARI AHMETOĞLU EŞREF    D.1309- Ö.1915     ÇANAKKALE SAVAŞI P.ER
18.19. YÜZYILDA TEMETTUAT DEFTERİNDEKİ DURUMU
Köyün ilk imamı1844 yılında İznik kazası Amiller köyünden imamlık yapan en fakir imamdır,Çavuşoğlu Esad efendi bin Mehmet ve Çavuşoğlu Ali efendi bin Mehmet’tir.1844 yılında nüfusu 210 hane 45 idi,Köyün yetimi Şakiroğlu Ali Osman,sarı Mehmetoğlu Osman,İstanbuloğlu Mehmettir,en varlıklı kişi ise Arnabudoğlu Halil,Yahyaoğlu Mehmet,Haliloğlu Mustafa,Alireisoğlu Ali Topuzoğlu,Mehmet Reisoğlu Mustafa,Çakıroğlu Ali dir.1844 yılında 7 tarla vardı 10 kg mısır ürünü alınırdı 164 arı kovanı,6 sağman manda 16 sağman inek,2 manda öküzü 1 dişi malak 11 karasığır öküzü 1 da 3 dişi,8 erkek buzağı 4 erkek malak 17 bargir vardı,32 meslek gurubu vardı 1 değirmen,1 sail,1 muhtar,21 gemici,vardı18.19. yılda çeşitli ebareler geçiren köy 1877 de Osmanlı Rus harbinden Doğu Karadeniz den göç alıp yeni bir ivme kazanmıştır 2 mezra vardır ilk muhtar,Koca Mehmetoğlu Hüseyin bin İbrahim dir
KÖYE İLK GELEN SULALELER
 
ALEVOĞULLARI        ALEVOĞLU      RİZE                SALAHA       KARAYEMİŞ   KÖYÜ
BEKÇİOĞULLARI       KURT                İZMİT              KANDIRA
ÇAKIRLI                                                 KASTAMONU İNEBOLU
DEĞİRMENCİLER                                KASTAMONU CİDE
DEVRİŞLER                                           KASTAMONU CİDE
FARİLER                                               YERLİ
GÜNERLER            GÜNER                 RİZE                  SALAHA        KARAYEMİŞ KÖYÜ
HAMİTHOCALAR  DEMİRCİOĞLUERZURUM  KÖYE  İMAM  GELMİŞ BURADA
 
KALMIŞ
HAVANIN ALİLER KÖSE                 RİZE                 GÜNEYCE
İVLETLER                KOCAADAM   YERLİ               SALİHHASANLAR AYNI           
SARIOĞLANLAR    SARIOĞLU      RİZE                   SALAHA            KARAYEMİŞKÖYÜ 
KADİRLER               ÖZCAN            KASTAMONU   CİDE           
KARADAYILAR      ÇALIŞKAN      KASTAMONU   CİDE
KERİMLER               GENÇ               RİZE                   SALAHA            KARAYEMİŞKÖYÜ
KOCAMUSTAFALARŞENGÜR        KASTAMONU   CİDE
KORUCULAR           GÜLTEKİN      RİZE                    PAZAR
KUDRANLAR           GÜNER            RİZE                    SALAHA            KARAYEMİŞKÖYÜ
MAMUŞTALAR        TOPUZ            YERLİ
MAMUTLAR             GÜNER            RİZE                    SALAHA            KARAYEMİŞKÖYÜ  
MUSADAYILAR      YANMAZ        RİZE                     SALAHA            KARAYEMİŞKÖYÜ
SALIHHASANLAR   KOCAADAM YERLİ                  İLVETLER AYNI
EROĞULLARI           EROĞLU         RİZE                    SALAHA            KARAYEMİŞKÖYÜ
ARSLANLAR            ARSLAN          KASTAMONU   CİDE                                                
ÇOLAKLAR               ÇOLAK            RİZE                   ARDEŞEN
DOĞDU                      DOĞDU            RİZE                    SALAHA            KARAYEMİŞKÖYÜ
EJDER                        EJDER               KASTAMONU   CİDE                     
KAYA                         KAYA               KASTAMONU   CİDE
KÖSE                          KÖSE                RİZE                    SALAHA           KARAYEMİŞKÖYÜ
UZUNOĞLU              UZUNOĞLU     YERLİ
ZORLU                       ZORLU              RİZE                    SALAHA           KARAYEMİŞKÖYÜ
ER                               ER                      RİZE                    SALAHA           KARAYEMİŞKÖYÜ
EROĞLU                    EROĞLU           KASTAMONU   KURUCEŞİLE
ALEV                          ALEV                RİZE                    SALAHA           KARAYEMİŞKÖYÜ
ALEVOĞLU VE ALEV SÜLALESİ AYNI SÜLALEDİR
GÜNER,ER,EROĞLU AYNI SÜLALEDİR
Çok eski bir köy olmasına rağmen Karadeniz’den gelen göçlerle iç içe,yaşamaktadırlar,Karadeniz’den gelenler daha çoktur,köyde yerli halk azdır
 
NOT: Katkılarından dolayı Recep Alevoğlu ve.değerli muhtar  Remzi Kurt arkadaşlarıma çok teşekkür ederim
Kaynak
Coğrafi bölgesi      : İbrahim Tuzcu
Köyün ismi            : Recep Alevoğlu,Remzi Kurt,Akç.Kaym.Sitesi,Vikipedi özg ans,Drl İbrahim Tuzcu
Tarihi yerler           ; Kenan Okan,Şükrü Dönmez,Akç.Kaym.Sitesi,Vikipedi özg ans,Remzi Kurt,Drl.İbrahim Tuzcu
Coğrafi durumu     : Kenan Okan Şükrü Dönmez,Mustafa Kocadon,Drl İbrahim Tuzcu
Cami ve Mez.        : Kenan Okan,Recep Alevoğlu,Remzi Kurt,Drl.İbrahim Tuzcu
Turizm                   : Recep Alevoğlu,Remzi Kurt,Akç.Kaym.Sitesi,Vikipedi özg ans,Drl İbrahim Tuzcu
Ekonomi                : Kenan Okan,Şükrü Dönmez,Mustafa Kocadon,İlçe Tarım Md.,Akç.Kaym.Sitesi ,Vikipedi özg ans,Dr İbrahim Tuzcu
Kültür                    ; Vedia Emiroğlu,Remzi Kurt,Recai Özgün,Akç.Kaym.Sitesi,Vikipedi özg ans.Kenan Okan,Şükrü Dönmez,Görsel yay.S.4,Drl.İbrahim Tuzcu
Spor                       : İbrahim Tuzcu
Köyün alt yapısı    : Akç.Kaym.Sitesi,Vikipedi özg ans.,Mustafa Kocadon,Remzi Kurt,Recep Alevoğlu,Drl İbrahim Tuzcu
İstiklal savaşı        ; Şükrü Dönmez,Geltag net
Temettuat              ; Dr Zeynel Özlü
Sülaleler                ; Hüsamettin Kaya,Remzi Kurt,Recep Alevoğlu,
Drl.İbrahim Tuzcu
UĞURLU
Uğurlu köyünden görüntü
COĞRAFİ BÖLGESİ   . Karadeniz Bölgesi
İLİ                                   : Düzce
İLÇESİ                           : Akçakoca
KAYMAKAMI             : Yasin Öztürk
TELEFONU                   : :  03806114001
B. BAŞKANI                :  Cüneyt Yemenici
TELEFONU                   : 03806114002    
KÖY  MUHTARI        :  İrfan Zobar
TELEFONU                   : 0 532 599 78 84
POSTA KODU              :81670
NUFUSU                       : 300 Hane,2005 Nüfusu vardır
ESKİ MUHTARLAR :  2013-İrfan Zobar,2009 de Arslan Kahraman,2004 de Arslan Kahraman,1999 de,Arslan Kahraman.,1994 de,Arslan Kahraman,1989 de Rüştü Aksoy,1984 de Rüştü Aksoy
COĞRAFİ DURUMU    :  Düzce’ye 55 km ,Akçakoca’ya 13 km uzaklıktadır,Cumayeri’ne 26 km dir,en yüksek yeri 150 mt dir,Köy komşuları Hemşin,Yenice,Esmahanım,Nazımbey,Sakarya iline bağlı Aydoğan,Bezirgan,Kozluk.Koordinatları Akçakoca’nın Batısında E-41.025,B-30.996,Rakım-20 mt
TARİHİ
KÖYÜN TARİHİ
Köy içinden görüntü
1204 yılında 4. Haçlı orduları Türkiye’ye gelirler Karadeniz kıyılarında bazı memleketler kurdular bunlardan bir taneside Akçakoca’da Ceneviz kalesidir,fakat daha sonra ,1261 yılında Latin imparatorluğu çökünce tekrar Ceneviz kalesi Bizanslıların eline geçti, 1204-1261 yılında Cenevizliler ve Bizanslılar,Akçakoca’ya gelirler bazı köyler kurarlar,bunlardan bir taneside Uğurlu köyüdür..Bizans imparatoru Romanya Dobruca’da bulunan Gagavuz Türklerinden silahşör obaları buraya getirtir ve yerleştirir,bunlar burada bazı köyler kurarlar bunlardan bir tanesıde Uğurlu köydür.Yine 1877 yılında Osmanlı-Rus savaşından bıkan Doğukaradenız’ den Laz ve Gürcü halkı buraya göç gelip yerleşmişlerdir.Neticede burada Ceneviz,Bizans,Gagavuz Türkleri,Doğukaradenız’ den gelen göçler,yaşamışlardır.Akçakoca’da M.Ö. 1200 yılında Frik,M.Ö. 670 Lidya,M.Ö.395 te Roma pontos,M.Ö.1200 de Hitit ama bu kesin bilinmiyor bu kavimler yaşamışlardır.Daha sonra Oğuz kolundan üçok obaları kurdukları bazı köylerden olan şimdilerde munkariz olan Esmahanım-Uğurlu arasında kalan Kıran mevkidir ,Kıran mevkiinde bulunan Kıran deresinde eski Bizanslılar bu suyu kullandıklarında bu suda mikrop olur ve halk kırılır çok ölü verirler ondan dolayı buraya Kıran mevki denmektedir ,buralarda halen eski kilise artıklarına rastlamak mümkündür. Burada Rum Ceneviz,Romalılarla beraber Oğuz kayı boyundan olan üçok koluna mensup obalarla, Abhazya’ dan gelen Esmahanım Karadeniz’den gelen göçler hep birlikte kısa sürede olsa yaşamışlardır.2c. Abdülhamit bir ferman çıkartır,3 sene ekip biçilmeyen arazilere göçmenleri yerleştirir. Oğuz boyu üçok obalarından son kalan yerli Mustafa ağa Çerkezköy’den Ortaköy’e kadar onundur her tarafı zapt etmiştir, bu arada buralara Abazalar yerleşmesin diye Lazları da uygun görür ,daha önce buraya yerleşen Hüseyin ve Ali ye bir çok arazi verir Lazlar çoğalsın Abazalar gelmesin diye,.Bu Oğuz boyundan en son kalan Mustafa ağadır ( Özcanlar) Mustafa ağa burada, Rumları, Cenevizlileri de buradan göndermeyi başarır ve 1877 yılında Osmanlı Rus savaşında Doğu Karadeniz göçü başlar  bu göçlerle buraya gelenlere yer tahsis eder köyün kurulmasında çok emeği geçmiştir,şimdiki yerleşim birimi olan Uğurlu köy arazi bakımından çok zengin olduğu için Kıran mevkiinden yine bu obaların bir kolu olan ve köyün esas yerlisi olan sülaleler Hacıyusufoğulları ( Gündüz),Nizamoğulları (Karagöz) Aksoylar,Alkanlar,Zobar’ lardır.Yine Kıran mevkiinden ayrılıp memleketteki kendi yerlerine benzeyen daha düz bir yer arayan Esmahanım burayı terk edip oda az ilerideki şimdiki köyü kurar,buraya yerleşerek çok büyük emek sarf etmiştir bundan dolayı da ismi ile anılmaktadır,böylece Kıran mevki diye bir köy kalmamıştır,Bizanslılar burayı terk etmişlerdir,yerlilerde şimdiki Uğurlu köyüne gitmişlerdir,Esmahanım’da az ilerideki köyü kurmuştur.Daha sonra,2. göç dediğimiz 1916 göçü olur Rize’den  ve Artvin’den Lazlar   gelir takalarla Melenağzı iskelesine deniz yoluyla takalarla gelirler .Şimdi bunları tek tek inceleyelim,1878 yılında Batum limanında Türkiyeye gelmek isteyen göçmenler vardır ,Yavuz gemisi bu göçmenleri alır sırasıyla Giresun,Ordu,Samsun,Sinop,Akçakoca limanlarına bu göçmenleri bıraka bıraka İstanbul’a varır.1878 yılında Gürcüler gelir,memleketteki kendi ikamet ettikleri yere benzeyen yerler ararlar,ve Sakarya Kocaali ilçesine bağlı Köy yeri denilen mevki’ye yerleşirler,daha sonra Uğurlu köyün arazileri çok verimli olmasını gören bu Gürcüler burayı terk edip eski meze dediğimiz şimdiki Çerkezköy’ü yolu üzerinde sağ tarafına yerleşirler,bunlar Ozkorcuoğullarıdır.Yine Osmanlı Rus savaşından bıkan Lazlar 1878 yılında takalarla Melenağzı iskelesine gelirler Melen ırmağını gören bu Lazlar denizi çok sevdikleri için ırmak boyunu takip ederek yukarıya doğru kendi emniyetlerinide korumak amacıyla 9 km içeriye doğru ilerleyerek,şimdi yeni meze dedikleri Uğurlu köyü köprüsünü geçince Aydoğan köyüne yakın yere yerleşirler,bunlar Hopa Kemalpaşa dan Emirhacıoğulları,Hopa Pehlivandan Recepoğullar( Kahraman), Hopa dan Veziroğulları (Aral),Artvin Borçka Müminoğulları(Erdoğanlar) ,Hopa Balcıoğulları ( Balcı), Hopa Tuşumaoğulları dır..Ayazlı köyünü kuran Salyancılar memlekette kız alış verişinden akraba oldukları Müminoğulları tarafından Uğurluya getirttirilir fakat yalnız Ali Salyancı gelmez o Ayazlıda kalır,yine Müminoğulları tarafından daha önce Kurukavak köyüne yerleşen Tantoğullarını( Tandoğanlar) burada Lazlar çoğalsın dıye,bunları da Uğurlu köyüne gelmelerini sağlarlar,bunlarda yeni meze mevkiine Laz mahallesine yerleşirler,bunların bir kısmı kız alışverişleri nedeniyle Aktaş’a göçerler hem Uğurluda hem Aktaş köyünde ikamet etmektedirler,hatta bir gün Tantoğlu Hasan Kurukavak köyünden mısırını öğütmek için Uğurlu köydeki o zaman Düzce’den Uğurlu köyüne gelip yerleşen Zobar ailesinden Hasan Zobar’ın değirmeni vardır ,bu değirmene geldiğinde değirmen yanındaki ağaçta bir kişinin aslı olduğunu görür birde bir eşkıya vardır,Tantoğlu Hasan eşkıyaya bu kimdir diye sorar o suç işledi ona ceza verdim der ,hemen Tantoğlu Hasan adamı ağaçtan indirir eşkıyayı ordan uzaklaştırır,bu esnada Hasan Zobar değirmene gelir sen kimsin ne yapıyon burada der olayı anlatırlar ve Hasan Zobar Tantoğlu Hasanı mükafat landırır bunları köye davet eder ve Kurukavak köyünde artık Tantoğlu ve Çakır sülalesi kalmamıştır,Çakırlar Aktaşa Tantoğlu bir kısmı Uğurlu köyüne böylelikle yerleşmişlerdir.1916 yılında  yine takalarla deniz yoluyla Melenağzı iskelesine inerler ve Melen ırmağını takip ederek memleketteki yerlere benzeyen yer ararlar ve Uğurlu köyün ova oluşu suyun bol oluşu arazinin çok verimli olması  cazip kılmıştır ve Uğurlu  yeni meze mahallesine Rize Karadere ve İkizdere’den HacıMehmet Akçaoğulları gelmişlerdir burasının çok verimli gördüklerinden memleketteki akrabalarını buraya çağırarak hem bu köyde çoğalalım dıye Ali Koçoğulları nıda buraya getirtirilir.Daha önce köye yerleşen Ali Koçoğulları’ ndan Temel ağanın eniştesi olması münasebeti ile Ordu Ulubey ilçesinden Ahmet Öztürk getirttirilir,bu Ordulu Ahmet köyde 1938 yılında Yusuf reis oğulları ailesi ile sürtüşmeye girerler,bir bayram günü aileler arasında vurulanlar olur köyde bu husumetler 5-6 yıl kadar devam eder,bir nevi ismin uğursuz olduğu inancına dayalı olarak herkes bu kan davasından köylü bu olaylardan gergindir, bu arada Ordulu Ahmet ailesi ile birlikte köyü terk eder şimdiki Düzce’de bulunan Öztürkler mevkiine yerleşirler burada birçok arazi satın alarak burada birçok tesisler açarak yaşamlarını sürdürmektedirler,bu gerginlikten bıkan köylü işi Bolu ya taşır bir gün devlet erkanı köye gelir komşu köyleri ve halkı köy meydanında toplar vali köylüye ya bu köyde bir uğursuzluk var ben bu köye uğurlu ismini koya cam der alkış kopar  valinin de hoşuna gider köy Mezra-Meze-Uğurlu olur ve Cumhuriyet döneminde kayıtlara geçer,köylü bu isimden memnun kalmıştır,ve peşinden kutlamalara geçilir kurbanlar kesilir yemekler yenir kuranlar okunur bu böyle kutlanır,artık herkes mutludur,birde köyde Melen ırmağında sık sık boğulmalar da olurdu bundan dolayı valinin dikkatini çekmiştir bu köye gelip bu olaya el koymuş köye huzur getirmiştir.Daha sonra köye Trabzon Of ilçesinden sarı hoca lakaplı bir hoca köye hocalık yapmaya gelir,hoca köylü tarafından sevilir ve köylü tarafından hocaya yeni meze mahallesinden  bır arazi verilir ev yapılır hocada memleket teki  akrabalarını çağırır bunlar Sarı oğullarıdır.,yine bunlarda bu mahalleye hocanın arazisine yerleşirler.Yine o zamanlar ağaçlar su hızarı ve el hızarı ile kesilip kereste haline getiriliyordu köye yine Trabzon Of ilçesinden Zinko Mehmet lakaplı bir kişi gelir bu hızarcıdır aynı zamanda çalışkandır,o zamanda köyün ayanı olan Mustafa ağanın soyadları ( Özcanlar)yanında çalışmaktadır,çalışkanlığı ile dikkati çekince Mustafa ağa kızını buna verir,ayrıca Mustafa ağa çok ta arazi verir,Zinko Mehmet’te Of taki ailesini köye getirttirir ve yerleşirler.Yine Trabzon Of ilçesinden Hacı Dursunoğulları ( eski vali Kenan Güvenin annesinin akrabasıdır) bunlarda yine deniz yoluyla gelerek eski meze mahallesine yerleşirler,bunlar şimdiki soyadları  Yılmaz’ lardır.Yine daha önceleri Düzceye yerleşen Zobar ailesi Mustafa ağanın arazi tahsis ettiğini duyunca bunlarda bu köye gelirler ve Mustafa ağa bunlarda arazi tahsisi yapar,bunlarda bu köye yerleşirler  o zaman Kıran mevki vardı,daha sonra hep birlikte şimdiki Uğurlu köyüne gelirler.1938 yılında muhtarlık olmuştur,karışık göçmen köy statüsündedir,eskiden  beri çok gelişmiş bir köydür birçok köyünde  merkezi konumundaydı,Akçakoca’nın en kalabalık köy olması nedeniyle buraya biraz daha önem verilmelidir ki bu köylü son zamanlarda Sakaya Kocaali ilçesinden alışverişlerini yapmaktadır,bundan dolayı da gereken intizamın buraya gösterilmelidir
TARİHİ YERLER
Kıran mevkinden görüntü
Kıran mevki dediğimiz yerde yaşayan Bizanslılar burada çok kalmışlar daha sonra yurdu terk etmişler sonra buraya Abaza ve Lazlar gelmiş yıllarca yaşamışlar daha sonra ayrılmışlardır burası munkariz olmuştur .Kıran mevki denilen yerde Bizanslılar zamanından kalma 2 adet kilise vardır,1 cisi Esmahanım eski yolu üstü Uğurlu-Esmahanım ortasındadır,burası şimdilerde munkariz olmuştur,ama halen kazıldığında tuğla ve kiremit artıklarına rastlanmaktadır,2cisi ise Esmahanım yeni yol üzerindedir Kıran deresi üst kesimindedir,fakat burası da munkariz olmuştur,yinede kazı yapıldığında tuğla ve kiremit artıklarına rastlanmaktadır hep fındık ekimi yapılmıştır tarih yok edilmiştir,Hasançavuş yolu üzerinde Saraytepe denilen mevkide yol üzerinde 200 yıllık bir kız mezarı vardır,bir rivayete göre köylerin birisinde 2 genç birbirini sever ailesi karşı çıkar bu kız gelir kendini Melen ırmağına atar intihar eder,ceset köylü tarafından günlerce aranır bulunamaz,ve ceset bir ağaca takılı olarak bir çoban tarafından bulunur diğer köye haber salınır ailesi gelir ceset almaya fakat köylü ceset vermez sen bu kıza işkence yaptın sızın yüzünüzden öldü biz buraya bunu gömeciz derler ve buraya  ağacın altına gömerler bundan dolayı buraya da kız mezarlığı  mevki denmektedir,şimdilerde Sarıoğullarının fındık bahçesi içerisindedir yalnız bu mezarda kaybolmuştur koruma altına alınmamış munkariz olmuştur,Köyde ayrıca 1902 yılında Aydoğan yolu üzerinde yeni meze mahallesinde taş yapı olarak yapılan tarihi değeri olan  bir camii vardır ,bu camii vakıflar müdürlüğünce koruma altına alınmıştır 1999 depreminde hasar görmüştür tadilatı yapılmıştır,buradaki taşlar elle yapılmış ve yontulmuştur sütunları büyüktür yalnız çatısı tahtadan yapılmıştır.Köyde eskiden 5-6 değirmen vardır ama şuan bu değirmenden yalnızca bir tane kalmıştır yeni caminin karşısındadır,köyün merkezindedir halen faaldir,bu değirmenlerin çok önemi vardı merkezi köy konumunda olması nedeniyle ekonomik açıdan önem kazandırmaktaydı bu değirmenlerde teknolojiye yenik düşmüştür Ayrıca eski meze mevkiinde yapılan camii yanında 430 yıllık mezar kalıntıları vardır,bunlar halen mevcuttur mezar taşlarıyla beraber,ne yazık ki bazı mezar taşları buradan da çalınmıştır.Köyde eskiden yeni meze caminin yanında bulunan medresede yılda 30 adet hafız yetiştirilmiştir,bu medrese 1930 yılında açılmış,1970 yılında kapatılmıştır,bunun yerine yeni meze mahallesinde100 yataklı yatılı kuran kursu açılmıştır,halende faaldir.eski medresede yetişen hafızlardan bazıları şunlardır,Muhsin Erdoğan,İst. Şişli müftüsü emekli,Mümin Yılmaz Balıkesir müftüsü emekli,Sudi Erdoğan yazar ölü.Bu eski medrese hocası Müminoğlu hocadır
AKARSU VE DERELERİ
Küpler deresi Dilaver  Gubi deresi Esmahanımı geçerek Uğurlu’dan Melen e gelir denize dökülür, Ayrıca Kıran dereside köyün içinden geçer.2007 yılında Japonların yapmış olduğu Büyük Melen projesi hayata geçirilerek büyük baraj yapılmış ve İstanbul Anadolu yakasına bağlanmış 2010 yılında da Avrupa yakasına ulaştırılacaktır büyük bir projedir .Su altı seviyeleri çok değişkendir,Pınar,ve kuyu suları faydalıdır ancak çok kireçlidir,serttir koli bakımından zengindir içilmesi mahsurludur,sıcak su ve göl yoktur
DAĞLARI VE TEPELERİ
Köyde Hakkı Erdoğanın otantik evi
Ordulu dağı Yörük tepesi (960 ) mt eteklerinde kurulan köydür
JEOLOJİK DURUMU
 Eoesen-Folişi,Muminitli Kalker mevcuttur.Dere ve vadi tabanları alüvyon,yamaçların büyük bir bölümü silis formasyonu,tepelerin üst kısmı da 3.derecede kumlu,çakıllı tabakalar halindedir.Depreme dayanaklı 3.bölgedir.Dağlar denize paralel uzanır.Palezoik devre ve tersier arazilerde ibarettir.Eosen folişi- numinitli kalker toprağa Kum,Taş-Marn- Gre ( Kretese)  sahiptir Jeolog Dr.Ervin Lan,Mühendis Zeki Erişir.
TOPRAK YAPISI
Topraklar kırmızı kahverengidir.Toprak asitli,kireci azdır,topraklar erozyona maruzdur.Potas ve fosfor bakımından fakirdir,tuz oranı normal’dir.Saha umumi olarak pedojenez bakımından genulik safhasındadır.Toprak killi ve tınlı kıvrıntılı karakterdedir.
 
TURİZMİ
Köyde Turizm çok fakirdir,yalnız bayram ve hıdırellez’de köyün içinden geçen Kıran deresi kenarında mesire alanları vardır köylü burada salıncaklar kurar yemekler yerler eğlenceler yaparlar bu bir kaynaşma vesilesidir,diğer köylerden de gelenler olur,Melen deresinde tatlı su avcılığı ve avcılık turizme açık olan bır köy konumundadır,Burada yapılan Melen barajı buraya ekonomik açıdan katkı sağlamasa bile bu barajın değeri büyüktür bu barajın daha da bu köyde değerlendirilip başka şekillerde ekonomik açıdan kazandırılmalıdır.Çok eski tahtadan yapılmış otantik evlere rastlamak mümkündür bunlarında Safranbolu’dakı gibi koruma altına alınmaları lazımdır bu köyde bu yapılar çoktur.
CAMİLERİ
Köy caminden görüntü
Köyde 2 cami vardır 1965 yılında yeni yapılan cami köy merkezinde değirmen yanındadır köylü tarafından yapılmıştır betonarme yapı 1000 cemaatli, tek şerefelidir.ilk eski cami 1902 yılında taş yapı 200 cemaatli,tek şerefeli yapıdır,bu cami 1999 depreminde hasar görmüştür.İş adamı Müminoğlu Müşteba Erdoğan 40 milyar yardım ederek bu camının onarılmasında çok emeği olmuştur
MEZARLIKLAR
Köyde 2 adet mezarlık vardır 1 cisi eski meze mahallesindeki çok eski ve büyük mezarlıktır halen kullanılmaktadır yeni yapılan camii yanındadır,tarihi taşlar mevcuttur,lakın bazı taşlar çalınmıştır bunlarında koruma altına alınmaları gerekmektedir.2cisi ise yeni Meze mezarlığıdır tarihi taş yapı camii yanındadır Karadeniz göçmenlerin kullandığı
mezarlıktır,halende kullanılmaktadır,ayrıca aile mezarlıkları da vardır.Mezar taşlarındaki konular erkek mezar başlarına başlık,kadın mezarında süslemeler ön plandadır,erkek mezarlığında büyük sarıklı olanlar ulema ve paşaları,uzun külah üzerine sarık tasvirler,derviş ve tarikat şeyhlerini,sadece ince sarıklılar köy ağalarını,üstü geniş ve altı dar kavuk biçiminde olanlar yeniçeri ağalarını işaret etmektedir
EKONOMİSİ
TARIM:
HUBUBAT   :Buğday,Mısır,Pirinç
BAKLIYAT:Fasulye,Bezelye,Bakla,Soğan,Lahana,Marul,Pırasa,İspanak,Kaldırık,PatatesKaralahana,Biber,Patlıcan
MEYVE       : Elma,Armut,Kestane,Ceviz,Üzüm,İncir,Dağ çileği,Muşmula,Ayva,Kızılcık,Kiraz
Ekonomisi Tarım ve Hayvancılığa dayanır.Köylü,bahçesinde yetiştirdiği sebzeleri  Kocaali pazarına götürür orada satar,kadınlar ev ekonomisine katkı sağlarlar.Artık günümüzde fındığın para etmemesi insanları başka işlere meşguliyetine zorluyor,,yalnız sağman inekler vardır,elde edilen sütler pazara götürülüp satılmaktadır., tavuk kümesleri çoktur 6 adet tavuk kümesi halen çalışmaktadır 200 bin kapasitelidir,köyde hiçbir sanayi kuruluşu yoktur. Köyde tavukçuluk ve fındıkçılık çok revaçtadır,ayrıca armut,ceviz,kestane,dut,incir,dağ çileği ,çoktur.Ayrıca kesif ormancılığı vardı bunlarda aynı şekilde sevkıyatı yapılıyordu,fındık bahçesinin gelişmesi buraya ayrı bir önem kazandırmıştır şimdilerde fındık tarımı ile geçinmektedir Köyün ekonomisi  tarım ve hayvancılığa dayalıdır.köyün başlıca geçim kaynağı fındıkçılık,seracılık ,tavukçuluk az miktarda da yeni oluşmakta olan kivi üretimi dir.Fındık kırma makineleri,fabrikaları, dükkanları ve Cuma günleri kurulan haftalık pazarı ile ekonomik değer taşımaktadır,yalnız köylü Akçakoca yerine Kocaali’yi tercih etmektedir çünkü Akçakoca yeteri kadar ilgiyi bu köye göstermemiştir İlçemizde tarımsal üretim içerisinde bitkisel üretim, özellikle fındık üretimi ağırlıklı yer tutmaktadır. Fındık üretimi dışında kasaplık tavuk üretimi, büyükbaş hayvan üretimi, balıkçılık, arıcılık,  mantar üretimi önemli tarımsal faaliyetler arasındadır. Maden direkleri dışında ,Bolu Adapazarı’nda ,Düzce’de yetişen buğday,kavun,karpuz gibi toprak ürünleri manda ve öküz arabalarıyla deniz sahiline getirilir buradan da deniz yoluyla gelen gaz,ve tekel maddeleri aynı arabalarla taşınırdı,sahilde bulunan depolarda bu mallar stoklanır’ dı zaman içerisinde tuz ve benzeri şeyler şehir ve kasabalara sevkiyatı yapılırdı,ayrıca deniz yoluylada sandallarla başka şehirlere sevkiyatı yapılmakta idi.Arazisinin düz olması,su değirmenlerin olması,Melen ırmağının buradan geçmesi,toprağın yumuşak ve killi olması halkın çalışkan olması bu köye ekonomik açıdan çok katkı sağlamıştır turizm yönünden fakirdir ama tarım ve hayvancılık yönünden fevkalade çok önemli yer tutmaktadır zaten bize de gösteriyor gelen göçler burada yoğunlaşmıştır en kalabalık köy konumundadır buradaki barajın başka yönleriyle değerlendirilmeye alınması halinde daha da ekonomik açıdan güçlenecek tır
HAYVANCILK
Az sayıda Koyun,Keçi,Sığır,Tavuk,Kaz,Hindi,Arıcılık yapılmaktadır,her evde hemen hemen sağman inek mevcuttur,süt besiciliği yoktur süt mandıra üretim tesisleri yoktur,köylü kendi süt mamüllerini kendisi yapardı ama maalesef büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde düşüş yaşanmıştır.Tavuk kümesçiliği had safhadadır
ORMANCILIK
Çam,Kayın,Meşe,Kestane,Gürgen,İhlamur,Kavak,Çinar,Defne,Kocayemiş,Muşmula,Ayı üzümleri,Orman gülleri,Yer gülü,Erica ağaçları,Erelti otu,Çoban püskülü diye orman ürünleri var .Eskiden devlet orman arazisini talan edip fındık ekimi yapılmıştır,yine eskiden bu köyde ormancılık çok yapılmakta idi zengin bir köy olmasına rağmen buraya gereken ilgi gösterilmemiştir ve son yıllarda ormancılıkta tarihe karışmıştır
AVCILIK
Bölgede göçmen kuşlara daha çok raslanmaktadır,Sarıkuş,Çulluk,Bıldıcın,Ördek,ÜveyikördekKaz,Kuğu,Tarakçın,Karakçun,Sığırcık,Bozbakal,Karabakal bulunur.Son zamanlarda,gerek ilaçlama gerek yanlış avlanma neticesinde çok azalma olmuştur Ördek,Çulluk avı çok meşhurdur.Çevredeki daimi kuşlar Kestane kargası,Çulluk,Ördek,Üveyik,Sığırcıktır.Tavşan,Çakal,Tilki,Domuz, Ayı,Su samuru,Kunduz,Geyik,Karaca vardı ne yazık ki bunlara da az rastlanmaktadır.Domuz avı devamlı yapılmaktadır.Köydeki devamlı hayvanlar Domuz,Ayı,Kurt,Tilki,Çakal dır.
EVLERİ
Evler genellikle bahçe içinde olur çünkü meyve sebze yetiştirilir .Avlu,avlu ağla çevrilidir çünkü sebze meyve yetiştirilir , ,okul ve cami yanlarında evler yapılmıştır,az dağınık meskenlerde cepheleri sokak tarafına doğrudur Arabacı köyü gibi,Mısır ziraati çok olduğu için her evin yanında hemen hemen 1 adet serender yapı vardır,ahırlar evlere uzaktadır,ahır ile samanlık yan yanadır Tarım toprakların azlığı dağınıklığı kır yerleşim bölgesinin dağılmasına yol açmıştır
SPOR
Uğurluspor futbol takımı
1985 yılında Arslan Kahraman,ve Rüştü Aksoy tarafından forma rengi Kırmızı Beyaz olan spor kulübü gayri federe iken Akçakoca’da birçok sportif aktivitelere katılmış başarılar elde etmiştir,bunu gören köy halkı kulübü federe yapmıştır,Bolu 2ci amatör ligine iştirak etmiş ve akabinde burada da şampiyon olmuş Bolu 1ci amatöre yükselmiştir,1995 yılına kadar burada mücadele etmiştir fakat maddi imkansızlıklar yüzünden lige ara vermiştir,2 yıl sonra tekrar Düzce il olunca Düzce 2ci amatörde lige tekrar başlamıştır,fakat yine maddi imkansızlıklar nedeniyle kulüp tekrar lige ara vermiştir halende bu ara devam etmektedir.Köyde spora ilgi çok fazladır Bolu amatör küme Düzce amatör kümede yıllarca oynamıştır köydeki spor kompleksleri bunun kanıtıdır,2009 yılında hizmete girmiştir değerli muhtarım Arslan Kahraman arkadaşımı spora verdiği değer ve katkılarından dolayı kutluyorum.Köyde ayrıca Akçakoca,Kocaali,Karasu köy takımlarının katılmış oldukları sportif aktiviteler düzenleyip köyün tanıtılmasında yardımcı olmuşlardır,ve başarılarda elde etmişlerdir,ayrıca Türkiye’nin birçok yerinde profösyönel futbol takımlarında oynayan birçok futbolcu yetiştirmiştir.Köyde eskiden top sahasının olduğu yerde  yağlı güreşler düzenlenirdi maalesef şimdilerde bu spor dalında hiçbir faaliyet yapılmamaktadır,bu spor dalı 2000 yılına kadar devam etmiştir,buradaki spor kompleksini değerlendirmek amacıyla burada bazı turnuvaların düzenlenmesi sağlanmalıdır.Kulüp kapatılmıştır
ALT YAPI BİLGİLERİ
Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi vardır ayrıca köyümüzde ADSL bağlantısı ve online sistem vardır. Sağlık ocağı vardır ancak sağlık evi yoktur.sağlık ocağının lojmanı mevcuttur.Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.düzenli olarak minibüs Kocaali ve Akçakoca ilçelerine ulaşım vardır.Ayrıca fiskobirlik, tarım kredi kooperatifi ve t.m.o fındık deposu vardır.Köyümüzde play station soluna mevcuttur. jandarma karakolu kaldırıldı. Köylü Akçakoca yerine Kocaali yi tercih etmiştir, çünkü Akçakoca buraya yeteri kadar ilgi göstermemiştir,1871 birinci arazi yoklama defterinde 1922 yılı Bolu salnamesinde kaydı vardır,2 cami 1 ortaokul 1 kuran kursu,1 tarım kredi kooperatifi,fındık tarım satış kooperatifi 2 değirmeni vardır,köy kalkındırma ve güzelleştirme derneği,ile gençlik ve spor kulübü derneği de vardır.16 kmlik köy yolu asfaltlanmıştır ,7000 mt kare kilitli parke taşı döşenmiştir,70 mt karige boru köy içinde muhtelif yerlere konulmuştur köy içi mezarlık yanı su kanalı yapılmıştır,köyün semt sahaları ve çocuk oyun parkları yapılmıştır,sağlık ocağı çevre düzlenmesi yapılmıştır,ilk öğretim okulun saha betonlaşması yapılmıştır,köyün yakınına yapılan Melen barajı köye çok özellik kazandırmıştır,sebze ve meyve ençok bu köyde yetiştirilir buğday mısır % 15, patates bu köyde çok yetiştirilir tarla arazisi en çok olan köydür % 21 1817 kayıtlarından. 1890 de 154,1997 de 1126,2000 de 1828,2007 de 2560 nufusu vardır ilk ilkokul 1941 yılında açılmıştır,1976 da ortaokul açılmıştır1990 da ilköğretim okulu açılmıştır,karışık köy,az dağınık köy statüsündedir,köy kitaplığı,fırın,bakkal,su değirmeni ,motorlu değirmen,berber,,ebe,kum taşocağı kireç tuğla ocağı 2 demirci 4 duvarcı 3 taşçı 6 marangoz 2 kuyucu ustaları mevcuttur.
1965Hemşin,Yenice,Davutağa,Kurukavak,Esmahanım,Karatavuk bu köylerin ticaret merkezi durumunda olan köydür,Akçakoca kazasının en fazla gelişim gösteren köydür 3393 ziraat arazisi mevcuttur1.817 tarla alanı,5.925  dönüm fındıklı alanı vardır ormanlık alanı yoktur sebze alanı vardır,melen deresinde tatlı su balıkçılığı yapılmaktadır

İBRAHİM TUZCU WEB SİTESİ KURULUŞ:09.09.2017
SİTEYİ KURAN ve DÜZENLEYEN: MEHMET GÜVEN
EĞER TELİF HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORSANIZ LÜTFEN İLETİŞİMDEN BİZE YAZINIZ.Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol